Giỏ hàng

HOTLINE

1900 6716
T2 - T7 (8:00 - 17:00)

Bảng Báo Giá Sơn Rainbow

SẢN PHẨM GIÁ BÁN
4L 18L
1. ALKYD ENAMEL PAINT – NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP
101 ALKYD ENAMEL PAINT, RED                                                                 Sơn dầu Alkyd màu đỏ 460,020 1,947,000
102 ALKYD ENAMEL PAINT, WHITE                                                               Sơn dầu Alkyd màu trắng đặc biệt 491,700 2,125,860
103 ALUMINUM PAINT                                                                                   Sơn dầu Alkyd màu bạc 679,800 2,930,400
105 ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLOR
Sơn dầu Alkyd màu 1,5,43,44,45,46
422,400 1,782,000
ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLOR
Sơn dầu Alkyd màu 13,14,15
458,700 1,973,400
106 ALKYD ENAMEL PAINT, YELLOW
Sơn dầu Alkyd màu 16,18,19
564,300 2,415,600
ALKYD ENAMEL PAINT, YELLOW
Sơn dầu Alkyd màu 8,9,47,48,49,50,34,88,89,90,91,54
458,700 1,799,160
107 ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR                                                        Sơn dầu Alkyd màu 10,26,27,36,38,39,41,51,63,92 425,700 1,749,000
108 ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR                                                        Sơn dầu Alkyd màu đen 412,500 1,729,200
109 OIL PRIMER, WHITE                                                                                Sơn lót gốc dầu màu trắng 462,000 1,986,600
110 ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR
Sơn dầu Alkyd màu 23,64
594,000 2,541,000
ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR
Sơn dầu Alkyd màu 6,65,93
462,000 1,980,000
111 ALKYD ENAMEL PAINT GENERAL PURPOSE, WHITE
Sơn dầu Alkyd màu trắng thông dụng
481,800 2,046,000
150 ALKYD ENAMEL PAINT 5050 BLUE GREY, OTHER COLOR
Sơn dầu Alkyd màu 5050, xám xanh, và các màu khác
425,700 1,890,900
155 RAINBOW SELF PRIMERING TOP COAT                                                   Sơn dầu lót và phủ cùng loại Rainbow 495,000 2,145,000
2301 ALKYD ENAMEL PAINT, FLAT, WHITE                                                      Sơn dầu alkyd không bóng, màu trắng 584,100 2,475,000
805 ALKYD PAINT THINNER                                                                          Chất pha loãng MARKET PRICE MARKET PRICE
2. CEMENT MORTAR PAINT – NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU 0 0
401 SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT                                            Sơn nước gốc dầu 622,380 2,667,720
402 CLEAR SOLVENT – BASED FOR CEMENT MORTAR PAINT
Sơn nước gốc dầu trong suốt, không ố vàng
478,500 2,016,300
404 SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT, PRIMER
Sơn nước gốc dầu lớp lót màu trắng
528,000 2,244,000
405 SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT 606
Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu 606
528,000 2,244,000
405 SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT 606
Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu 608, 609
693,000 3,009,600
405 SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT 623                                   Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu da cam 623 1,438,800 6,322,800
405 SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT                                    Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu da cam 664, màu đỏ 625 646,800 2,772,000
405 SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT                                    Sơn nước gốc dầu bóng mờ – màu vàng 618, 619 646,800 2,772,000
418 SOLVENT – BASED ANTI MILDE                                                              Sơn nước gốc dầu chống mốc 673,200 2,890,800
