Giỏ hàng

HOTLINE

1900 6716
T2 - T7 (8:00 - 17:00)

Bảng Báo Giá Sơn Terraco

MÃ SỐ TÊN SẢN PHẨM ĐẶC ĐIỂM QUY CÁCH SỐ LƯỢNG  GIÁ BÁN
PUTTY TRÁM TRÉT LOẠI TRỘN SẴN (READY MIXED) GỐC NHỰA ACRYLIC
63110 BỘT TRÉT NỘI THẤT TERRACO PUTTY HANDYCOAT Putty trộn sẵn sử dụng cho bề mặt nội thất (gốc nhựa) Th/25 Kg 1-9           298,321
10-19           280,977
20-49           270,570
50-99           263,633
100 trở lên           256,695
Lon/5 Kg 1-9             94,562
10-19             89,064
20-49             85,766
50-99             83,567
100 trở lên             81,367
Bao/25 Kg 1-9           213,891
10-19           201,455
20-49           193,994
50-99           189,020
100 trở lên           184,045
73110 BỘT TRÉT NỘI THẤT TERRACO PUTTY HANDYCOAT DP Putty trộn sẵn sử dụng cho bề mặt nội thất Bao/18 Kg 1-9           157,604
10-19           148,441
20-49           142,943
50-99           139,278
100 trở lên           135,612
Bao/5 Kg 1-9             61,916
10-19             58,316
20-49             56,156
50-99             54,716
100 trở lên             53,276
63250 BỘT TRÉT NGOẠI THẤT TERRACO PUTTY HANDYCOAT Putty trộn sẵn sử dụng cho bề mặt ngoại thất (gốc nhựa) Th/25 Kg 1-9           450,296
10-19           424,116
20-49           408,408
50-99           397,936
100 trở lên           387,464
Lon/5 Kg 1-9           118,203
10-19           111,330
20-49           106,743
50-99           104,006
100 trở lên           101,269
Bao/25 Kg 1-9           337,722
10-19           318,087
20-49           306,306
50-99           298,452
100 trở lên           290,598
63460 BỘT TRÉT TERRACO SPRAYPLASTER BASECOAT DP vữa phun gốc nhựa Acrylic dùng làm phẳng bê tông Bao/25 Kg 1-9           135,089
10-19           127,235
20-49           122,522
50-99           119,381
100 trở lên           116,239
63410 BỘT TRÉT TERRACO SPRAYPLASTER FINISHCOAT vữa phun gốc nhựa Acrylic dùng làm phẳng bê tông Th/25 Kg 1-9           281,435
10-19           265,073
20-49           255,255
50-99           248,710
100 trở lên           242,165
PUTTY TRÁM TRÉT LOẠI TRỘN SẴN (READY MIXED) GỐC XI MĂNG                     –
77110 BỘT MASTIC NGOẠI THẤT TERRACO TERRAMIX (XÁM) Bột mastic trám trét chuyên dùng chất lượng cao, dùng cho ngoại thất Bao/40 Kg 1-19           228,120
20-49           208,760
50-99           203,920
100 trở lên           199,080
77111 BỘT MASTIC NGOẠI THẤT TERRACO TERRAMIX (TRẮNG) Bột mastic trám trét chuyên dùng chất lượng cao, dùng cho ngoại thất Bao/40 Kg 1-19           247,040
20-49           225,920
50-99           220,640
100 trở lên           215,360
77111 BỘT MASTIC NỘI VÀ NGOẠI THẤT TERRACO MAXIMIX (XÁM) Bột mastic trám trét chuyên dùng chất lượng cao, dùng cho nội, ngoại thất Bao/40 Kg 1-19           161,900
20-49           148,700
50-99           145,400
100 trở lên           142,100
77115 BỘT MASTIC NỘI THẤT TERRACO  MAXIMIX-  INT(TRẮNG) Bột mastic trám trét chuyên dùng chất lượng cao, dùng cho nội thất Bao/40 Kg 1-19           166,630
20-49           152,990
50-99           149,580
100 trở lên           146,170
77116 BỘT MASTIC NGOẠI THẤT TERRACO   MAXIMIX- EXT(TRẮNG) Bột mastic trám trét chuyên dùng chất lượng cao, dùng cho ngoại thất Bao/40 Kg 1-19           209,200
20-49           191,600
50-99           187,200
100 trở lên           182,800
SƠN NƯỚC NỘI THẤT                     –
62195 SƠN NỘI THẤT TERRACO TERRAMATT Sơn nước sử dụng cho nội thất – mờ Th/25 Kg 1-9           450,296
10-19           424,116
20-49           413,644
50-99           403,172
100  trở lên           392,700
Lon/5 Kg 1-9           123,831
10-19           116,632
20-49           113,752
50-99           110,872
100 trở lên           107,993
62110 SƠN NỘI THẤT TERRACO  CONTRACT EMULSION Sơn nước sử dụng cho nội thất – mờ Th/25 Kg 1-9           641,672
10-19           604,365
20-49           589,443
50-99           574,520
100  trở lên           559,598
