Bảng Báo Giá Sơn Galant

Ngành công nghiệp sản xuất trong nước tăng trưởng mạnh chính vì thế để phục vụ cho việc sản xuất cần có những sản phẩm tốt như dòng sơn công nghiệp từ hãng sơn Galant, được đầu tư sản xuất từ tập đoàn Thái lan Cho đến nay, hãng sơn đáp ứng được nhu cầu cũng nhu yêu cầu cao không chỉ về chất lượng mà cả về màu sắc cho từng loại công trình.

Để làm được điều đó, việc đầu tư vào sản xuất, nghiên cứu thêm tính năng mới tạo màng sơn bám dính tốt trên bề mặt vật liệu, đa dạng về màu sắc. Dòng sơn này còn đưa ra bảng bảo giá Galant cạnh tranh, kinh tế cho thị trường, phù hợp với đại đa số công trình và khí hậu tại Việt Nam

Bảng báo giá sơn Galant

STT MẶT HÀNG QUY CÁCH GIÁ BÁN/LON GIÁ BÁN/KÉT  GHI CHÚ
 SƠN XỊT ATM 
1 SƠN THÔNG DỤNG Lon/400 ml 28,500 321,000  Kết/12 Lon
ĐẶC BIỆT (100,400,H012, 228,001>009) Lon/400 ml 34,500 394,000  Kết/12 Lon
SƠN CHỊU NHIỆT (H-660, H-680) Lon/400 ml 55,000 634,000  Kết/12 Lon
SƠN PHẢN QUANG F1>F9 Lon/400 ml 38,000 436,000  Kết/12 Lon
 SƠN DẦU 
1 GALANT VÀ LOBSTER
(Màu thường)
Th/17.5 Lít 1,096,750 Thùng
Lon/3 Lít 206,800 810,000  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 63,250 726,000  Kết/12 Lon
Lon/375 ml 34,500 399,840  Kết/12 Lon
Lon/170 ml 220,640  Kết/12 Lon
Lon/70 ml 109,760  Kết/12 Lon
2 GALANT VÀ LOBSTER
Màu đặc biệt:   500, 505, 512, 550, F222
Màu đặc biệt:   900, 905, 912, 950, F222
Th/17.5 Lít 1,219,800 Thùng
Lon/3 Lít 229,900 902,880  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 73,600 838,200  Kết/12 Lon
Lon/375 ml 37,950 439,040  Kết/12 Lon
Lon/170 ml 235,200  Kết/12 Lon
Lon/70 ml 112,000  Kết/12 Lon
 SƠN CHÔNG RỈ 
1 CHỒNG RỈ CHU TV Th/17.5 Lít 679,450 Thùng
Lon/3 Lít 146,300 572,400  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 41,400 473,000  Kết/12 Lon
2 CHỐNG RỈ XÁM TV Th/17.5 Lít 716,900 Thùng
Lon/3 Lít 154,000 604,800  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 46,000 517,000  Kết/12 Lon
3 CHỐNG RỈ XÁM ATM Th/17.5 Lít 782,170 Thùng
Lon/3 Lít 167,200 656,640  Két/4 Lon
Lon/800 ml 47,150 530,200  Két/12 Lon
Lon/375 ml 26,450 309,120  Két/12 Lon
4 CHỐNG RỈ ĐỎ GALANT Th/17.5 Lít 751,140 Thùng
Lon/3 Lít 154,000 604,800  Két/4 Lon
Lon/800 ml 44,850 510,400  Két/12 Lon
Lon/375 ml 27,600 314,720  Két/12 Lon
SƠN CÔNG NGHIỆP
1 KEO LATEX (KEO SỮA) ATM Th/200 Kg 4,255,900 Th/200 Kg
Hộp/50 Kg 1,241,200 Hộp/50 Kg
Hộp/20 Kg 504,900 Hộp/20 Kg
Hộp/10 Bịch 26,450 264,500 Hộp/10 Bịch
2 KEO DÁN DA  TV Th/15 Lít 933,040 Thùng
Lon/3.5 Lít 1,401,700  Kết/6 Lon
Lon/630 ml 1,053,950  Kết/24 Lon
3 MATIT VÀNG (TRÉT ATM) Lon/3.5 Kg 207,360 826,200  Két/4 Lon
Lon/1 Kg 74,750 852,500  Két/12 Lon
4 CHẤT PHA MATIT VÀNG Ồng/4 Kg 47,300 195,500  4 Ống
Ống/1 Kg 19,800 243,800  12 Ống
5 SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG ATM  999 Th/17.5 Lít 3,006,700
Lon/875 ml 163,900 1,955,800  Két/12 Lon
Lon/225 ml 53,900 641,300  Két/12 Lon
6 SƠN LÓT NHŨ VÀNG  999
(100 nước)
Th/17.5 Lít 1,052,880
Lon/875 ml 63,250 726,000  Kết/12 Lon
