Bảng Báo Giá Sơn Galant

Ngành công nghiệp sản xuất trong nước tăng trưởng mạnh chính vì thế để phục vụ cho việc sản xuất cần có những sản phẩm tốt như dòng sơn công nghiệp từ hãng sơn Galant, được đầu tư sản xuất từ tập đoàn Thái lan Cho đến nay, hãng sơn đáp ứng được nhu cầu cũng nhu yêu cầu cao không chỉ về chất lượng mà cả về màu sắc cho từng loại công trình.

Để làm được điều đó, việc đầu tư vào sản xuất, nghiên cứu thêm tính năng mới tạo màng sơn bám dính tốt trên bề mặt vật liệu, đa dạng về màu sắc. Dòng sơn này còn đưa ra bảng bảo giá Galant cạnh tranh, kinh tế cho thị trường, phù hợp với đại đa số công trình và khí hậu tại Việt Nam

Bảng báo giá sơn Galant

STT MẶT HÀNG QUY CÁCH GIÁ BÁN/LON GIÁ BÁN/KÉT  GHI CHÚ
 SƠN XỊT ATM
1 SƠN THÔNG DỤNG A300 Lon/400 ml 32,000 369,000  Kết/12 Lon
SƠN THÔNG DỤNG MÀU CÒN LẠI Lon/400 ml 31,000 356,000  Kết/12 Lon
ĐẶC BIỆT (100,400,H012, 228,001>009) Lon/400 ml 37,500 434,000  Kết/12 Lon
SƠN CHỊU NHIỆT (H-660, H-680) Lon/400 ml 59,000 692,000  Kết/12 Lon
SƠN PHẢN QUANG F1>F9 Lon/400 ml 41,000 477,000  Kết/12 Lon
 SƠN DẦU                          –
1 GALANT VÀ LOBSTER (Màu thường) Th/17.5 Lít 1,226,880  Thùng
Lon/3 Lít 240,350 918,500  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 70,725 807,400  Kết/12 Lon
Lon/375 ml 37,950 435,600  Kết/12 Lon
Lon/170 ml 239,800  Kết/12 Lon
Lon/70 ml 10,350 118,800  Kết/12 Lon
2 GALANT VÀ LOBSTER
Màu đặc biệt:   500, 505, 512, 550, F222
Màu đặc biệt:   900, 905, 912, 950, F222
Th/17.5 Lít 1,364,040  Thùng
Lon/3 Lít 266,800 1,020,800  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 81,075 927,300  Kết/12 Lon
Lon/375 ml 41,975 498,300  Kết/12 Lon
Lon/170 ml 256,300  Kết/12 Lon
Lon/70 ml 10,925 121,000  Kết/12 Lon
 SƠN CHÔNG RỈ                          –
1 CHỒNG RỈ CHU TV Th/17.5 Lít 774,400  Thùng
Lon/3 Lít 169,050 643,500  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 46,000 523,600  Kết/12 Lon
2 CHỐNG RỈ XÁM TV Th/17.5 Lít 816,200  Thùng
Lon/3 Lít 180,550 687,500  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 50,600 573,100  Kết/12 Lon
3 CHỐNG RỈ XÁM ATM Th/17.5 Lít 887,700  Thùng
Lon/3 Lít 193,200 739,200  Két/4 Lon
Lon/800 ml 51,750 586,300  Két/12 Lon
Lon/375 ml 29,900 336,600  Két/12 Lon
4 CHỐNG RỈ ĐỎ GALANT Th/17.5 Lít 852,500  Thùng
Lon/3 Lít 178,250 679,800  Két/4 Lon
Lon/800 ml 49,450 563,200  Két/12 Lon
Lon/375 ml 29,900 342,100  Két/12 Lon
SƠN CÔNG NGHIỆP                          –
1 KEO LATEX (KEO SỮA) ATM Th/200 Kg 5,177,520  Th/200 Kg
Hộp/50 Kg 1,490,400  Hộp/50 Kg
Hộp/20 Kg 600,600  Hộp/20 Kg
Hộp/10 Bịch 301,400  Hộp/10 Bịch
2 KEO DÁN DA  TV Th/15 Lít 1,060,400  Thùng
Lon/3.5 Lít 1,561,680  Kết/6 Lon
Lon/630 ml 1,173,960  Kết/24 Lon
3 MATIT VÀNG (TRÉT ATM) Lon/3.5 Kg 238,050 909,700  Két/4 Lon
Lon/1 Kg 80,500 921,800  Két/12 Lon
4 CHẤT PHA MATIT VÀNG Ồng/4 Kg 52,900 200,200  4 Ống
Ống/1 Kg 21,850 248,600  12 Ống
5 SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG ATM  999 Th/17.5 Lít 3,365,280                          –
Lon/875 ml 189,750 2,129,760  Két/12 Lon
Lon/225 ml 711,700  Két/12 Lon
6 SƠN LÓT NHŨ VÀNG  999 (100 nước) Th/17.5 Lít 1,177,200                          –
