Bảng Báo Giá Sơn Galant

Ngành công nghiệp sản xuất trong nước tăng trưởng mạnh chính vì thế để phục vụ cho việc sản xuất cần có những sản phẩm tốt như dòng sơn công nghiệp từ hãng sơn Galant, được đầu tư sản xuất từ tập đoàn Thái lan Cho đến nay, hãng sơn đáp ứng được nhu cầu cũng nhu yêu cầu cao không chỉ về chất lượng mà cả về màu sắc cho từng loại công trình.

Để làm được điều đó, việc đầu tư vào sản xuất, nghiên cứu thêm tính năng mới tạo màng sơn bám dính tốt trên bề mặt vật liệu, đa dạng về màu sắc. Dòng sơn này còn đưa ra bảng bảo giá Galant cạnh tranh, kinh tế cho thị trường, phù hợp với đại đa số công trình và khí hậu tại Việt Nam

Bảng báo giá sơn Galant

STT MẶT HÀNG QUY CÁCH GIÁ LON GIÁ KÉT  GHI CHÚ
 SƠN XỊT ATM 
1 SƠN THÔNG DỤNG A300 Lon/400 ml 31,000 360,000  Kết/12 Lon
SƠN THÔNG DỤNG MÀU CÒN LẠI Lon/400 ml 30,000 348,000  Kết/12 Lon
ĐẶC BIỆT (100,400,H012, 228,001>009) Lon/400 ml 36,500 424,000  Kết/12 Lon
SƠN CHỊU NHIỆT (H-660, H-680) Lon/400 ml 58,000 682,000  Kết/12 Lon
SƠN PHẢN QUANG F1>F9 Lon/400 ml 40,500 470,000  Kết/12 Lon
 SƠN DẦU 
1 GALANT VÀ LOBSTER (Màu thường) Th/17.5 Lít 1,231,200  Thùng
Lon/3 Lít 241,500 922,900  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 71,300 810,700  Kết/12 Lon
Lon/375 ml 38,525 436,700  Kết/12 Lon
Lon/170 ml 239,800  Kết/12 Lon
Lon/70 ml 11,500 119,900  Kết/12 Lon
2 GALANT VÀ LOBSTER
Màu đặc biệt:   500, 505, 512, 550, F222
Màu đặc biệt:   900, 905, 912, 950, F222
Th/17.5 Lít 1,370,520  Thùng
Lon/3 Lít 267,950 1,025,200  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 81,650 931,700  Kết/12 Lon
Lon/375 ml 41,975 479,600  Kết/12 Lon
Lon/170 ml 257,400  Kết/12 Lon
Lon/70 ml 11,500 122,100  Kết/12 Lon
 SƠN CHÔNG RỈ 
1 CHỒNG RỈ CHU TV Th/17.5 Lít 777,700  Thùng
Lon/3 Lít 169,050 646,800  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 46,000 525,800  Kết/12 Lon
2 CHỐNG RỈ XÁM TV Th/17.5 Lít 819,500  Thùng
Lon/3 Lít 180,550 690,800  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 50,600 576,400  Kết/12 Lon
3 CHỐNG RỈ XÁM ATM Th/17.5 Lít 891,000  Thùng
Lon/3 Lít 195,500 743,600  Két/4 Lon
Lon/800 ml 51,750 588,500  Két/12 Lon
Lon/375 ml 29,900 337,700  Két/12 Lon
4 CHỐNG RỈ ĐỎ GALANT Th/17.5 Lít 856,900  Thùng
Lon/3 Lít 179,400 683,100  Két/4 Lon
Lon/800 ml 49,450 565,400  Két/12 Lon
Lon/375 ml 29,900 343,200  Két/12 Lon
SƠN CÔNG NGHIỆP
1 KEO LATEX (KEO SỮA) ATM Th/200 Kg 4,829,760  Th/200 Kg
Hộp/50 Kg 1,389,960  Hộp/50 Kg
Hộp/20 Kg 559,900  Hộp/20 Kg
Hộp/10 Bịch 281,600  Hộp/10 Bịch
2 KEO DÁN DA  TV Th/15 Lít 1,064,800  Thùng
Lon/3.5 Lít 1,569,240  Kết/6 Lon
Lon/630 ml 1,179,360  Kết/24 Lon
3 MATIT VÀNG (TRÉT ATM) Lon/3.5 Kg 236,900 904,200  Két/4 Lon
Lon/1 Kg 80,500 915,200  Két/12 Lon
4 CHẤT PHA MATIT VÀNG Ồng/4 Kg 51,750 198,000  4 Ống
Ống/1 Kg 21,850 247,500  12 Ống
5 SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG ATM  999 Th/17.5 Lít 3,380,400        Thùng
Lon/875 ml 189,750 2,138,400  Két/12 Lon
Lon/225 ml 63,250 716,100  Két/12 Lon
6 SƠN LÓT NHŨ VÀNG  999 (100 nước) Th/17.5 Lít 1,182,600                          –