807 XYLENNE                                                                                                 Dung môi pha loãng sơn nước gốc dầu MARKET PRICE MARKET PRICE
3. ANTI – CORROSIVE – NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN 0 0
902 RED OXIDE SURFACER                                                                        Sơn lót màu đỏ 300,300 1,290,300
903 GRAY SURFACER                                                                              Sơn lót màu xám 313,500 1,336,500
904 RED OXIDE PRIMER (OP-95)                                                                  Sơn chống gỉ màu đỏ (OP-95) 300,300 1,290,300
911 RED LEAD PRIMER, GENERAL PURPOSE                                              Sơn lót chì chống gỉ chuyên dùng cho công trình 320,100 1,343,100
920 LZI PRIMER                                                                                             Sơn lót chì chống gỉ LZI 366,300 1,518,000
950 Alkyd MIO PRIMER, Grey
Sơn Lót chống gỉ MIO màu xám
333,300 1,362,900
992 ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER                                            Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate, Màu Nâu, Xám 363,000 1,494,900
4. BAKING ENAMEL – NHÓM SƠN NUNG MÀU 0 0
1101 BAKING ENAMEL
Sơn nung nhiệt độ thấp màu # 6, 18, 25, 34, 47, 50, 65, 68
633,600 2,713,920
BAKING ENAMEL
Sơn nung nhiệt độ thấp màu # 23
693,000 3,098,700
1102 BAKING ENAMEL                                                                                  Sơn nung màu trắng 638,880 2,745,600
1104 BAKING ENAMEL                                                                                  Sơn nung các loại, đa màu 562,320 2,390,520
1106 BAKING ENAMEL                                                                                  Sơn nung trong suốt 412,500 1,722,600
1109 BAKING PRIMER                                                                                        Sơn lót màu đỏ nhiệt độ cao 405,900 1,694,880
1117 BAKING ENAMEL                                                                                    Sơn nung màu đen 567,600 2,514,600
1112 BAKING THINNER                                                                                  Chất pha loãng sơn nung nhiệt độ thấp MARKET PRICE MARKET PRICE
5. POLYURETHANE PAINT – NHÓM SƠN GỖ 0 0
700 ONE PACK POLYURETHANE MAINTENANCE PRIMER
Sơn PU bột kẽm bảo vệ chống gỉ một thành phần màu xám, màu nâu
1,716,000
710 POLYURETHANE SEALER FOR WOOD                                                  Sơn PU lớp lót đầu tiên (1 bộ 3.63kg) 524,700 2,211,000
711 POLYURETHANE SANDING                                                                  Sơn PU lớp lót thứ hai (chất chính 2.8kg, chất đông cứng 1.4 kg) 419,760 1,818,300
722 POLYURETHANE COATING, CLEAR (N-TYPE)                                      Sơn PU trong suốt (Loại N) 689,700 3,052,500
725 POLYURETHANE COATING, WHITE (N-TYPE)                                           Sơn PU màu trắng (Loại N) 825,000 3,531,000
726 POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)                                  Sơn PU màu vàng (Loại N) 16, 18, 19 976,800 4,092,000
727 POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)                                  Sơn PU màu xanh lá cây (Loại N) 3, 6, 9, 8 818,400 3,498,000
728 POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)
Sơn PU (Loại N) # màu đỏ 23
1,369,500 5,992,800
728 POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)
Sơn PU (Loại N) # 64, 65, 93
891,000 3,828,000
