Bảng Báo Giá Sơn Galant

Ngành công nghiệp sản xuất trong nước tăng trưởng mạnh chính vì thế để phục vụ cho việc sản xuất cần có những sản phẩm tốt như dòng sơn công nghiệp từ hãng sơn Galant, được đầu tư sản xuất từ tập đoàn Thái lan Cho đến nay, hãng sơn đáp ứng được nhu cầu cũng nhu yêu cầu cao không chỉ về chất lượng mà cả về màu sắc cho từng loại công trình.

Để làm được điều đó, việc đầu tư vào sản xuất, nghiên cứu thêm tính năng mới tạo màng sơn bám dính tốt trên bề mặt vật liệu, đa dạng về màu sắc. Dòng sơn này còn đưa ra bảng bảo giá Galant cạnh tranh, kinh tế cho thị trường, phù hợp với đại đa số công trình và khí hậu tại Việt Nam

Bảng báo giá sơn Galant

STT MẶT HÀNG QUY CÁCH GIÁ BÁN/LON GIÁ BÁN/KÉT  GHI CHÚ
 SƠN XỊT ATM 
1 SƠN THÔNG DỤNG Lon/400 ml 27,000 324,000  Kết/12 Lon
ĐẶC BIỆT (100,400,H012, 228,001>009) Lon/400 ml 32,120 385,440  Kết/12 Lon
SƠN CHỊU NHIỆT (H-660, H-680) Lon/400 ml 54,120 649,440  Kết/12 Lon
SƠN PHẢN QUANG F1>F9 Lon/400 ml 35,750 429,000  Kết/12 Lon
 SƠN DẦU 
2 GALANT VÀ LOBSTER (Màu thường) Th/17.5 Lít 1,080,700 1,080,700 Thùng
Lon/3 Lít 199,800 799,200  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 60,500 726,000  Kết/12 Lon
Lon/375 ml 33,000 396,000  Kết/12 Lon
Lon/170 ml 17,930 215,160  Kết/12 Lon
Lon/70 ml 9,130 109,560  Kết/12 Lon
GALANT VÀ LOBSTER
Màu đặc biệt:   500, 505, 512, 550, F222
Màu đặc biệt:   900, 905, 912, 950, F222
Th/17.5 Lít 1,203,750 1,203,750 Thùng
Lon/3 Lít 221,400 885,600  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 69,300 831,600  Kết/12 Lon
Lon/375 ml 35,750 429,000  Kết/12 Lon
Lon/170 ml 18,810 225,720  Kết/12 Lon
Lon/70 ml 9,350 112,200  Kết/12 Lon
 SƠN CHÔNG RỈ 
1 CHỒNG RỈ CHU TV Th/17.5 Lít 668,750 668,750 Thùng
Lon/3 Lít 140,400 561,600  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 38,500 462,000  Kết/12 Lon
2 CHỐNG RỈ XÁM TV Th/17.5 Lít 706,200 706,200 Thùng
Lon/3 Lít 149,040 596,160  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 44,000 528,000  Kết/12 Lon
3 CHỐNG RỈ CHU GALANT Th/17.5 Lít 737,230 737,230 Thùng
Lon/3 Lít 151,200 604,800  Két/4 Lon
Lon/800 ml 41,800 501,600  Két/12 Lon
Lon/375 ml 25,300 303,600  Két/12 Lon
4 CHỐNG RỈ XÁM ATM Th/17.5 Lít 770,400 770,400 Thùng
Lon/3 Lít 160,920 643,680  Két/4 Lon
Lon/800 ml 44,000 528,000  Két/12 Lon
Lon/375 ml 25,300 303,600  Két/12 Lon
5 KEO LATEX (KEO SỮA) ATM Th/200 Kg 4,194,400 4,194,400 Th/200 Kg
Hộp/50 Kg 1,220,400 1,220,400 Hộp/50 Kg
Hộp/20 Kg 500,500 500,500 Hộp/20 Kg
Hộp/10 Bịch 25,300 253,000 Hộp/10 Bịch
6 MATIT VÀNG (TRÉT ATM) Lon/3.5 Kg 207,900 831,600  Két/4 Lon
Lon/1 Kg 70,400 844,800  Két/12 Lon
7 CHẤT PHA MATIT VÀNG Ồng/4 Kg 45,430 181,720  4 Ống
Ống/1 Kg 18,810 225,720  12 Ống
8 KEO DÁN DA  TV Th/15 Lít 920,200 920,200 Thùng
Lon/3.5 Lít 233,750 1,402,500  Kết/6 Lon
Lon/630 ml 44,000 1,056,000  Kết/24 Lon
SƠN NƯỚC
1 SƠN LOBSTER CLASSIC (Sơn phủ cao cấp) Th/17.5 Lít 1,312,890 1,312,890  Thùng
Lon/3.35 Lít 275,400 1,101,600  Kết/4 Lon