Lon/875 ml 808,500  Kết/12 Lon
7 SƠN CÔNG NGHIỆP NHŨ VÀNG  666
(Sơn bông gang)
Th/17.5 Lít 3,984,120                          –
Lon/875 ml 224,250 2,525,040  Kết/12 Lon
8 SƠN LÓT NHŨ VÀNG  666
(500 CN)
Th/17.5 Lít 2,535,840                          –
Lon/875 ml 1,630,800  Két/12 Lon
9 SƠN CN NHŨ VÀNG 444
(500 CN)
Lon/3 lit 2,897,640  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 2,317,680  Kết/12 Lon
10 SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP LOBTER Th/17.5 Lít 1,569,240  Thùng
Lon/3 Lít 320,850 1,203,120  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 89,700 1,017,500  Kết/12 Lon
11 SƠN LÓT CÔNG NGHIỆP LOBTER Th/17.5 Lít 1,449,360  Thùng
Lon/3 Lít 1,123,200  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 86,250 981,200  Kết/12 Lon
12 VE MÀU GALANT (Màu nhũ) Lon/225 ml 14,950 171,600  Kết/12 Lon
Lon/800 ml 316,800  Kết/12 Lon
Th/17.5 Lít 874,500  Thùng
SƠN NƯỚC
1 SƠN EXTRA / LOBSTER SHIELD
(Sơn phủ ngoại thất cao cấp)
Lon/5 Lít 643,500  Thùng
2 SƠN LOBSTER WATER-BORNE SEALER (Sơn lót cao cấp) Lon/5 Lít 403,700                          –
3 SƠN NƯỚC ATM NỘI THẤT
(Màu & Trắng)
Th/17.5 Lít 424,600  Thùng
Lon/3.35 Lít 436,700  Kết/4 Lon
4 SƠN NƯỚC ATM NGOẠI THẤT (Trắng) Th/17.5 Lít 456,500  Thùng
Lon/3.35 Lít 120,750 462,000  Kết/4 Lon
5 SƠN NƯỚC U90 (Trong nhà) Th/17.5 Lít 390,500  Thùng
Lon/3.35 Lít 111,550 426,800  Kết/4 Lon
6 SƠN NƯỚC GALANT PREMIUM
(Ngoài trời) Màu Trắng và Màu Thường
Th/17.5 Lít 738,100  Màu trắng
Lon/3.35 Lít 179,400 686,400  Màu Thường
Lon/800 ml 51,750 291,500  Màu Đặc Biệt
SƠN NƯỚC GALANT PREMIUM
(Ngoài trời) Màu Đặc Biệt
Th/17.5 Lít 763,400  4 Lon/M.Thường
Lon/3.35 Lít 778,800  4 Lon/M.Đặc Biệt
Lon/800 ml 304,700  6 Lon/M.Thường
7 SƠN LÓT CHỐNG KIỀM GALANT Th/17.5 Lít 849,200
Lon/3.35 Lít 189,750 726,000  Kết/4 Lon
8 SƠN LÓT CHỐNG PHẤN ATM Lon/3 Lít 738,100  Kết/4 Lon
Lon/5 Lít 1,146,960  Kết/4 Lon
9 SƠN TENNIS ATM VÀ SƠN NGÓI Phuy/180 Lít 13,280,760  Phuy
Th/17.5 Lít 1,312,200  Thùng
Lon/5 Lít 1,594,080  Kết/4 Lon
Lon/3.35 Lít 282,900 1,081,300  Kết/4 Lon
CÁC LOẠI KHÁC
1 SƠN LÓT CHỐNG RỈ LOBTER EPOXY 1K (MẠ KẼM) Lon/1 Kg 112,700 1,260,360  Kết/12 Lon
2 DUNG MÔI PHA SƠN LÓT LOBTER EPOXY 1K Lon/1 Kg 25,300 280,500  Kết/ 12 Lon
3 TẨY SƠN ATM Lon/875 ml 89,700 1,027,400  Kết/ 12 Lon
4 DẦU THÔNG GALANT EXCELSHIELD Chai/450 ml 258,500  Kết/ 12 Lon
Thùng/14Kg 752,400  Thùng
5 PHỤ GIA CHỐNG THẤM ATM Lon/4.5 Lít 206,800  Hộp/4 Lon
6 DẦU BÓNG CHỊU NHIỆT GALANT Chai/450 ml 554,400  Kết/ 12 Chai
7 ATM SHIELD COAT NO.3 Thùng/18Kg 781,000  Thùng
Lon/3.5 KG 734,800  Hộp/4 Lon
Lon/1 KG 734,800  Kết/ 12 Chai
8 VERNI LOBSTER Lon/3.5 Lít 1,449,360  Kết/6 Lon
Lon/875 ml 898,700  Kết/12 Lon
9 SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K
sơn: 3L + đóng rắn: 0.75L
BỘ/3.75L 514,050 1,931,040  Kết/ 4 Lon
10 SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K
sơn: 800ml + đóng rắn: 200ml
BỘ/1L 140,300 1,580,040  Kết/ 12 Lon
11 SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K bộ/17.5L 2,704,320  Thùng
12 CHẤT ĐÓNG RẮN 2K LON/200ml 35,650  LON
LON/750ml 135,700  LON

