Giỏ hàng

HOTLINE

1900 6716
T2 - T7 (8:00 - 17:00)

Bảng Báo Giá Sơn Á Đông

STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT GIÁ BÁN
SƠN TÀU THUYỀN (Sơn tàu biển, xà Lan)
SƠN LỚP LÓT ĐẦU TIÊN
1 Metazinc EP-25QD
Sơn lót Epoxy kẽm khô rất nhanh – 2 thành phần (Dùng THINNER 044 EP)
Bộ 14L    3,235,540
Bộ 3.5L       808,885
2 Metazinc EP-50
Sơn Epoxy kẽm độ dày cao – 2 thành phần ( Dùng THINNER 044 EP)
Bộ 4L    1,567,192
3 Metapox NZ Primer Lít       117,249
 SƠN LÓT CHỐNG ĂN MÒN                  –
1 Metachlor AC
Lớp sơn lót đầu tiên như epoxy-kẽm, cho nhiều mục đích như đáy tàu,
mạn tàu, công trình thủy, công trình công nghiệp (Dùng THINNER 022 CV)
Bộ 20L    2,274,800
Bộ 5L       568,700
2 Metavinyl BTM
Sơn Epoxy – hắc ín độ dày cao, độ bền cao, dùng sơn lót chống ăn mòn
cho đáy tàu và phần mạn dưới nước. ( Dùng ( Dùng THINNER 077 TE)
Bộ 20L    2,243,340
3 Metapox AC
Sơn lót chống ăn mòn độ bền cao, dùng sơn trên bề mặt thép trần hay trên lớp sơn lót đầu tiên (Shop primer) như Epoxy-kẽm, cho những nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt như đáy tàu, mạn tàu, công trình thủy, công trình công nghiệp  (Dùng THINNER 066 EP)
Bộ 20L    2,625,700
Bộ 5L       656,425
4 Metarproor BTM
Sơn Epoxy – hắc ín độ dày cao, độ bền cao, dùng sơn lót chống ăn mòn
cho đáy tàu và phần mạn dưới nước.( Dùng THINNER 077 TE)
Bộ 20L    2,274,800
SƠN CHỐNG HÀ                  –
1 Metachlor AF10
Sơn chống hà cho đáy tàu biển  (Dùng THINNER 022 CV)
Bộ 20L    9,188,740
Bộ 5L    2,297,185
2 Metachlor AF450
Sơn chống hà không chứa thiếc -Tin free self-polishing Anti-fouling Paint
Sơn chống hà cho đáy tàu biển, phương tiện vận tải thủy. Đặc biệt dùng cho mục đích sơn sửa chửa lại – không phải sơn mới. (Dùng THINNER 022)
Bộ 20L    8,656,340
Bộ 5L    2,164,085
IV. SƠN LÓT CHỐNG RỈ                  –
1 Metakyd Primer
Sơn lót chống rỉ đa dụng, sử dụng trong môi trường ngoài trời lẫn trong nhà cho tàu biển, công nghiệp, xây dựng, cơ khí… (Dùng THINNER 011 AK)
20L    1,868,240
5L       467,060
2 Metakyd Primer L LÍT       103,818
3 Metachlor Primer
Sơn chống rỉ gốc Chlor-rubber. Chlor-rubber Primer
Sơn lót chống rỉ, dùng trong môi trường khí quyển ngoài trời cho tàu biển, công nghiệp, cơ khí… .  (Dùng THINNER 022)
20L    2,221,560
5L       555,390
4 Metapox Primer
Sơn chống rỉ Epoxy độ dày cao 2 thành phần.
Sơn lót chống rỉ độ dày cao, độ bền rất cao dùng cho mục đích chịu đựng
lâu dài ngoài trời hay chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt trong công nghiệp, công nghiệp biển, tàu biển ( Dùng THINNER 066)
Bộ 20L    2,616,020
Bộ 5L       654,005
SƠN PHỦ LỚP CUỐI CÙNG                  –
1 Metakyd Top HG Màu Đen & Nhạt 20L    2,027,960
5L       506,990
Màu trắng, Tươi, Mạnh 20L    2,163,480
5L       540,870
Tín hiệu 20L    2,306,260
5L       576,565
2 Metakyd BTD
Sơn cho bề mặt sắc thép
(Dùng THINNER 011 AK)
Màu Đen & Nhạt 20L    2,027,960
5L       506,990
Màu trắng, Tươi, Mạnh 20L    2,163,480
5L       540,870
Tín hiệu 20L    2,306,260
5L       576,565
3 Metachlor BTD
Sơn phủ màu đa dụng dùng cho tàu biển, công trình công nghiệp, cơ khí và nhiều lĩnh vực khác.(Dùng THINNER 022CV)