729 POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)                                  Sơn PU màu xanh lam (Loại N) # 47, 50 848,100 3,630,000
730 POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)                                  Sơn PU màu đen (Loại N) 782,100 3,333,000
745 POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) (UP-04)                           Sơn PU màu bạc (Loại N) & đa màu 795,960 3,432,000
UP-450 POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLID
Sơn  phủ PU với thành phần chất rắn cao, đa màu
858,000 3,742,200
UP-450 POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLID
Sơn  phủ PU với thành phần chất rắn cao, màu vàng 18
950,400 4,039,200
UP-450 POLYURETHANE COATING, #25 RED ( N-TYPE) HIGH SOLID
Sơn  phủ PU với thành phần chất rắn cao, màu đỏ
1,072,500 4,656,300
UP-450F POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING
Sơn  phủ PU chịu biến động thời tiết, đa màu
1,461,900
UP-450F POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,18,23,46
Sơn  phủ PU chịu biến động thời tiết, Màu 18,23,46
1,815,000
UP-450F POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,19,61,64
Sơn  phủ PU chịu biến động thời tiết, Màu 19,61,64
1,815,000
UP-450F POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,25
Sơn  phủ PU chịu biến động thời tiết, Màu 25
1,983,300
736 PU PAINT THINNER                                                                            Dung môi pha loãng MARKET PRICE MARKET PRICE
6. EPOXY – NHÓM SƠN EPOXY 0 0
1001 EPOXY TOPCOAT (EP-04)
Sơn phủ Epoxy, đa màu  (EP-04)
716,100 3,072,300
1001 EPOXY TOPCOAT (EP-04)
Sơn phủ Epoxy, màu 1,2,8,15,16,18,19,85 (EP-04)
811,800 3,630,000
1002 EPOXY PRIMER, WHITE
Sơn lót Epoxy, màu trắng
570,900 2,402,400
1003 EPOXY PUTTY
Bột trét Epoxy
627,000
1004 EPOXY TAR, HB (EP-06)                                                                     Sơn Sơn Epoxy nhựa đường mới, màu nâu, màu đen (EP-06) 419,100 1,749,000
1005 EPOXY PAINT THINNER (SP-12)                                                         Dung môi pha loãng MARKET PRICE MARKET PRICE
1006 EPOXY ZINC RICH PRIMER (EP-03)                                                      Sơn lót bột kẽm Epoxy mới (EP-03) Bộ nhỏ:9.9kg, bộ lớn 29.7kg 1,716,000
1007 EPOXY RED LEAD PRIMER (EP-01)                                                    Sơn lót Red Lead Epoxy mới (EP-01) 567,600 2,541,000
1009 EPOXY RED OXIDE PRIMER (EP-02)                                                   Sơn Epoxy chống gỉ mới (EP-02) 505,560 2,178,000
1010 EPOXY VARNISH
Sơn Véc ni Epoxy mới
594,000 2,508,000
1011 INORGANIC ZINC RICH PRIMER (IZ-01)                                                Sơn lót bột kẽm vô cơ (IZ-01) 1,485,000
1012 EPOXY ZINC RICH PRIMER THINNER (SP-13)                                            Dung môi pha loãng cho sơn bột kẽm MARKET PRICE MARKET PRICE
1014 SOLVENTLESS EPOXY COATING, CLEAR                                          Sơn Epoxy trong suốt không dung môi mới 884,400 3,788,400
1015 EPOXY TOPCOAT, SOLVENTLESS                                                      Sơn Epoxy phủ không dung môi (5kg) 861,300 3,540,900
1015AS EPOXY ANTI – STATIC COATING                                                          Sơn Epoxy phủ không dung môi, chống tĩnh điện mới (5kg) 976,800 3,960,000
1017 EPOXY WATER TANK COATING, HB (EP-07)                                       Sơn Epoxy dùng cho bể nước sạch mới, màng dày (EP-07) 693,000 3,098,700
1020 EPOXY ALLOY PRIMER
Sơn lót Epoxy dùng cho hợp kim
554,400 2,409,000
1021 CATHOZINC SHOP PRIMER, TYPE-2 (SP-09)                                       Sơn lót lớp dầu bột kẽm vô cơ (SP-09) MARKET PRICE MARKET PRICE
1022 EPOXY MORTAR