Lon/5 Kg 1-9           163,232
10-19           153,742
20-49           149,946
50-99           146,150
100  trở lên           142,354
62120 SƠN NỘI THẤT TERRACO  TERRALAST Sơn nước sử dụng cho nội thất – mờ Th/18 Lít 1-9           788,018
10-19           742,203
20-49           723,877
50-99           705,551
100 trở lên           687,225
Lon/5 Lít 1-9           225,148
10-19           201,455
20-49           196,481
50-99           191,507
100 trở lên           186,533
62121 SƠN NỘI THẤT TERRACO TERRALAST AB Sơn nước cao cấp sử dụng cho Nội Thất (mờ) Th/18 Lít 1-9        1,182,027
10-19        1,113,305
20-49        1,085,816
50-99        1,058,327
100 trở lên        1,030,838
có tính kháng khuẩn (mờ) Lon/5 Lít 1-9           326,465
10-19           307,484
20-49           299,892
55-99           292,300
100  trở lên           284,708
62220 SƠN NỘI THẤT TERRACO  TERRATOP Sơn nước cao cấp sử dụng cho Nội Thất Th/18 Lít 1-9        1,394,792
10-19        1,313,699
20-49        1,281,262
50-99        1,248,825
100 trở lên        1,216,388
độ phủ cao, bóng mờ Lon/5 Lít 1-9           472,811
10-19           445,322
20-49           434,326
50-99           423,331
100 trở lên           412,335
Thùng thiếc/5 Lít 1-9           484,631
10-19           456,455
20-49           445,184
50-99           433,914
100 trở lên           422,643
62220 SƠN NỘI THẤT TERRACO  TERRATOP SILK NEW Sơn nước cao cấp sử dụng cho Nội Thất, độ phủ cao, bóng mờ, dễ chùi rửa. Th/18 Lít 1-9        1,688,610
10-19        1,590,435
20-49        1,551,165
50-99        1,511,895
100 trở lên        1,472,625
Lon/5 Lít 1-9           495,326
10-19           466,528
20-49           455,008
50-99           443,489
100 trở lên           431,970
62220 SƠN NỘI THẤT TERRACO  TERRATOP AB Sơn nước cao cấp sử dụng cho Nội Thất Th/18 Lít 1-9        2,397,826
10-19        2,258,418
20-49        2,202,654
50-99        2,146,891
100 trở lên        2,091,128
có tính kháng khuẩn Lon/5 Lít 1-9           821,790
10-19           774,012
20-49           754,900
50-99           735,789
100 trở lên           716,678
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT                     –
61216 SƠN NGOẠI THẤT TERRACO MAXILUX Sơn nước sử dụng cho Ngoại Thất Th/18 Lít 1-9           990,651
10-19           933,055
20-49           910,017
50-99           886,978
100 trở lên           863,940
Lon/5 Lít 1-9           292,692
10-19           275,675
20-49           268,869
50-99           262,062
100 trở lên           255,255
62130 SƠN NGOẠI THẤT TERRACO  TERRASHIELD Sơn nước sử dụng cho ngoại thất –  mờ Th/18 Lít 1-9        1,204,542
10-19        1,134,510
20-49        1,106,498
50-99        1,078,485
100 trở lên        1,050,473
Lon/5 Lít 1-9           360,237
10-19           323,388
20-49           315,404
50-99           307,419
100 trở lên           299,434
Lon/1 Kg Lon             90,059
62130 SƠN NGOẠI THẤT TERRACO  TERRALUX Sơn nước mờ cao cấp, sử dụng cho Nội Ngoại thất, độ phủ rất cao, bảo vệ lâu dài, thuận tiện cho việc chùi rủa Th/18 Lít 1-9        1,536,635
10-19        1,447,296
20-49        1,411,560
50-99        1,375,824
100 trở lên        1,340,089
Lon/5 Lít 1-9           366,428
10-19           345,124
20-49           336,603
50-99           328,081
100 trở lên           319,560
68128 SƠN NGOẠI THẤT TERRACO  TERRASHIELD SUPER Sơn nước sử dụng cho ngoại thất –  mờ Th/18 Lít 1-9        1,789,927
10-19        1,685,861
20-49        1,644,235
50-99        1,602,609
100 trở lên        1,560,983
Lon/5 Kg 1-9           551,613
10-19           519,542
20-49           506,714
50-99           493,886
100 trở lên           481,058
62220 SƠN NGOẠI THẤT TERRACO VICOAT sơn nước Bán Bóng sử dụng cho Ngoại Thất Th/18 Lít 1-9        2,026,332
10-19        1,908,522
20-49        1,861,398
50-99        1,814,274
100 trở lên        1,767,150
Lon/5 Lít 1-9           574,127
10-19           540,748