7 SƠN CÔNG NGHIỆP NHŨ VÀNG  666
(Sơn bông gang)
Th/17.5 Lít 3,541,700
Lon/875 ml 192,500 2,307,800  Kết/12 Lon
8 SƠN LÓT NHŨ VÀNG  666
(500 CN)
Th/17.5 Lít 2,254,490
Lon/875 ml 124,300 1,490,500  Két/12 Lon
9 SƠN CN NHŨ VÀNG 444
(500 CN)
Lon/3 lit 2,602,800 Kết/4 Lon
Lon/800 ml 2,120,800  Kết/12 Lon
10 SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP LOBTER Th/17.5 Lít 1,396,350 Thùng
Lon/3 Lít 270,000 1,077,840 Kết/4 Lon
Lon/800 ml 80,500 913,000  Kết/12 Lon
11 SƠN LÓT CÔNG NGHIỆP LOBTER Th/17.5 Lít 1,289,350 Thùng
Lon/3 Lít 251,640 1,006,560 Kết/4 Lon
Lon/800 ml 77,050 880,000  Kết/12 Lon
12 VE MÀU GALANT (Màu nhũ) Lon/225 ml 16,800 154,000 Kết/12 Lon
Lon/800 ml 569,800 Kết/12 Lon
Th/17.5 Lít 766,120  Thùng
SƠN NƯỚC        
1 SƠN LOBSTER CLASSIC
(Sơn phủ cao cấp)
Th/17.5 Lít 1,351,410  Thùng
Lon/3.35 Lít 1,135,080  Kết/4 Lon
2 SƠN EXTRA / LOBSTER SHIELD
(Sơn phủ ngoại thất cao cấp)
Lon/5 Lít 563,760  Thùng
3 SƠN LOBSTER WATER-BORNE SEALER (Sơn lót cao cấp) Lon/5 Lít 354,240
4 SƠN NƯỚC ATM NỘI THẤT
(Màu & Trắng)
Th/17.5 Lít 369,150  Thùng
Lon/3.35 Lít 97,900 383,400  Kết/4 Lon
5 SƠN NƯỚC ATM NGOẠI THẤT (Trắng) Th/17.5 Lít 392,690  Thùng
Lon//3.35 Lít 102,300 399,600  Kết/4 Lon
6 SƠN NƯỚC U90 (Trong nhà) Th/17.5 Lít 337,050  Thùng
Lon/3.35 Lít 95,700 372,600  Kết/4 Lon
7 SƠN NƯỚC GALANT (Ngoài trời)
Màu Trắng
Màu Thường
Màu Đặc Biệt: 089,113,148,229,669,680,620,622,964,218,671,624,102,663,370,163,165
Th/17.5 Lít 581,010 Màu trắng
639,860  Màu Thường
662,330  Màu Đặc Biệt
Lon/3.35 Lít 151,200 601,560  4 Lon/M. Thường
170,640 682,560  4 Lon/M. Đặc Biệt
Lon/800 ml 44,000 259,600  6 Lon/M. Thường
45,100 270,600  6 Lon/M. Đặc Biệt
8 SƠN LÓT CHỐNG KIỀM GALANT Th/17.5 Lít 737,230
Lon/3.35 Lít 159,840 636,120  Kết/4 Lon
9 SƠN LÓT CHỐNG PHẤN ATM Lon/3 Lít 167,200 665,500  Kết/4 Lon
Lon/5 Lít 1,054,900  Kết/4 Lon
10 SƠN TENNIS ATM VÀ SƠN NGÓI Phuy/180 Lít 11,702,400 Phuy
Th/17.5 Lít 1,166,300 Thùng
Lon/5 Lít 1,457,500 Kết/4 Lon
Lon/3.35 Lít 244,200 974,600 Kết/4 Lon
CÁC LOẠI KHÁC
1 SƠN LÓT CHỐNG RỈ LOBTER EPOXY 1K (MẠ KẼM) Lon/1 Kg 96,800 1,152,800 Kết/12 Lon
2 DUNG MÔI PHA SƠN LÓT LOBTER EPOXY 1K Lon/1 Kg 22,000 253,000 Kết/ 12 Lon
3 TẨY SƠN ATM Lon/875 ml 80,500 922,900 Kết/ 12 Lon
4 DẦU THÔNG GALANT EXCELSHIELD Chai/450 ml 233,200 Kết/ 12 Lon
Thùng/14Kg 678,700 Thùng
5 PHỤ GIA CHỐNG THẤM ATM Lon/4.5 Lít 185,900 Hộp/4 Lon
6 PU CHỊU NHIỆT GALANT Chai/450 ml 500,500 Kết/ 12 Chai
7 ATM SHIELD COAT NO.3 Thùng/18Kg 704,000 Thùng
Lon/3.5 KG 663,300 Hộp/4 Lon
Lon/1 KG 663,300 Kết/ 12 Chai
8 VERNI LOBSTER Lon/3.5 Lít 1,405,800 Kết/6 Lon
Lon/875 ml 855,800 Kết/12 Lon
9 SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K
sơn: 3L + đóng rắn: 0.75L
BỘ/3.75L 434,160 1,702,360 Kết/ 4 Lon
10 SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K
sơn: 800ml + đóng rắn: 200ml
BỘ/1L 126,500 1,414,800 Kết/ 12 Lon
11 SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K bộ/17.5L 2,379,700 Thùng
12 CHẤT ĐÓNG RẮN 2K LON/200ml 34,800 LON
LON/750ml 128,800 LON