Hỗn hợp nhựa & bột hồ bằng cát Epoxy mới ( 3kg + 1kg =4kg, : 20kg)
1,320,000                (Base + Hard) 346,500     (Sand: 20kg)
1023 EPOXY NON – SKID PAINT                                                                  Sơn chống trượt Epoxy (c/chính 3kg + c/đông cứng 1kg = 4kg, cát 8kg) 1,320,000            (Base + Hard) 138,600      (Sand: 8kg)
1025 EPOXY FIBER GLASS MULTILAYER COATING
Sơn Epoxy sợi thủy tinh ( c. chính 3kg +c. đông cứng 1kg = 4kg)
1,320,000            (Base + Hard)
1026 EPOXY MORTAR PUTTY                                                                      Bột trét Epoxy mới, lớp lót 9,900,000           (Base + Hard) 412,500              (Filler: 20kg)
1027 EPOXY ZINC RICH PRIMER (EP-03AA)                                                   Sơn lót bột kẽm Epoxy mới (EP-03AA) 1,340,625
1029 EPOXY SELF – LEVELING MORTAR                                                    Vữa san bằng Epoxy 4,587,000          (Base + Hard) 822,938
(Sand: 47.5kg)
1030CP WATER – BASED EPOXY CLEAR PRIMER/ SEALER
Sơn lót trong suốt Epoxy gốc nước
745,140 3,197,700
1030 WATER – BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT                               Sơn phủ Epoxy gốc nước, màu nhạt (không bao gồm loại sơn màu đỏ) 792,000 3,544,200
1032 WATER – BASED FLOORING EPOXY TOPCOAT                                   Sơn phủ Epoxy gốc nước # 6, 36 978,120 4,260,960
1050 EPOXY M.I.O PRIMER (EP-20)                                                            Sơn lót chống gỉ lớp giữa M.I.O Epoxy mới (EP-20) 545,820 2,283,600
1055 EPOXY TOPCOAT                                                                              Sơn phủ Epoxy Màu Bạc 656,700 2,775,300
1056 Sơn Epoxy lớp phủ ngoài, màu 6, 93 (EP-04) 716,100 3,202,650
Sơn Epoxy lớp phủ ngoài, màu 25, 64 (EP-04) 759,000 3,395,700
Sơn Epoxy lớp phủ ngoài, màu 23 (EP-04) 990,000 4,194,300
1058 EPOXY POTABLE WATER TANK LINING (JWWA K-135)
Sơn Epoxy (xám, nâu) dùng trong bể nước uống
710,160 2,970,000
1060 EPOXY MIDDLE COATING                                                                  Sơn phủ lớp giữa Epoxy mới, màu xám, nâu 564,300 2,362,800
1061H HIGH  SOLIDS EPOXY COATING(EP-999H)                                          Sơn Epoxy với thành phần chất rắn cao ,màu 36,26 ( màu khác giá khác) 897,600 3,682,800
1073 EPOXY CLEAR CEMENT PRIMER                                                        Sơn lót trong suốt Epoxy mới 498,300 2,059,200
1074 EPOXY GLASS FLAKE ABRASION RESISTANT PRIMER, Grey, Red Oxide
Sơn Epoxy sợi thủy tinh chịu mài mòn, màu xám, nâu
610,500 2,583,900
1075 EPOXY ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER
Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate Epoxy màu nâu
484,440 2,014,320
EPOXY ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER,white, grey
Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate Epoxy màu trắng, xám
541,200 2,257,200
1076 EPOXY ZINC PHOSPHATE PRIMER (EP-66)                                        Sơn lót chống gỉ Zinc Phosphate Primer (EP-66), nâu xám 553,080 2,323,200
4556 AMINE-CURED EPOXY ,HIGH-SOLID, WHITE & IVORY
Sơn Epoxy thành phần chất rắn cao chịu dầu mỡ, màu trắng và trắng ngà
1,155,000 5,415,300
1098W EPOXY CONDUCTING PRIMER                                                           Sơn lót Epoxy dẫn điện (chất chính: chất đông cứng = 5.7kg : 11.4kg) 854,700 3,227,400
7. PU FOR WATERPROOF – SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP 0 0
1062 EPOXY CLEAR PRIMER FOR WATERPROOF
Sơn Lót chống thấm Epoxy
429,000 1,914,000
1062C EPOXY PRIMER FOR WATERPROOF, SOLVENT BASE                      Sơn lót chống thấm Epoxy có dung môi (27kg/bộ) 0
781V WEATHER RESISTANT PU TOPCOATING FOR WATERPROOF