20-49           527,396
50-99           514,044
100 trở lên           500,693
Lon/1 Lít Lon           135,089
62221 SƠN NGOẠI THẤT TERRACO VICOAT SUPER sơn nước Bán Bóng sử dụng cho Ngoại Thất Th/18 Lít 1-9        2,476,628
10-19        2,332,638
20-49        2,275,042
50-99        2,217,446
100 trở lên        2,159,850
Lon/5 Lít 1-9           720,474
10-19           678,586
20-49           661,830
50-99           645,075
100 trở lên           628,320
Lon/1 Lít Lon           140,718
CÁC LOẠI SƠN ĐẶC BIỆT                     –
62350 SƠN TRANG TRÍ TERRACO CAMAY VELVET – TEX Sơn Camay trang trí nội thất cao cấp Th/25 Kg Thùng        4,615,534
Lon/5 Kg Thùng           990,651
SƠN TRANG TRÍ TERRACO VICOAT METALIC lớp phủ có hiệu ứng trang trí tường, dùng cho nội thất, có ánh ngọc trai Th/18 Lít Thùng        3,219,616
Lon/5 Lít Thùng           900,592
Lon/1 Lít Thùng           197,005
62235 SƠN TRANG TRÍ TERRACO HANYPLUS lớp phủ có hiệu ứng trang trí tường, dùng cho nội thất, có ánh ngọc trai Th/18 Lít Thùng        2,307,767
Lon/5 Lít Thùng           562,870
62330 SƠN TRANG TRÍ TERRACO  ANTIQUE STUCCO Sơn tạo hiệu ứng đá hoa cương dùng cho nội thất Th/25 Kg Thùng        1,688,610
Lon/5 Kg Thùng           405,266
62230 SƠN TRANG TRÍ TERRACO FRESCO Sơn trang trí đặc biệt Lon/5 Kg Thùng           495,326
Lon/1 Kg Thùng           106,945
SƠN TẠO VÂN GAI TRANG TRÍ                     –
62320 SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO HANDYTEX (TRẮNG) Sơn trang trí nội thất , đa dạng, dễ thi công Th/25 Kg 1-9           551,613
10-19           519,542
20-49           506,714
50-99           493,886
100 trở lên           481,058
Lon/5 Kg 1-9           141,843
10-19           133,597
20-49           126,999
50-99           126,999
100 trở lên           123,701
SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO HANDYTEX (MÀU) như trên có nhiều màu hấp dẫn Th/25 Kg 1-9           596,642
10-19           561,954
20-49           548,078
50-99           534,203
100 trở lên           520,328
Lon/5 Kg 1-9           148,598
10-19           139,958
20-49           136,503
50-99           133,047
100 trở lên           129,591
61320 SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO  TERACOAT SMOOTH sơn hoa văn dùng cho nội, ngoại thất, gai thấp Th/25 Kg 1-9           900,592
10-19           848,232
20-49           827,288
50-99           806,344
100 trở lên           785,400
Lon/5 Kg 1-9           213,891
10-19           192,443
20-49           187,691
50-99           182,939
100 trở lên           178,188
61321 SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO  TERACOAT SMOOTH MR tăng cường hoạt chất chống rong riêu, nấm mốc Th/25 Kg 1-9           985,023
10-19           927,754
20-49           904,846
50-99           881,939
100 trở lên           859,031
Lon/5 Kg 1-9           236,405
10-19           222,661
20-49           217,163
50-99           211,665
100 trở lên           206,168
SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO  TERACOAT SMOOTH NP TERACOAT SMOOTH không màu Th/25 Kg 1-9           714,845
10-19           673,284
20-49           656,660
50-99           640,036
100 trở lên           623,411
61330 SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO  TERACOAT SUPERFINE sơn hoa văn dùng cho nội, ngoại thất, gai trung bình Th/25 Kg 1-9        1,120,111
10-19        1,054,989
20-49        1,028,939
50-99        1,002,890
100 trở lên           976,841
Lon/5 Kg 1-9           270,178
10-19           254,470
20-49           248,186
50-99           241,903
100 trở lên           235,620
61331 SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO  TERACOAT SUPERFINE MR tăng cường hoạt chất chống rong riêu, nấm mốc Th/25 Kg 1-9        1,238,314
10-19        1,166,319
20-49        1,137,521
50-99        1,108,723
100 trở lên        1,079,925
Lon/5 Kg 1-9           292,692
10-19           275,675
20-49           268,869