Lon/875 ml 70,150 805,200  Kết/12 Lon
7 SƠN CÔNG NGHIỆP NHŨ VÀNG  666
(Sơn bông gang)
Th/17.5 Lít 3,965,760                          –
Lon/875 ml 223,100 2,512,080  Kết/12 Lon
8 SƠN LÓT NHŨ VÀNG  666
(500 CN)
Th/17.5 Lít 2,523,960                          –
Lon/875 ml 1,623,240  Két/12 Lon
9 SƠN CN NHŨ VÀNG 444
(500 CN)
Lon/3 lit 2,883,600  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 2,307,960  Kết/12 Lon
10 SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP LOBTER Th/17.5 Lít 1,561,680  Thùng
Lon/3 Lít 318,550 1,196,640  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 88,550 1,013,100  Kết/12 Lon
11 SƠN LÓT CÔNG NGHIỆP LOBTER Th/17.5 Lít 1,441,800  Thùng
Lon/3 Lít 1,117,800  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 85,100 975,700  Kết/12 Lon
12 VE MÀU GALANT (Màu nhũ) Lon/225 ml 14,950 170,500  Kết/12 Lon
Lon/800 ml 314,600  Kết/12 Lon
Th/17.5 Lít  Thùng
SƠN NƯỚC                          –
1 SƠN EXTRA / LOBSTER SHIELD
(Sơn phủ ngoại thất cao cấp)
Lon/5 Lít 643,500  Thùng
2 SƠN LOBSTER WATER-BORNE SEALER (Sơn lót cao cấp) Lon/5 Lít 401,500                          –
3 SƠN NƯỚC ATM NỘI THẤT
(Màu & Trắng)
Th/17.5 Lít 423,500  Thùng
Lon/3.35 Lít 435,600  Kết/4 Lon
4 SƠN NƯỚC ATM NGOẠI THẤT (Trắng) Th/17.5 Lít 455,400  Thùng
Lon/3.35 Lít 120,750 459,800  Kết/4 Lon
5 SƠN NƯỚC U90 (Trong nhà) Th/17.5 Lít 389,400  Thùng
Lon/3.35 Lít 111,550 424,600  Kết/4 Lon
6 SƠN NƯỚC GALANT PREMIUM
(Ngoài trời) Màu Trắng và Màu Thường
Th/17.5 Lít 734,800  Màu trắng
Lon/3.35 Lít 179,400 684,200  Màu Thường
Lon/800 ml 51,750 291,500  Màu Đặc Biệt
SƠN NƯỚC GALANT PREMIUM
(Ngoài trời) Màu Đặc Biệt
Th/17.5 Lít 760,100  4 Lon/M. Thường
Lon/3.35 Lít 775,500  4 Lon/M. Đặc Biệt
Lon/800 ml 303,600  6 Lon/M. Thường
7 SƠN LÓT CHỐNG KIỀM GALANT Th/17.5 Lít 844,800                          –
Lon/3.35 Lít 189,750 722,700  Kết/4 Lon
8 SƠN LÓT CHỐNG PHẤN ATM Lon/3 Lít 734,800  Kết/4 Lon
Lon/5 Lít 1,142,640  Kết/4 Lon
9 SƠN TENNIS ATM VÀ SƠN NGÓI Phuy/180 Lít 13,218,120  Phuy
Th/17.5 Lít 1,305,720  Thùng
Lon/5 Lít 1,587,600  Kết/4 Lon
Lon/3.35 Lít 281,750 1,075,800  Kết/4 Lon
CÁC LOẠI KHÁC                          –
1 SƠN LÓT CHỐNG RỈ LOBTER EPOXY 1K (MẠ KẼM) Lon/1 Kg 111,550 1,254,960  Kết/12 Lon
2 DUNG MÔI PHA SƠN LÓT LOBTER EPOXY 1K Lon/1 Kg 25,300 280,500  Kết/ 12 Lon
3 TẨY SƠN ATM Lon/875 ml 89,700 1,024,100  Kết/ 12 Lon
4 DẦU THÔNG GALANT EXCELSHIELD Chai/450 ml 256,300  Kết/ 12 Lon
Thùng/14Kg 749,100  Thùng
5 PHỤ GIA CHỐNG THẤM ATM Lon/4.5 Lít 204,600  Hộp/4 Lon
6 DẦU BÓNG CHỊU NHIỆT GALANT Chai/450 ml 552,200  Kết/ 12 Chai
7 ATM SHIELD COAT NO.3 Thùng/18Kg 777,700  Thùng
Lon/3.5 KG 731,500  Hộp/4 Lon
Lon/1 KG 731,500  Kết/ 12 Chai
8 VERNI LOBSTER Lon/3.5 Lít 1,441,800  Kết/6 Lon
Lon/875 ml 895,400  Kết/12 Lon
9 SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K
sơn: 3L + đóng rắn: 0.75L
BỘ/3.75L 511,750 1,922,400  Kết/ 4 Lon
10 SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K
sơn: 800ml + đóng rắn: 200ml
BỘ/1L 140,300 1,572,480  Kết/ 12 Lon
11 SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K bộ/17.5L 2,691,360  Thùng
12 CHẤT ĐÓNG RẮN 2K LON/200ml 35,650  LON
LON/750ml 135,700  LON