PU lớp phủ chống thấm chịu biến động thời tiết, màu # 6,36 (24kg/ bộ)
3,226,080
781V-1 WEATHER & SOLAR RESISTANT PU TOPCOATING FOR WATERPROOF
PU lớp phủ chống thấm cách nhiệt chịu biến động thời tiết
3,503,280
782V GOLDEN BLANKET PU TOPCOATING FOR WATERPROOF
PU chống thấm lớp trải màu vàng (chất chính 24kg: đông cứng 6kg)
3,184,500
783V SILVER BLANKET PU TOPCOATING FOR WATERPROOF
PU chống thấm lớp trải màu bạc (30kg/ bộ, chính 24kg : đông cứng 6kg)
2,514,600
784V ANTI-SAG PU TOPCOATING FOR WATERPROOF
PU chống thấm lớp chống chảy xệ (25kg/ bộ) (chính 20kg : đông cứng 5kg)
2,514,600
8. HEAT – RESISTING PAINT – SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP 0 0
1500 HEAT RESISTING PRIMER 600ºC                                                               Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 600ºC, màu xám 1,161,600 4,950,000
1501 HEAT RESISTING PAINT 500ºC                                                               Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 500ºC, màu xám 1,161,600 4,950,000
1502 HEAT RESISTING PAINT 500ºC                                                               Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu bạc 1,194,600 5,247,000
1503 HEAT RESISTING PAINT 500ºC                                                               Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu đen 1,498,200 6,592,080
1504 HEAT RESISTING PAINT 300ºC                                                               Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu bạc 867,900 3,762,000
1505 HEAT RESISTING ALUMINUM PAINT 300ºC                                                               Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu đen 828,300 3,564,000
1506 HEAT RESISTING PAINT 200ºC                                                               Sơn chịu nhiệt 200ºC, màu bạc 693,000 2,937,000
1507 HEAT RESISTING PRIMER 300ºC                                                               Sơn lót chịu nhiệt 300ºC (Xám) 828,300 3,564,000
1508 HEAT RESISTING PAINT 600ºC                                                               Sơn chịu nhiệt 600ºC, màu bạc 1,194,600 5,247,000
1509 HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC                                                               Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu trắng 1,758,900 7,768,200
1510 HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC                                                               Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu đỏ 3,098,700 13,810,500
1511 HEAT RESISTING PRIMER 200ºC                                                               Sơn lót chịu nhiệt 200ºC, màu xám 587,400 2,491,500
1512 HEAT RESISTING PAINT 200ºC                                                               Sơn chịu nhiệt 200ºC, đa màu (ngoài màu bạc) 719,400 3,075,600
1513 HEAT RESISTING PAINT 400ºC                                                               Sơn chịu nhiệt 400ºC, màu bạc 825,000 3,465,000
1531 HEAT RESISTING PRIMER 400ºC                                                               Sơn lót chịu nhiệt 400ºC 844,800 3,630,000
1566 INORGANING HIGH TEMP ANTI-CORROSING
Sơn chịu nhiệt vô cơ chống ăn mòn ở nhiệt độ cao 600 độ, màu xám, bạc
2,145,000
1567 HIGH TEMP UNDER INSULATION  ANTI-CORROSING COATING
Sơn chống ăn mòn giữ nhiệt độ cao, màu đen, xám, bạc
( 300 độ)
2,145,000
1568 HIGH TEMP UNDER INSULATION  ANTI-CORROSING COATING
Sơn chống ăn mòn giữ nhiệt độ cao, màu RAL 9007, xám, bạc( 300 độ)
2,277,000
1569 HEAT-RESISTING TOP COATING ,600oC, GREY
Sơn phủ chịu nhiệt 600 độ, màu xám, bạc