50-99           262,062
100 trở lên           255,255
SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERACOAT SUPERFINE NP TERACOAT SUPERFINE không màu Th/25 Kg 1-9           742,988
10-19           699,791
20-49           682,513
50-99           665,234
100 trở lên           647,955
61350 SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO  TERRACOAT STANDARD sơn hoa văn dùng cho nội, ngoại thất, gai cao Th/25 Kg 1-9           883,706
10-19           832,328
20-49           811,776
50-99           791,225
100 trở lên           770,674
Lon/5 Kg 1-9           200,382
10-19           188,732
20-49           184,072
50-99           179,412
100 trở lên           174,752
61351 SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO  TERRACOAT STANDARD MR tăng cường hoạt chất chống rong riêu, nấm mốc Th/25 Kg 1-9           945,622
10-19           890,644
20-49           868,652
50-99           846,661
100 trở lên           824,670
Lon/5 Kg 1-9           236,405
10-19           222,661
20-49           217,163
50-99           211,665
100 trở lên           206,168
SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO  TERRACOAT STANDARD NP TERRACOAT STANDARD không màu Th/25 Kg 1-9           686,701
10-19           646,777
20-49           630,807
50-99           614,837
100 trở lên           598,868
61410 SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO  TERRACOAT EXCEL Sơn hoa văn có bề mặt hấp dẫn Th/25 Kg 1-9           675,444
10-19           636,174
20-49           620,466
50-99           604,758
100 trở lên           589,050
Lon/5 Kg 1-9           165,484
10-19           155,863
20-49           152,014
50-99           148,166
100 trở lên           144,317
61140 SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT TOPCOAT Lớp phủ trong suốt cho nội, ngoại thất, chống bụi, chống nấm móc Th/18 Kg 1-9        1,125,740
10-19        1,060,290
20-49        1,034,110
50-99        1,007,930
100 trở lên           981,750
Lon/4 Kg 1-9           281,435
10-19           265,073
20-49           258,528
50-99           251,983
100 trở lên           245,438
61310 SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT G Sơn phủ Acrylic tạo hoa văn bằng rulo, bàn chải Th/25 Kg 1-9           788,018
10-19           742,203
20-49           723,877
50-99           705,551
100 trở lên           687,225
SƠN TẠO VÂN GAI TERRACO TERRACOAT G Lon/5 Kg 1-9           180,118
10-19           169,646
20-49           165,458
50-99           161,269
100 trở lên           157,080
SƠN GiẢ ĐÁ , CẨM THẠCH                     –
62340 SƠN GiẢ ĐÁ TERRACO MARBLECOAT (TRẮNG) Sơn phủ giả vân đá cẩm thạch Th/25 Kg 1-9        2,003,817
10-19        1,887,316
20-49        1,840,716
50-99        1,794,115
100 trở lên        1,747,515
Lon/5 Kg 1-9           427,781
10-19           402,910
20-49           392,962
50-99           383,013
100 trở lên           373,065
61510 SƠN GiẢ ĐÁ TERRACO  TERRALITE STONE Sơn giả đá, thi công bằng súng phun Th/25 Kg Thùng           827,419
Lon/5 Kg Lon           202,633
VỮA DÁN ỐP GẠCH – VỮA CHÀ JOINT                     –
75110 VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO TERRAFIX(XÁM) Vữa chuyên dùng ốp lát các loại gạch có tính năng chống thấm Bao/40 Kg 1-9           225,148
10-19           204,204
20-49           198,968
50-99           193,732
100 trở lên           188,496
Bao/25 Kg 1-9           164,358
10-19           149,069
20-49           145,247
50-99           141,424
100 trở lên           137,602
Bao/05 Kg 1-9             47,281
10-19             42,883
20-49             41,783
50-99             40,684
100 trở lên             39,584
75120 VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO  TERRAFIX(trắng) như trên màu trắng Bao/40 Kg 1-9           337,722
10-19           306,306
20-49           298,452
50-99           290,598
100 trở lên           282,744
Bao/25 Kg 1-9           213,891