Màu Đen & Nhạt 20L    2,456,300
5L       614,075
Màu trắng, Tươi, Mạnh 20L    2,536,160
5L       634,040
Tín hiệu 20L    2,642,640
5L       660,660
4 Metapox Top
Sơn phủ màu độ bền cao, dùng sơn trên bề mặt kim loại, bê tông(Dùng
THINNER 066 EP)
Màu Đen & Nhạt Bộ 20L    2,722,500
Bộ 4L       544,500
Màu trắng, Tươi, Mạnh Bộ 20L    2,904,000
Bộ 4L       580,800
Tín hiệu Bộ 20L    3,034,680
Bộ 4L       606,936
5 Metathane  Top 4000 Màu Đen & Nhạt LÍT       194,810
Màu trắng, Tươi, Mạnh LÍT       237,281
Tín hiệu LÍT       261,723
6 Metathane  Top 6000
Sơn phủ màu đa dụng dùng cho tàu biển, công trình công nghiệp, cơ khí và nhiều lĩnh vực khác (THINNER 088 PU )
Màu Đen & Nhạt Bộ 16L    3,668,720
Bộ 4L       917,180
Màu trắng, Tươi, Mạnh Bộ 16L    4,435,376
Bộ 4L    1,108,844
Tín hiệu Bộ 16L    5,167,184
Bộ 4L    1,291,796
7 Metaric Top
Sơn 1 thành phần đã pha sẳn, Sơn cho các công trình công nghiệp, cơ khí và các Lĩnh vực khác
( THINNER 033 SA)
Màu Đen & Nhạt 20L    2,456,300
5L       614,075
Màu trắng, Tươi, Mạnh 20L    2,674,100
5L       668,525
Tín hiệu 20L    2,955,183
5L       703,615
SƠN BÊN TRONG BỒN CHỨA                  –
1 Metapox Primer RC
Sơn Epoxy đặc bệt, dùng sơn lót lớp đầu tiên trên bề mặt sắt thép được xử lý phun cát bên trong bồn chứa – hầm chứa một số dung môi, nhiên liệu xăng dầu, nhớt, dầu thực vật, nước biển… (THINNER 066 EP )
Bộ 20L    3,170,200
2 Metapox RC 100 Under coat – Xanh lá cây nhạt
Hệ sơn Epoxy đặc biệt, độ dày cao, dùng sơn bên trong bồn chứa các loại hoá chất như các loại dung môi, nhiên liệu xăng dầu, nhớt, dầu thực vật, nước biển…..
(THINNER 066 EP )
Bộ 20L    3,170,200
3 Metapox RC 100 Finish – Xám
Hệ sơn Epoxy đặc biệt, độ dày cao, dùng sơn bên trong bồn chứa các loại hoá chất như các loại dung môi, nhiên liệu xăng dầu, nhớt, dầu thực vật, nước biển…..
(THINNER 066 EP )
Bộ 20L    3,470,280
4 Metapox PW 100 Primer & Finish
sơn Epoxy đặc biệt, độ dày cao, độ bền cao, không gây ô nhiễm nước tinh khiết, dùng sơn bên trong bồn chứa – hầm chứa nước sạch, nước uống, nước cất…..
(THINNER 066 EP )
Bộ 20L    2,814,460
Bộ 5L       703,615
5 Metarproorf  Nâu và Đen
Sơn Epoxy – hắc ín độ dày cao, độ bền cao, dùng sơn lót chống ăn mòn cho đáy tàu và phần mạn dưới nước. (THINNER 077 TE)
Bộ 20L    2,274,800
6 Metarproof HB 1 Lít       116,402
SƠN ĐA DỤNG                  –
1 Metapox HB 50
Sơn Epoxy độ dày cao, độ bền cao, dùng sơn phủ hoặc sơn lót trên bề mặt kim loại và bê tông (THINNER 066 EP)
Bộ 20L    2,618,440
2 Metapox HB60
Sơn duy nhất một lớp vừa chống ăn mòn, vừa sơn phủ ,độ dày cao dùng cho hầm nước dằn tàu, khoang hóa chất, tàu chứa dầu thô, những kết cấu ngâm chìm trong nước, nước biển, ẩm ướt trong công nghiệp…  (THINNER 066 EP)
Bộ 20L    2,705,560
3 Metar coat QD
Sơn 1 thành phần đã pha sẳn, sơn tổng hợp bitum- hắc ín dùng sơn chống ăn mòn những nơi thường xuyên ẩm ướt hoặc chịu nước bẩn, neo, xích… của tàu biển trong công nghiệp … ( THINNER 022 CV)
20L    2,156,220
5L       539,055
4 Metapride
Sơn Epoxy đặc biệt đa dụng độ dày cao, sử dụng trong công nghiệp, tàu biển và nhiều lĩnh vực khác (THINNER 099 ME)
Bộ 20L    2,877,380