2,277,000
1564X HEAT RESISTING THINNER ( For mid temp)
Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ thường
MARKET PRICE MARKET PRICE
1564S HEAT RESISTING THINNER ( For high temp)
Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ cao
MARKET PRICE MARKET PRICE
1521 HEAT RESISTING THINNER                                                                      Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt MARKET PRICE MARKET PRICE
9. TRAFFIC PAINT – SƠN VẠCH GIAO THÔNG 0 0
1801 TRAFFIC PAINT # WHITE, YELLOW
Sơn giao thông màu trắng, vàng
638,880 2,740,320
TRAFFIC PAINT # , BLACK, GREEN
Sơn giao thông màu xanh lá, đen
574,200 2,281,950
1802 TRAFFIC PAINT #RED                                                                               Sơn vạch đường giao thông màu đỏ 603,900 2,590,500
2201 HAMMER TONE PAINT
Sơn Hoa Văn
693,000 2,970,000
806 TRAFFIC PAINT THINNER                                                                         Chất pha loãng sơn vạch giao thông MARKET PRICE MARKET PRICE
10. EMULSION PAINT – SƠN NƯỚC CAO CẤP 0 0
SA3000 WATER – BASED DIRT PICK-UP ELASTIC PAINT                                  Sơn nước ngoại thất SA3000 với khả năng đàn hồi, chống bụi, ít bóng 607,200 2,508,000
SA2000 RAINTBOW SILICONE ACRYLIC EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR)
Sơn nước Rainbow Silicone Acrylic ngoại thất cao cấp, láng mịn (Đặc biệt)
477,840 2,310,000
410 RAINBOW EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR)                                        Sơn nước Rainbow ngoại thất cao cấp, láng mịn 460,680 1,986,600
400 RAINBOW EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR)                                        Sơn nước Rainbow ngoại thất cao cấp, láng mịn 405,900 1,716,000
350 RAINBOW EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR) ONLY WHITE
Sơn nước Rainbow ngoại thất thông thường, chỉ màu trắng
237,600 980,100
436 RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR)                                        Sơn nước Rainbow nội thất, màu mờ 382,800 1,702,800
860 RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR)                                        Sơn nước Rainbow nội thất, màu mờ 293,700 1,221,000
314 RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR)                                        Sơn nước Rainbow nội thất, màu mờ 1,089,000
300 RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) ONLY WHITE
Sơn nước Rainbow nội thất thông thường, chỉ màu trắng
646,800
410-1 RAINBOW EMULSION PAINT, PRIMER                                                      Sơn nước lớp lót 231,000 957,000
420 WATER – BASED ELASTOMERIC COATING PRIMER                                 Sơn lót trong suốt dùng cho sơn nước phủ tính đàn hồi và ngoại thất 316,800 1,260,600
421 WATER – BASED ELASTOMERIC COATING                                         Sơn nước phủ tính đàn hồi (sơn gai) 475,200 2,039,400
422 WATER – BASED ELASTOMERIC PYTTY
Bột trét gốc nước đàn hồi màu trắng
458,700 1,976,700
406 ACRYLIC EMULSION PAINTS                                                                    Sơn nước màu trắng bóng, mờ 528,000 2,290,200
407 ACRYLIC EMULSION PAINTS                                                                    Sơn nước bóng, đa màu (màu nhạt) 484,440 2,094,840
408 ACRYLIC EMULSION PAINTS                                                                    Sơn nước bóng, màu vàng 18,19, màu xanh lá cây 6,8 542,520 2,350,920
408 ACRYLIC EMULSION PAINTS                                                                    Sơn nước bóng, màu đỏ 25 650,100 2,824,800