10-19           193,994
20-49           189,020
50-99           184,045
100 trở lên           179,071
Bao/05 Kg 1-9             56,287
10-19             51,051
20-49             49,742
50-99             48,433
100 trở lên             47,124
75520 VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO  MAXIFIX (XÁM) Vữa chuyên dùng ốp lát các loại Bao/40 Kg 1-9           202,633
10-19           183,784
20-49           179,071
50-99           174,359
100 trở lên           169,646
75510 VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO MAXIFIX (TRẮNG) như trên màu trắng Bao/40 Kg 1-9           287,064
10-19           260,360
20-49           253,684
50-99           247,008
100 trở lên           240,332
75181 VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO TILEBOND 2100 (Trắng) Vữa dán gạch Bao/20 Kg 1-9           163,232
10-19           148,048
20-49           144,252
50-99           140,456
100 trở lên           136,660
Bao/05 Kg 1-9             47,281
10-19             42,883
20-49             41,783
50-99             40,684
100 trở lên             39,584
VỮA DÁN ỐP GẠCH TERRACO TILEBOND 2000 (Xám) Vữa dán gạch Bao/20 Kg 1-9           112,574
10-19           102,102
20-49             99,484
50-99             96,866
100 trở lên             94,248
Bao/05 Kg 1-9             34,898
10-19             31,652
20-49             30,840
50-99             30,028
100 trở lên             29,217
75210 BỘT CHÀ JOINT TERRACO TERRAGROUT(XÁM, TRẮNG) Bột chà Joint Bao/20 Kg 1-9           191,376
10-19           173,573
20-49           169,123
50 – 99           164,672
Bao/05 Kg 1-9             67,544
10-19             61,261
20-49             59,690
50 – 99             58,120
Bao/01 Kg 1-9             22,515
10-19             20,420
20-49             19,897
50 – 99             19,373
PHỤ GIA TĂNG CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH VÀ SƠN LÓT                     –
68120 SƠN LÓT KHÁNG KiỀM TERRACO PENETRATING PRIMER (TRẮNG) Sơn lót chống kiềm, tăng khả năng kết dính và xử lý bề mặt Th/20 Kg 1-9           655,181
10-19           617,089
20-49           601,852
50-99           586,615
100 trở lên           571,379
Lon/5 Kg 1-9           189,124
10-19           178,129
20-49           173,730
50-99           169,332
100 trở lên           164,934
68110 SƠN LÓT KHÁNG KiỀM TERRACO PENETRATING PRIMER (TRONG) Như trên có màu trắng trong suốt Th/18 Kg 1-9           602,271
10-19           567,255
20-49           553,249
50-99           539,243
100 trở lên           525,236
Lon/4 Kg 1-9           163,232
10-19           153,742
20-49           149,946
50-99           146,150
100 trở lên           142,354
68128 SƠN LÓT KHÁNG KiỀM TERRACO  TERRAPRIME SUPER sơn lót cao cấp chống kiềm, tăng khả năng kết dính Th/18 Lít 1-9           985,023
10-19           927,754
20-49           904,846
50-99           881,939
100 trở lên           859,031
Lon/5 Lít 1-9           292,692
10-19           275,675
20-49           268,869
50-99           262,062
100 trở lên           255,255
68250 KEO TERRACO TERRA KEO Keo Acrylic dùng tăng cường chất lượng sơn Lon/1 Lít 1-23             90,059
24 trở lên             79,587
SƠN PHỦ CHỐNG THẤM                     –
66110 SƠN CHỐNG THẤM TERRACO FLEXICOAT Sơn chống thấm cao cấp dùng cho vách song và ban công, tường nhà, có tính năng co dãn che khuất các vết nứt Th/20 Kg 1-9        1,069,453
10-19        1,007,276
20-49           982,405
50-99           957,534
100 trở lên           932,663
Lon/5 Kg 1-9           315,207
10-19           296,881
20-49           289,551
50-99           282,220
100 trở lên           274,890
Lon/1 Kg             84,431
66111 SƠN CHỐNG THẤM TERRACO FLEXICOAT MR Như trên có tăng cường hoạt động chất chống rêu, nấm mốc Th/20 Kg 1-9        1,182,027
10-19        1,429,428
20-49        1,392,776
50  trở lên        1,356,124
Lon/5 Kg 1-9           337,722
10-19           306,306
