Bảng Báo Giá Sơn Galant

Ngành công nghiệp sản xuất trong nước tăng trưởng mạnh chính vì thế để phục vụ cho việc sản xuất cần có những sản phẩm tốt như dòng sơn công nghiệp từ hãng sơn Galant, được đầu tư sản xuất từ tập đoàn Thái lan Cho đến nay, hãng sơn đáp ứng được nhu cầu cũng nhu yêu cầu cao không chỉ về chất lượng mà cả về màu sắc cho từng loại công trình.

Để làm được điều đó, việc đầu tư vào sản xuất, nghiên cứu thêm tính năng mới tạo màng sơn bám dính tốt trên bề mặt vật liệu, đa dạng về màu sắc. Dòng sơn này còn đưa ra bảng bảo giá Galant cạnh tranh, kinh tế cho thị trường, phù hợp với đại đa số công trình và khí hậu tại Việt Nam

Bảng báo giá sơn Galant

STT MẶT HÀNG QUY CÁCH GIÁ BÁN/LON GIÁ BÁN/KÉT  GHI CHÚ
 SƠN XỊT ATM 
1 SƠN THÔNG DỤNG Lon/400 ml 26,583 319,000  Kết/12 Lon
ĐẶC BIỆT (100,400,H012, 228,001>009) Lon/400 ml 31,167 374,000  Kết/12 Lon
SƠN CHỊU NHIỆT (H-660, H-680) Lon/400 ml 53,167 638,000  Kết/12 Lon
SƠN PHẢN QUANG F1>F9 Lon/400 ml 34,833 418,000  Kết/12 Lon
 SƠN DẦU 
1 GALANT LOBSTER (Màu thường) Th/17.5 Lít 1,059,300 1,059,300 Thùng
Lon/3 Lít 195,750 783,000  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 58,667 704,000  Kết/12 Lon
Lon/375 ml 31,625 379,500  Kết/12 Lon
Lon/170 ml 17,417 209,000  Kết/12 Lon
Lon/70 ml 8,708 104,500  Kết/12 Lon
GALANT LOBSTER
Màu đặc biệt:   500, 505, 512, 550, F222
Màu đặc biệt:   900, 905, 912, 950, F222
Th/17.5 Lít 1,177,000 1,177,000 Thùng
Lon/3 Lít 218,700 874,800  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 67,375 808,500  Kết/12 Lon
Lon/375 ml 34,833 418,000  Kết/12 Lon
Lon/170 ml 18,792 225,500  Kết/12 Lon
Lon/70 ml 8,892 106,700  Kết/12 Lon
 SƠN CHÔNG RỈ 
1 CHỒNG RỈ CHU TV Th/17.5 Lít 658,050 658,050 Thùng
Lon/3 Lít 137,700 550,800  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 38,042 456,500  Kết/12 Lon
2 CHỐNG RỈ XÁM TV Th/17.5 Lít 690,150 690,150 Thùng
Lon/3 Lít 147,150 588,600  Kết/4 Lon
Lon/800 ml 41,708 500,500  Kết/12 Lon
3 CHỐNG RỈ CHU GALANT Th/17.5 Lít 722,250 722,250 Thùng
Lon/3 Lít 145,800 583,200  Két/4 Lon
Lon/800 ml 40,792 489,500  Két/12 Lon
Lon/375 ml 33,917 407,000  Két/12 Lon
4 CHỐNG RỈ XÁM ATM Th/17.5 Lít 754,350 754,350 Thùng
Lon/3 Lít 157,950 631,800  Két/4 Lon
Lon/800 ml 42,625 511,500  Két/12 Lon
Lon/375 ml 24,750 297,000  Két/12 Lon
5 KEO LATEX (KEO SỮA) ATM Th/200 Kg 4,146,250 4,146,250 Th/200 Kg
Hộp/50 Kg 24,084 24,084 Hộp/50 Kg
Hộp/20 Kg 24,200 24,200 Hộp/20 Kg
Hộp/10 Bịch 24,750 24,750 Hộp/10 Bịch
6 MATIT VÀNG (TRÉT ATM) Lon/3.5 Kg 204,875 819,500  Két/4 Lon
Lon/1 Kg 68,750 825,000  Két/12 Lon
7 CHẤT PHA MATIT VÀNG Ồng/4 Kg 45,375 181,500  4 Ống
Ống/1 Kg 18,792 225,500  12 Ống
8 KEO DÁN DA  TV Th/15 Lít 898,800 898,800 Thùng
Lon/3.5 Lít 231,000 1,386,000  Kết/6 Lon
Lon/630 ml 43,542 1,045,000  Kết/24 Lon
SƠN NƯỚC
1 SƠN LOBSTER CLASSIC (Sơn phủ cao cấp) Th/17.5 Lít 1,312,890 1,312,890  Thùng
Lon/3.35 Lít 275,400 1,101,600  Kết/4 Lon
2 SƠN EXTRA / LOBSTER SHIELD (Sơn phủ ngoại thất cao cấp) Lon/5 Lít 550,800 550,800  Thùng
Lon/875 ml 111,833 671,000  Kết/6 Lon
3 SƠN LOBSTER WATER-BORNE SEALER (Sơn lót cao cấp) Lon/5L 352,000 352,000
4 SƠN NƯỚC U90 (Trong nhà) Th/17.5 Lít 341,000 341,000  Thùng
Lon/3.35 Lít 93,500 374,000  Kết/4 Lon
5 SƠN NƯỚC ATM NỘI THẤT (Màu & Trắng) Th/17.5 Lít 369,600 369,600  Thùng
Lon/3.35 Lít 95,150 380,600  Kết/4 Lon
6 SƠN NƯỚC ATM NGOẠI THẤT (Trắng) Th/17.5 Lít 396,000 396,000  Thùng