Ngoài ra, còn được sử dụng sơn trang trí cho một số công trình kim loại vì có hệ thống bảng màu sơn Galant đa dạng, nhằm thỏa mãn nhu cầu sở thích màu sắc của người tiêu dùng hiện nay. Bên cạnh đó dòng sơn Galant cũng cho ra các sản phẩm ở dạng sơn xịt nhỏ gọn, thiết kế đơn giản, khối lượng nhỏ, dành cho các cá nhân muốn dùng để trang trí cho các vật dụng riêng của họ.Sơn Galant là dòng sơn có xuất xứ từ Thái Lan, nổi tiếng với dòng sơn dầu cao cấp, chất lượng lại kinh tế phù hợp cho nhiều loại công trình, đạt được chất lượng hoàn hảo nhất, được đại đa số các chủ thầu công trình tin tưởng và lựa chọn làm sản phẩm phù hợp nhất. Với sơn dầu Galant chất lượng được sản xuất từ nhựa tổng hợp Alkyd cao cấp với những chất tạo màu bền, đẹp màu sắc tinh tế, đa dạng, giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn nhất cho các công trình, sản phẩm của họ. Sơn dầu Galant là sản phẩm phù hợp cho việc bảo vệ một cách tối ưu nhất trêncácbề mặt gỗ, kim loại… ( tham khảo thêm bài viết: Sơn dầu Galant sau thi công bao lâu sẽ bị bong tróc )

Sơn Galant – Các sản phẩm sơn Galant đang được ưa chuộng

Sơn Galant còn cho ra đời dòng sơn trang trí nội ngoại thất, với công nghệ pha màu tiên tiến, màu sắc đa dạng, giá thành kinh tế, thích hợp cho các công trình nhà dân, công trình…Sơn Galant ngày càng khằng định được sự riêng biệt về chất lượng cũng như giá cả đối với các dòng sơn khác, chịu ưu thế về sự tin tưởng cũng như sự yêu thích của đại đa số khách hàng tin dùng.

Bảng báo giá sơn Galant mới nhất luôn được cập nhật

Các dòng sản phẩm của sơn Galant rất đa dạng và phong phú về chủng loại cũng như là quy cách đóng gói sản phẩm. Chính vì vậy giá cả sản phẩm sơn dầu Galant sẽ khác nhau, và thay đổi theo từng sản phẩm mà khách hàng lựa chọn.

Bảng báo giá sơn Galant luôn được cập nhật tại website sieuthison.vn hàng ngày với những đơn giá, cũng như tính năng sản phẩm riêng biệt cho từng dòng sản phẩm của Galant. Đến với website: sieuthison.vn, giá sơn Galant luôn luôn được cập nhất mới nhất, nhanh nhất, giúp đảm bảo có quý khách không bị bất ngờ về sự lên xuống về giá cả mà không được báo trước.

Các dòng sản phẩm của sơn Galant

– Sơn xịt ATM ( sơn chịu nhiệt, sơn phản quang, sơn thông dụng)

– Sơn dầu

– Sơn chống rỉ

– Sơn nước

Sơn nước TRACTOR

Sơn nước U90

Sơn nước ATM

Sơn nước Galant (ngoài trời)

– Các dòng sơn công nghiệp

Sieuthison đại lý phân phối sơn Galant chính hãng

Sieuthison chuyên cung cấp các sản phẩm sơn Galant chính hãng, địa điểm mua sơn tin cậy cho các chủ thầu công trình xây dựng. Đến với chúng tôi quý khách hoàn toàn yên tâm về giá cả cũng như chất lượng phục vụ. Quý khách có thể tham khảo thêm giá của các hãng sơn khác tại bảng giá sơn chính hãng của chúng tôi. Mọi thắc mắc về sản phẩm và báo giá sơn Galant chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6716 

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Đối với đơn hàng từ 10 triệu

THANH TOÁN LINH HOẠT

COD / Tiền mặt / Chuyển khoản

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

1900 6716

tư vấn kỹ thuật - thi công

0918 114 848