2 SƠN EXTRA / LOBSTER SHIELD (Sơn phủ ngoại thất cao cấp) Lon/5 Lít 561,600 561,600  Thùng
Lon/875 ml 113,850 683,100  Kết/6 Lon
3 SƠN LOBSTER WATER-BORNE SEALER (Sơn lót cao cấp) Lon/5L 363,000 363,000
4 SƠN NƯỚC U90 (Trong nhà) Th/17.5 Lít 346,500 346,500  Thùng
Lon/3.35 Lít 94,930 379,720  Kết/4 Lon
5 SƠN NƯỚC ATM NỘI THẤT (Màu & Trắng) Th/17.5 Lít 376,200 376,200  Thùng
Lon/3.35 Lít 96,800 387,200  Kết/4 Lon
6 SƠN NƯỚC ATM NGOẠI THẤT (Trắng) Th/17.5 Lít 407,000 407,000  Thùng
Lon//3.35 Lít 102,300 409,200  Kết/4 Lon
7 SƠN NƯỚC GALANT (Ngoài trời)
Màu Trắng
Màu Thường
Màu Đặc Biệt: 089,113,148,229,669,680,620,622,964,218,671,624,102,663,370,163,165
Th/17.5 Lít 594,000 594,000 Màu trắng
654,500 654,500  Màu Thường
676,500 676,500  Màu Đặc Biệt
Lon/3.35 Lít 152,680 610,720  4 Lon/M. Thường
173,250 693,000  4 Lon/M. Đặc Biệt
Lon/1 Lít 22,000 264,000  6 Lon/M. Thường
22,880 274,560  6 Lon/M. Đặc Biệt
8 SƠN LÓT CHỐNG PHẤN ATM Lon/3 Lít 163,680 654,720
Lon/5 Lít 259,050 1,036,200
9 SƠN LÓT CHỐNG KIỀM GALANT Th/17.5 Lít 753,500 753,500
Lon/3.35 Lít 160,930 643,720
10 VE MÀU GALANT (Màu nhũ) Lon/225 ml 13,750 165,000 Kết/12 Lon
11 SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG ATM  999 Th/17.5 Lít 2,942,500 2,942,500
Lon/875 ml 159,500 1,914,000  Két/12 Lon
Lon/225 ml 52,250 627,000  Két/12 Lon
12 SƠN LÓT NHŨ VÀNG  999 (100 nước) Th/17.5 Lít 1,027,200 1,027,200
Lon/875 ml 59,620 715,440  Kết/12 Lon
13 SƠN CÔNG NGHIỆP NHŨ VÀNG  666
(Sơn bông gang)
Th/17.5 Lít 3,461,450 3,461,450
Lon/875 ml 188,100 2,257,200  Kết/12 Lon
14 SƠN LÓT NHŨ VÀNG  666
(500 CN)
Th/17.5 Lít 2,204,200 2,204,200
Lon/875 ml 122,100 1,465,200  Két/12 Lon
SƠN CÔNG NGHIỆP
1 SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP LOBTER Th/17.5 Lít 1,364,250 1,364,250 Thùng
Lon/3 Lít 269,500 1,078,000 Kết/4 Lon
Lon/800 ml 74,800 897,600  Kết/12 Lon
2 SƠN LÓT CÔNG NGHIỆP LOBTER Th/17.5 Lít 1,257,250 1,257,250 Thùng
Lon/3 Lít 250,800 1,003,200 Kết/4 Lon
Lon/800 ml 72,600 871,200  Kết/12 Lon
3 SƠN TENNIS ATM Phuy/180 Lít 11,416,200 11,416,200 Phuy
Th/17.5 Lít 1,144,900 1,144,900 Thùng
Lon/5 Lít 356,400 1,425,600 Kết/4 Lon
Lon/3.35 Lít 237,600 950,400 Kết/4 Lon
4 CHẤT TẨY SƠN ATM Lon/875 ml 75,350 904,200  Kết/12 Lon
5 PHỤ GIA CHỐNG THẤM ATM Lon/4.5 Lít 48,180 192,720 Hộp/4 Lon
6 SƠN LÓT CHỐNG RỈ LOBTER EPOXY 1K (MẠ KẼM) Lon/1 Kg 94,600 1,135,200 Kết/12 Lon
7 DẦU THÔNG GALANT EXCELSHIELD Thùng/14Kg 660,000 660,000 Thùng
Chai/480 ml 19,250 231,000 Kết/12 Chai
8 PU CHỊU NHIỆT GALANT Chai/450 ml 40,810 489,720 Kết/ 12 Chai
9 VERNI LOBSTER Lon/3.5 Lít 323,180 1,292,720 Kết/6 Lon
Lon/875 ml 66,000 792,000 Kết/12 Lon
10 DUNG MÔI PHA SƠN LÓT LOBTER EPOXY 1K Lon/1 Kg 20,680 248,160 Kết/ 12 Lon
11 SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K
sơn: 800ml + đóng rắn: 200ml
BỘ/1L 117,700 1,412,400 Kết/ 12 Lon
12 SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K
sơn: 3L + đóng rắn: 0.75L
BỘ/3.75L 431,750 1,727,000 Kết/ 4 Lon
13 CHẤT ĐÓNG RẮN 2K LON/200ml 33,000 396,000