20-49           298,452
50  trở lên           290,598
Lon/1 Kg             90,059
61790 SƠN CHỐNG THẤM TERRACO FLEXICOAT DECOR (HC) Sơn chống thấm cao cấp, độ phủ cao, có tính năng co giản không cần sơn lót Th/20 Kg 1-9        1,576,036
10-19        1,484,406
20-49        1,447,754
50-99        1,411,102
100 trở lên        1,374,450
Lon/5 Kg 1-9           506,583
10-19           477,131
20-49           465,350
50-99           453,569
100 trở lên           441,788
66510 SƠN CHỐNG THẤM TERRACO MAXIROOF Sơn chống thấm cao cấp dùng cho vách song và ban công, tường nhà, có tính năng co dãn, che khuất các vết nứt Th/20 Kg 1-9           878,077
10-19           796,396
20-49           775,975
50  trở lên           755,555
Lon/5 Kg 1-9           247,663
10-19           224,624
20-49           218,865
50  trở lên           213,105
66210 SƠN CHỐNG THẤM TERRACO  WEATHERCOAT RESIN Hệ thống chống thấm đàn hồi 2 thành phần: nhựa Acrylic + cement Th/20 Kg 1-9        1,632,323
10-19        1,537,421
20-49        1,499,460
50-99        1,461,499
100 trở lên        1,423,538
Lon/5 Kg 1-9           439,039
10-19           413,513
20-49           403,303
50-99           393,093
100 trở lên           382,883
Lon/1 Kg Lon             95,688
68612 SƠN CHỐNG THẤM TERRACO  WEATHERCOAT 411 RESIN Hệ thống chống thấm đàn hồi 2 thành phần: nhựa Acrylic + cement Th/20 Kg 1-9           979,394
10-19           922,452
20-49           899,676
50-99           876,899
100 trở lên           854,123
Lon/5 Kg 1-9           270,178
10-19           254,470
20-49           248,186
50-99           241,903
100 trở lên           235,620
Lon/1 Kg Lon             73,173
76110 CHỐNG THẤM TERRACO WEATHERCOAT POWED(G) Hệ thống chống thấm đàn hồi 2 thành phần: nhựa Acrylic + cement màu xám Bao/20 Kg 1-9             90,059
10-19             84,823
20-49             82,729
50-99             80,634
100 trở lên             78,540
Bao/05 Kg 1-9             39,401
10-19             37,110
20-49             36,194
50-99             35,278
100 trở lên             34,361
76115 CHỐNG THẤM TERRACO WEATHERCOAT POWED(W) Hệ thống chống thấm đàn hồi 2 thành phần: nhựa Acrylic + cement màu trắng Bao/20 Kg 1-9           123,831
10-19           116,632
20-49           113,752
50-99           110,872
100 trở lên           107,993
Bao/05 Kg 1-9             50,658
10-19             47,713
20-49             46,535
50-99             45,357
100 trở lên             44,179
SƠN DÙNG CHO SÀN TENNIS VÀ CÁC SÂN THỂ THAO KHÁC                     –
67120 SƠN PHỦ TENNIS TERRACO CÓ CÁT FLE COATING TEXTURED Sơn dùng cho sân tennis(sần) bãi đậu xe Th/20 Kg        1,248,720
Th/05 Kg           340,560
67110 SƠN PHỦ TENNIS TERRACO KHÔNG CÁT FLEXIPAVE COATING SMOOTH Sơn dùng cho sân tennis(láng) bãi đậu xe Th/20 Kg        1,453,056
Th/05 Kg           420,024
67130 SƠN KẺ VẠCH TERRACO FLEXIPAVE LINE PAINT Sơn kẻ vạch dùng cho sân tennis, bãi đậu xe, lối đi, các sân thể thao khác Th/25 Kg        1,532,520
Lon/5 Kg           397,320
NHỰA MASTIC TENNIS TERRACO FLEXIPAVE PATCHING COMPOND RESIN Sản phẩm dùng sửa chữa và làm phẵng bề mặt gồm 2 thành phần: Nhựa, Bột Th/18 Kg           681,120
Lon/5 Kg           227,040
77330 BỘT MASTIC TENNIS TERRACO FLE PATCHING COMPOUND POWED Sản phẩm dùng sửa chữa và làm phẵng bề mặt gồm 2 thành phần: Nhưa, Bột Bao/20 Kg           113,520
 MASTIC TENNIS TERRACO FLEXIPAVE FLLER FINE Sản phẩm làm phẳng, mịn bề mặt Th/25 Kg           624,360
68320 SƠN LÓT TENNIS TERRACO FLEXIPAVE PRIMER Sơn lót dùng cho sân tennis Th/18 Kg           681,120
SƠN DÙNG CHO SÀN CÔNG NGHIỆP                     –
67140 SƠN LÓT SÀN CÔNG NGHIỆP TERRACO DIAMOND SEAL Sơn lót dùng cho sàn công nghiệp Th/18 Kg Thùng        2,315,647
Lon/4 Kg Thùng           544,858
67150 SƠN PHỦ SÀN CÔNG NGHIỆP DIAMOND COAT Sơn phủ dùng cho sàn công nghiệp Th/20 Kg Thùng        2,996,720
Lon/5 Kg Thùng           817,287