Bộ 5L       719,345
5 Metapox HS 90                  –
6 Metaforce EP plus                  –
7 Metazinc IS-75
Sơn lót kẽm 2 thành phần (THINNER 055 IS)
Bộ 4L                  –
SƠN CHUYÊN DÙNG                  –
1 Metakyd Silver (THINNER 011 AK)
Sơn nhũ bạc gốc dầu, sử dụng cho kết cấu sắt thép, có thể sử dụng làm lớp lót cho bề mặt gỗ
20L    2,231,240
5L       557,810
2 Metapox GS( THINNER 066 EP)
Sơn lót Epoxy cho bề mặt kim loại
Bộ 20L    2,616,020
Bộ 5L       654,005
3 Metapox Comcrete SC
Sơn lót Epoxy chống kiềm cho bề mặt bê tông xi măng ( THINNER 066 EP)
Bộ 20L    2,616,020
Bộ 4L       523,204
4 Metatherm 200-Undercoat & Finish
Sơn chịu nhiệt đến 250 độ C gốc silicone ( THINNER 033 SA)
5L    1,454,420
5 Metatherm 300-Undercoat & Finish
Sơn chịu nhiệt đến 350 độ C gốc silicone( THINNER 033 SA)
5L    1,775,675
6 Metatherm 600-Undercoat & Finish
Sơn chịu nhiệt đến 650 độ C gốc silicone( THINNER 033 SA)
5L    2,364,340
DUNG MÔI PHA LOÃNG                  –
1 Thiner 044 EP 5L       368,445
2 Thiner 066 EP 5L       368,445
3 Thiner 022 CV 5L       324,280
4 Thiner 077 TE 5L       350,900
5 Thiner 088 PU 5L       368,445
6 Thiner 011 AK 5L       324,280
7 Thiner 055 IS 5L       368,445
8 Thiner 033 SA 5L       350,900
9 Thiner 099 ME 5L       350,900
10 Thiner  089 PU 5L       368,445
11 Cleaner 5L       301,895
12 Oil Remover 5L       355,135
SƠN ALKYD SUMO AC                  –
1 SƠN PHỦ Mã: 130, 180, 210, 221, 222, 224, 233, 300, 321, 330, 340, 350, 352, 353, 354, 360, 370, 372, 373, 374, 375, 400, 410, 420, 430, 435, 440, 450, 451, 454, 455, 460, 461, 462, 470, 471, 510, 512, 514, 520, 560 Th/18L    1,385,208
Lon/3L       242,121
Lon/0,8L         67,082
Lon/0,45L         40,456
Mã: 100, 220, 225, 452, 453, 530, 532, 540, 544, 545, 550, 571, 573 Th/18L    1,274,130
Lon/3L       222,882
Lon/0,8L         61,662
Lon/0,45L         37,244
Mã: 110, 240, 250, 260, 310, 311, 320, 570, 610 Th/18L    1,565,982
Lon/3L       274,065
Lon/0,8L         75,794
Lon/0,45L         45,738
2 SƠN LÓT Mã: 030(xám) Th/18L    1,086,822
Lon/3L       190,212
Lon/0,8L         52,659
Lon/0,45L         31,799
Mã: 011(nâu đỏ) Th/18L       967,032
Lon/3L       169,158
Lon/0,8L         46,754
Lon/0,45L         30,165
Mã: 012(màu cam nhưng đã bỏ) Th/ 20Kg    1,067,220
Lon/4Kg       224,092
Lon/1Kg         59,169
3 DUNG MÔI SUMO THINER Lon/5L       309,760
Lon/0.8L         52,175
4 SƠN PHỦ BÓNG Dầu Bóng Alkyd Th/ 18L    1,315,512
Lon/3 L       229,053
Lon/0.8L         66,405
SƠN ALKYD WHITE HORSE                  –
1 SƠN LÓT 011(nâu đỏ) Th/18L       936,540
Lon/3L       166,980
Lon/0.8L         47,432
030(màu xám) Th/18L    1,051,974
Lon/3L       185,856
Lon/0.8L         52,466
2 SƠN PHỦ Mã: 324, 325, 436, 525, 535 Th/18L    1,326,402
Lon/3L       231,957
Lon/0.8L         64,953
Mã: 412, 546 Th/18L    1,361,250
Lon/3L       237,765
Lon/0.8L         66,598
Mã: 110, 255, 315 Th/18L    1,498,464
Lon/3L       261,360
Lon/0.8L         72,794
Mã: 125, 126,127, 130, 219 Th/18L    1,315,512
Lon/3L       231,957
Lon/0.8L         64,953
Mã: 100 Th/18L    1,143,450
Lon/3L       201,102
Lon/0.8L         56,725