Sơn Galant là dòng sơn có xuất xứ từ Thái Lan, nổi tiếng với dòng sơn dầu cao cấp, chất lượng lại kinh tế phù hợp cho nhiều loại công trình, đạt được chất lượng hoàn hảo nhất, được đại đa số các chủ thầu công trình tin tưởng và lựa chọn làm sản phẩm phù hợp nhất. Với sơn dầu Galant chất lượng được sản xuất từ nhựa tổng hợp Alkyd cao cấp với những chất tạo màu bền, đẹp màu sắc tinh tế, đa dạng, giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn nhất cho các công trình, sản phẩm của họ. Sơn dầu Galant là sản phẩm phù hợp cho việc bảo vệ một cách tối ưu nhất trên các bề mặt gỗ, kim loại… ( tham khảo thêm bài viết: Sơn dầu Galant sau thi công bao lâu sẽ bị bong tróc )Sơn Galant – Các sản phẩm sơn Galant đang được ưa chuộng

Ngoài ra, còn được sử dụng sơn trang trí cho một số công trình kim loại vì có hệ thống bảng màu sơn Galant đa dạng, nhằm thỏa mãn nhu cầu sở thích màu sắc của người tiêu dùng hiện nay. Bên cạnh đó dòng sơn Galant cũng cho ra các sản phẩm ở dạng sơn xịt nhỏ gọn, thiết kế đơn giản, khối lượng nhỏ, dành cho các cá nhân muốn dùng để trang trí cho các vật dụng riêng của họ.

Sơn Galant còn cho ra đời dòng sơn trang trí nội ngoại thất, với công nghệ pha màu tiên tiến, màu sắc đa dạng, giá thành kinh tế, thích hợp cho các công trình nhà dân, công trình…Sơn Galant ngày càng khằng định được sự riêng biệt về chất lượng cũng như giá cả đối với các dòng sơn khác, chịu ưu thế về sự tin tưởng cũng như sự yêu thích của đại đa số khách hàng tin dùng.

Bảng báo giá sơn Galant mới nhất luôn được cập nhật

Các dòng sản phẩm của sơn Galant rất đa dạng và phong phú về chủng loại cũng như là quy cách đóng gói sản phẩm. Chính vì vậy giá cả sản phẩm sơn dầu Galant sẽ khác nhau, và thay đổi theo từng sản phẩm mà khách hàng lựa chọn.

Bảng báo giá sơn Galant luôn được cập nhật tại website sieuthison.vn hàng ngày với những đơn giá, cũng như tính năng sản phẩm riêng biệt cho từng dòng sản phẩm của Galant. Đến với website: sieuthison.vn, giá sơn Galant luôn luôn được cập nhất mới nhất, nhanh nhất, giúp đảm bảo có quý khách không bị bất ngờ về sự lên xuống về giá cả mà không được báo trước.

Các dòng sản phẩm của sơn Galant

– Sơn xịt ATM ( sơn chịu nhiệt, sơn phản quang, sơn thông dụng)

– Sơn dầu

– Sơn chống rỉ

– Sơn nước

Sơn nước TRACTOR

Sơn nước U90

Sơn nước ATM

Sơn nước Galant (ngoài trời)

– Các dòng sơn công nghiệp

Sieuthison đại lý phân phối sơn Galant chính hãng

Sieuthison chuyên cung cấp các sản phẩm sơn Galant chính hãng, địa điểm mua sơn tin cậy cho các chủ thầu công trình xây dựng. Đến với chúng tôi quý khách hoàn toàn yên tâm về giá cả cũng như chất lượng phục vụ. Quý khách có thể tham khảo thêm giá của các hãng sơn khác tại bảng giá sơn chính hãng của chúng tôi. Mọi thắc mắc về sản phẩm và báo giá sơn Galant chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6716 

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Đối với đơn hàng từ 10 triệu

THANH TOÁN LINH HOẠT

COD / Tiền mặt / Chuyển khoản

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tư vấn 24/7 - 0918 114 848

tư vấn kỹ thuật - thi công

0918 114 848