409 ACRYLIC EMULSION PAINTS                                                                    Sơn nước màu đen, màu nâu (bóng) 399,300 1,732,500
500-1 WATER-BASED ANTI-MILDEW EMULSION PAINTS
Sơn nước chống mốc, màu trắng và màu chỉ định
594,000 2,494,800
11. MARINE PAINTS – NHÓM SƠN TÀU BIỂN 0 0
SP-255 MULTI-PURPOSE ANTI-FOULING COATING                                                Sơn lót chống hà không thiếc dùng cho tàu gỗ màu nâu, màu xanh lá 1,306,800 5,880,600
RP-71 MARINE PAINTS THINNER                                                                        Chất pha loãng sơn tàu biển MARKET PRICE MARKET PRICE
 DUNG MÔI RAINBOW
T – 200S
NO.719
NO.736 288,750 1,214,400
NO.805 288,750 1,214,400
NO.806 288,750 1,214,400
NO.807 288,750 1,214,400
NO.913 288,750 1,214,400
NO.1005 (SP-12) 288,750 1,214,400
NO.1012 (SP-13) 288,750 1,214,400
NO.1019 (1021) 0 0
NO.1069 (1018) 0 0
NO.1112 288,750 1,214,400
NO.1211(AA) 288,750 1,214,400
NO.1407 (RP-71) 288,750 1,214,400
NO.1521 288,750 1,214,400
NO.5400S
NO.5400PS
SP – 36
MEK

Là thương hiệu sơn đến từ Đài Loan được thành lập từ năm 1951, đến nay đã có chặng đường phát triển lâu đời cũng như những thành công mà công ty sơn Rainbow đạt được đã thể hiện trong sự tin tưởng và sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng.Sơn Rainbow – thương hiệu sơn đến từ Đài Loan

Xây dựng nhà máy sản xuất quy mô lớn, dây chuyền sản xuất hiện đại tại khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai để phục vụ nhu cầu sử dụng sơn tại Việt Nam. Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 2006, đến nay những sản phẩm mà sơn Rainbow cung cấp đã tạo được vị trí vững mạnh trên thị trường và sự tin tưởng sử dụng của người tiêu dùng, đặc biệt là phát triển rất mạnh mẽ trong việc cấp sơn cho nhiều dự án lớn và quy mô tầm cỡ mà rất nhiều hãng sơn khác đang mơ ước.
Các dòng sản phẩm sơn Rainbow đang được ưa chuộng hiện nay
Với nhà máy diện tích lớn, dây chuyền sản xuất hiện đại tạo nên nhiều sản phẩm sơn từ dân dụng đến sơn công nghiệp, phục vụ tối đa nhu cầu sử dụng sơn của người tiêu dùng. Hiện nay, dòng sản phẩm sơn Rainbow đang được ưa chuộng tại đại lý sơn Hợp Thành Phát, đó là các dòng sản phẩm:
–    Sơn nước trang trí Rainbow: sơn chuyên dùng trang trí và bảo vệ tường nội thất và ngoại thất với độ bền cao và màu sắc tươi mới.
–    Sơn epoxy Rainbow: sơn chất lượng cao 2 thành phần cho bề mặt sắt, thép và bê tông, … sơn có nhiều ưu điểm vượt trội và độ bền cao so với các dòng sơn thông thường khác.
–    Sơn chịu nhiệt Rainbow
Bảng báo giá sơn Rainbow cập nhật mới nhất với đầy đủ các sản phẩm
Bảng giá sơn Rainbow tại đại lý Hợp Thành Phát luôn cập nhật kịp thời những sản phẩm sơn do nhà máy sơn Rainbow sản xuất, cũng như luôn theo sát những thay đổi về gia của nhà máy nhằm cập nhật liên tục giá cả đáp ứng nhu cầu của khách hàng đầy đủ nhất.
Năm 2015 bảng giá sơn Hợp Thành Phát với đầy đủ các sản phẩm nhà máy sơn Rainbow sản xuất. Cùng tham khảo các sản phẩm sơn Rainbow hiện nay tại Hợp Thành Phát cung cấp:
–    Nhóm sơn Alkyd cao cấp
–    Nhóm sơn nước gốc dầu
–    Nhóm sơn nung màu
–    Nhóm sơn PU cho gỗ
–    Nhóm sơn epoxy cho sắt, thép, bê tông
–    Nhóm sơn PU chống thấm cao cấp
–    Nhóm sơn Rainbow chịu nhiệt
–    Nhóm sơn vạch giao thông
–    Nhóm sơn nước Rainbow trang trí cao cấp
–    Nhóm sơn tàu biển,…
Bảng báo giá sơn Rainbow luôn cung cấp giá chi tiết, giá mới nhất hiện nay về các sản phẩm sơn Rainbow, cùng tham khảo bảng giá chi tiết tại trang web: sieuthison.vn hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn và báo giá để cập nhật thông tin và giá đầy đủ nhất.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được biết bảng báo giá sơn rainbow mới nhất ngày hôm nay !