Sơn Terraco chính hãng – Các dòng sản phẩm sơn Terraco chất lượng tại đại lý sơn Terraco chính hãng.

– Sơn Terraco là dòng sơn cao cấp có nguồn gốc xuất xứ từ Thụy Điển, xuất hiện trên thị trường Việt Nam từ năm 1997 tại Bình Dương được phát triển theo dây chuyền công nghệ tiên tiến của Thụy Điển nên sơn luôn được nâng cao chất lượng (chất lượng ổn định) phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam và mẫu mã đẹp bắt mắt dễ nhìn, được khách hàng ưa chuộng và tin tưởng bao năm qua.

– Cũng như những hãng sơn khác chuyên cung cấp các sản phẩm trong ngành xây dựng, Công ty sơn Terraco phân phối hầu hết tất cả các vật liệu từ phần thô đến phần hoàn thiện như: vữa dán gạch, keo chà rol, bột trét mastic, sơn chống thấm, sơn lót kháng kiềm, sơn nước (nội – ngoại thất), sơn tạo vân gai, sơn giả đá, sơn ngói, sơn sân tennis đến hệ thống sơn sàn công nghiệp.Công ty sơn Terraco phát triển mạnh các hệ thống đại lý cấp 1 với mục đích đem sản phẩm chính hãng đến khách hàng Việt Nam, sự chân thành của Công ty sơn Terraco đã được người tiêu dùng tin tưởng đón nhận.