Ngoài ra, còn được sử dụng sơn trang trí cho một số công trình kim loại vì có hệ thống bảng màu sơn Galant đa dạng, nhằm thỏa mãn nhu cầu sở thích màu sắc của người tiêu dùng hiện nay. Bên cạnh đó dòng sơn Galant cũng cho ra các sản phẩm ở dạng sơn xịt nhỏ gọn, thiết kế đơn giản, khối lượng nhỏ, dành cho các cá nhân muốn dùng để trang trí cho các vật dụng riêng của họ.Sơn Galant là dòng sơn có xuất xứ từ Thái Lan, nổi tiếng với dòng sơn dầu cao cấp, chất lượng lại kinh tế phù hợp cho nhiều loại công trình, đạt được chất lượng hoàn hảo nhất, được đại đa số các chủ thầu công trình tin tưởng và lựa chọn làm sản phẩm phù hợp nhất. Với sơn dầu Galant chất lượng được sản xuất từ nhựa tổng hợp Alkyd cao cấp với những chất tạo màu bền, đẹp màu sắc tinh tế, đa dạng, giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn nhất cho các công trình, sản phẩm của họ. Sơn dầu Galant là sản phẩm phù hợp cho việc bảo vệ một cách tối ưu nhất trêncácbề mặt gỗ, kim loại… ( tham khảo thêm bài viết: Sơn dầu Galant sau thi công bao lâu sẽ bị bong tróc )

Sơn Galant – Các sản phẩm sơn Galant đang được ưa chuộng

Sơn Galant còn cho ra đời dòng sơn trang trí nội ngoại thất, với công nghệ pha màu tiên tiến, màu sắc đa dạng, giá thành kinh tế, thích hợp cho các công trình nhà dân, công trình…Sơn Galant ngày càng khằng định được sự riêng biệt về chất lượng cũng như giá cả đối với các dòng sơn khác, chịu ưu thế về sự tin tưởng cũng như sự yêu thích của đại đa số khách hàng tin dùng.

Bảng báo giá sơn Galant mới nhất luôn được cập nhật

Các dòng sản phẩm của sơn Galant rất đa dạng và phong phú về chủng loại cũng như là quy cách đóng gói sản phẩm. Chính vì vậy giá cả sản phẩm sơn dầu Galant sẽ khác nhau, và thay đổi theo từng sản phẩm mà khách hàng lựa chọn.

Bảng báo giá sơn Galant luôn được cập nhật tại website sieuthison.vn hàng ngày với những đơn giá, cũng như tính năng sản phẩm riêng biệt cho từng dòng sản phẩm của Galant. Đến với website: sieuthison.vn, giá sơn Galant luôn luôn được cập nhất mới nhất, nhanh nhất, giúp đảm bảo có quý khách không bị bất ngờ về sự lên xuống về giá cả mà không được báo trước.

Các dòng sản phẩm của sơn Galant

– Sơn xịt ATM ( sơn chịu nhiệt, sơn phản quang, sơn thông dụng)

– Sơn dầu

– Sơn chống rỉ

– Sơn nước

Sơn nước TRACTOR

Sơn nước U90

Sơn nước ATM

Sơn nước Galant (ngoài trời)

– Các dòng sơn công nghiệp

Sieuthison đại lý phân phối sơn Galant chính hãng

Sieuthison chuyên cung cấp các sản phẩm sơn Galant chính hãng, địa điểm mua sơn tin cậy cho các chủ thầu công trình xây dựng. Đến với chúng tôi quý khách hoàn toàn yên tâm về giá cả cũng như chất lượng phục vụ. Quý khách có thể tham khảo thêm giá của các hãng sơn khác tại bảng giá sơn chính hãng của chúng tôi. Mọi thắc mắc về sản phẩm và báo giá sơn Galant chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6716 

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Đối với đơn hàng từ 10 triệu

THANH TOÁN LINH HOẠT

COD / Tiền mặt / Chuyển khoản

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0918 114 848

tư vấn kỹ thuật - thi công

0918 114 848