Ngoài ra, còn được sử dụng sơn trang trí cho một số công trình kim loại vì có hệ thống bảng màu sơn Galant đa dạng, nhằm thỏa mãn nhu cầu sở thích màu sắc của người tiêu dùng hiện nay. Bên cạnh đó dòng sơn Galant cũng cho ra các sản phẩm ở dạng sơn xịt nhỏ gọn, thiết kế đơn giản, khối lượng nhỏ, dành cho các cá nhân muốn dùng để trang trí cho các vật dụng riêng của họ.Sơn Galant là dòng sơn có xuất xứ từ Thái Lan, nổi tiếng với dòng sơn dầu cao cấp, chất lượng lại kinh tế phù hợp cho nhiều loại công trình, đạt được chất lượng hoàn hảo nhất, được đại đa số các chủ thầu công trình tin tưởng và lựa chọn làm sản phẩm phù hợp nhất. Với sơn dầu Galant chất lượng được sản xuất từ nhựa tổng hợp Alkyd cao cấp với những chất tạo màu bền, đẹp màu sắc tinh tế, đa dạng, giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn nhất cho các công trình, sản phẩm của họ. Sơn dầu Galant là sản phẩm phù hợp cho việc bảo vệ một cách tối ưu nhất trêncácbề mặt gỗ, kim loại… ( tham khảo thêm bài viết: Sơn dầu Galant sau thi công bao lâu sẽ bị bong tróc )

Sơn Galant – Các sản phẩm sơn Galant đang được ưa chuộng

Sơn Galant còn cho ra đời dòng sơn trang trí nội ngoại thất, với công nghệ pha màu tiên tiến, màu sắc đa dạng, giá thành kinh tế, thích hợp cho các công trình nhà dân, công trình…Sơn Galant ngày càng khằng định được sự riêng biệt về chất lượng cũng như giá cả đối với các dòng sơn khác, chịu ưu thế về sự tin tưởng cũng như sự yêu thích của đại đa số khách hàng tin dùng.

Bảng báo giá sơn Galant mới nhất luôn được cập nhật

Các dòng sản phẩm của sơn Galant rất đa dạng và phong phú về chủng loại cũng như là quy cách đóng gói sản phẩm. Chính vì vậy giá cả sản phẩm sơn dầu Galant sẽ khác nhau, và thay đổi theo từng sản phẩm mà khách hàng lựa chọn.

Bảng báo giá sơn Galant luôn được cập nhật tại website sieuthison.vn hàng ngày với những đơn giá, cũng như tính năng sản phẩm riêng biệt cho từng dòng sản phẩm của Galant. Đến với website: sieuthison.vn, giá sơn Galant luôn luôn được cập nhất mới nhất, nhanh nhất, giúp đảm bảo có quý khách không bị bất ngờ về sự lên xuống về giá cả mà không được báo trước.

Các dòng sản phẩm của sơn Galant

– Sơn xịt ATM ( sơn chịu nhiệt, sơn phản quang, sơn thông dụng)

– Sơn dầu

– Sơn chống rỉ

– Sơn nước

Sơn nước TRACTOR

Sơn nước U90

Sơn nước ATM

Sơn nước Galant (ngoài trời)

– Các dòng sơn công nghiệp

Sieuthison đại lý phân phối sơn Galant chính hãng

Sieuthison chuyên cung cấp các sản phẩm sơn Galant chính hãng, địa điểm mua sơn tin cậy cho các chủ thầu công trình xây dựng. Đến với chúng tôi quý khách hoàn toàn yên tâm về giá cả cũng như chất lượng phục vụ. Quý khách có thể tham khảo thêm giá của các hãng sơn khác tại bảng giá sơn chính hãng của chúng tôi. Mọi thắc mắc về sản phẩm và báo giá sơn Galant chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6716 

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Đối với đơn hàng từ 10 triệu

THANH TOÁN LINH HOẠT

COD / Tiền mặt / Chuyển khoản

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0918 114 848

tư vấn kỹ thuật - thi công

0918 114 848