Đại lý cấp 1 sơn Terraco – Sieuthison.vn cam kết cung cấp sơn chính hãng với bảng báo giá luôn cập nhật mới và cạnh tranh nhất trên thị trường.

Là đại lý cấp 1 của Công ty sơn Terraco, chúng tôi luôn có chính sách giá ưu đãi cực tốt cho các đại lý cấp 2 và bảng giá luôn cập nhật với giá rẻ cạnh tranh nhất trên thị trường.

Sơn Terraco rất đa dạng – các nhóm sản phẩm

– Sơn nước nội – ngoại thất: được phân ra cao cấp – trung bình – rẻ tiền phù hợp túi tiền của khách hàng. Với sản phẩm sơn nước trung bình và rẻ tiền vẫn đáp ứng đầy đủ cơ bản của dòng sơn ngoại nhập như: chống thấm – chống nấm mốc – ngăn chặn sự phát triển của rong rêu – chống bám bụi – độ bám dính cao – độ che phủ tối đa – chống phai màu – độ bền màu cao theo thời gian tuổi thọ của sơn – có khả năng lau chùi những vết dơ thông thường.

-Ngoài ra, bột trét mastic – sơn chống thấm – sơn lót kháng kiềm cũng đóng vai trò quan trọng. bổ trợ cho lớp sơn phủ phát huy hết các đặc tính tối ưu. Với mục đích nhằm bảo vệ bề mặt tường đẹp – bền – thẩm mỹ cao và cấu trúc nhà vững chắc (chống thấm tốt bảo vệ kết cấu sắt thép bên trong).

-Các dòng sơn như sơn tạo vân gai, sơn giả đá, sơn cho ngói: đều phục vụ cho nhu cầu trang trí và các tiểu cảnh cho ngôi nhà, giúp hoàn thiện một ngôi nhà theo đúng nghĩa: bền – đẹp – thẩm mỹ.

-Bên cạnh đó, Công ty sơn Terraco cho ra đời sơn sân tennis và sơn sàn công nghiệp là những dòng sơn khó, rất kén khách hàng. Nhưng Công ty sơn terrace đã đáp ứng được các tiêu chí của dòng sơn thể thao cũng như sơn công nghiệp: sơn có độ bám dính trên bề mặt bê tông cực tốt – độ đàn hồi cao – chống thấm tốt– độ bền màu tuyệt đối – chống bong tróc – chống mài mòn trầy xước và va đập – sơn có tuổi thọ rất cao – chịu thời tiết khắc nghiệt (ngoài trời).

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Thành Phát – đại lý Sieuthison.vn cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm sơn Terraco chính hãng với chất lượng và giá cả tốt nhất.