Sơn Á Đông- Đại lý phân phối sơn Á Đông uy tín

Thành lập từ năm 1976, Công ty sơn Á Đông tiên phong trong việc sản xuất và đưa ra thị trường các dòng sản phẩm sơn dầu Alkyd và sản phẩm sơn Epoxy công nghiệp. Được sản xuất trên dầy truyền công nghệ hiện đại, nguồn nguyên liệu ngoại nhập cao cấp cùng đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao không ngừng nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm, sơn Á Đông đã được chứng nhận chất lượng đoạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.
Sản phẩm Sơn Á Đông luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách hàng với các sản phẩm sơn đạt chất lượng tốt nhất, chất lượng cao nhất và giá thành cạnh tranh nhất với người tiêu dùng Việt.

Bảng báo giá sơn Á Đông cập nhật mới nhất tại Sieuthison.vn

Sơn Á Đông đa dạng về các dòng sản phẩm với nhiều tính năng riêng biệt khác nhau nên giá thành thay đổi theo từng sản phẩm. Bảng báo giá sơn Á Đông luôn được cập nhật tại sieuthison.vn với từng dòng sản phẩm và nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.
Bảng báo giá sơn Á Đông luôn được cập nhật liên tục và mới nhất tại Sieuthison.vn với những dòng sản phẩm sơn chất lượng nhất. Cùng tham khảo các dòng sản phẩm sơn dầu Alkyd và sơn công nghiệp Epoxy Á Đông dưới đây:

Các sản phẩm sơn Á Đông mà sieuthison.vn cung cấp như:
Sơn công nghiệp Á Đông
–    Sơn lót Epoxy kẽm Á Đông
–    Sơn lót chống ăn mòn Á Đông
–    Sơn chống hà Á Đông
–    Sơn lót chống rỉ Epoxy 2 thành phần Á Đông
–    Sơn phủ Epoxy Á Đông
–    Sơn Á Đông cho bên trong bồn chứa nước
–    Sơn Á Đông đa dụng
–    Sản phẩm sơn Á Đông chuyên dùng
–    Dung môi pha sơn Á Đông
Sơn dầu Alkyd Á Đông
–    Sơn dầu Alkyd Á Đông Sumo AC
–    Sơn dầu Alkyd Á Đông White Horse ( con ngựa)

Ứng dụng của sơn Á Đông giá rẻ chất lượng cao

Sơn Á Đông thường được ứng dụng trong các ngành công nghiệp nặng, các kết cấu sắt thép nhà xưởng, nhà thép tiền chế, tàu biển …nhằm bảo vệ bề mặt sắt thép tránh khỏi các tác nhân gây sự rỉ sét từ môi trường xung quanh.

Đến với đại lý phân phối Sơn Á Đông Hợp Thành Phát Quý khách sẽ được tư vấn sản phẩm tốt nhất phù hợp với nhu cầu cần sử dụng. Mỗi dòng sản phẩm của sơn Á Đông chúng tôi sẽ đưa ra bảng báo giá chi tiết nhất và tốt nhất tới Quý khách hàng.