Lon//3.35 Lít 100,375 401,500  Kết/4 Lon
7 SƠN NƯỚC GALANT (Ngoài trời)
Màu Trắng
Màu Thường
Màu Đặc Biệt: 089,113,148,229,669,680,620,622,964,218,671,624,102,663,370,163,165
Th/17.5 Lít 583,000 583,000 Màu trắng
638,000 638,000  Màu Thường
660,000 660,000  Màu Đặc Biệt
Lon/3.35 Lít 148,500 594,000  4 Lon/M. Thường
169,125 676,500  4 Lon/M. Đặc Biệt
Lon/1 Lít 21,083 126,500  6 Lon/M. Thường
22,000 132,000  6 Lon/M. Đặc Biệt
8 SƠN NƯỚC TV NỘI THẤT (Màu & Trắng) Th/17.5 Lít
Lon/3.35 Lít
9 SƠN NƯỚC TV (Ngoài trời)
Màu Thường
Màu Đặc Biệt
Th/17.5 Lít
Lon/3.35 Lít
10 SƠN LÓT CHỐNG PHẤN ATM Lon/3 Lít 159,500 638,000
Lon/5 Lít 253,000 1,012,000
11 SƠN LÓT CHỐNG KIỀM GALANT Th/17.5 Lít 737,000 737,000
Lon/3.35 Lít 156,750 627,000
12 VE MÀU GALANT (Màu nhũ) Lon/225 ml 12,833 154,000 Kết/12 Lon
13 SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG ATM  999 Th/17.5 Lít 2,899,700 2,899,700
Lon/875 ml 157,208 1,886,500  Két/12 Lon
Lon/225 ml 51,792 621,500  Két/12 Lon
14 SƠN LÓT NHŨ VÀNG  999 (100 nước) Th/17.5 Lít 1,016,500 1,016,500
Lon/875 ml 58,667 704,000  Kết/12 Lon
15 SƠN CÔNG NGHIỆP NHŨ VÀNG  666
(Sơn bông gang)
Th/17.5 Lít 3,418,650 3,418,650
Lon/875 ml 185,625 2,227,500  Kết/12 Lon
16 SƠN LÓT NHŨ VÀNG  666
(500 CN)
Th/17.5 Lít 2,177,450 2,177,450
Lon/875 ml 120,083 1,441,000  Két/12 Lon
SƠN CÔNG NGHIỆP 0 0
1 SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP LOBTER Th/17.5 Lít 1,348,200 1,348,200 Thùng
Lon/3 Lít 265,375 1,061,500 Kết/4 Lon
Lon/800 ml 73,333 880,000  Kết/12 Lon
2 SƠN LÓT CÔNG NGHIỆP LOBTER Th/17.5 Lít 1,246,550 1,246,550 Thùng
Lon/3 Lít 247,500 990,000 Kết/4 Lon
Lon/800 ml 71,042 852,500  Kết/12 Lon
3 SƠN TENNIS ATM Phuy/180 Lít 11,289,000 11,289,000 Phuy
Th/17.5 Lít 1,123,500 1,123,500 Thùng
Lon/5 Lít 352,000 1,408,000 Kết/4 Lon
Lon/3.35 Lít 235,125 940,500 Kết/4 Lon
4 CHẤT TẨY SƠN ATM Lon/875 ml 74,250 891,000  Kết/12 Lon
5 PHỤ GIA CHỐNG THẤM ATM Lon/4.5 Lít 46,750 187,000 Hộp/4 Lon
6 SƠN LÓT CHỐNG RỈ LOBTER EPOXY 1K (MẠ KẼM) Lon/1 Kg 93,042 1,116,500 Kết/12 Lon
7 DẦU THÔNG GALANT EXCELSHIELD Thùng/14Kg 654,500 654,500 Thùng
Chai/480 ml 18,792 225,500 Kết/12 Chai
8 PU CHỊU NHIỆT GALANT Chai/450 ml 39,875 478,500 Kết/ 12 Chai
9 VERNI LOBSTER Lon/3.5 Lít 213,583 1,281,500 Kết/6 Lon
Lon/875 ml 65,083 781,000 Kết/12 Lon
10 DUNG MÔI PHA SƠN LÓT LOBTER EPOXY 1K Lon/1 Kg 20,167 242,000 Kết/ 12 Lon
11 SƠN MẠ KẼM HARD TEX 2K
sơn: 800ml + đóng rắn: 200ml
BỘ/1L 116,417 1,397,000 Kết/ 12 Lon

Sơn Galant – Các sản phẩm sơn Galant đang được ưa chuộng

Sơn Galant là dòng sơn có xuất xứ từ Thái Lan, nổi tiếng với dòng sơn dầu cao cấp, chất lượng lại kinh tế phù hợp cho nhiều loại công trình, đạt được chất lượng hoàn hảo nhất, được đại đa số các chủ thầu công trình tin tưởng và lựa chọn làm sản phẩm phù hợp nhất. Với sơn dầu Galant chất lượng được sản xuất từ nhựa tổng hợp Alkyd cao cấp với những chất tạo màu bền, đẹp màu sắc tinh tế, đa dạng, giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn nhất cho các công trình, sản phẩm của họ. Sơn dầu Galant là sản phẩm phù hợp cho việc bảo vệ một cách tối ưu nhất trên các bề mặt gỗ, kim loại… ( tham khảo thêm bài viết: Sơn dầu Galant sau thi công bao lâu sẽ bị bong tróc )

Ngoài ra, còn được sử dụng sơn trang trí cho một số công trình kim loại vì có hệ thống bảng màu sơn Galant đa dạng, nhằm thỏa mãn nhu cầu sở thích màu sắc của người tiêu dùng hiện nay. Bên cạnh đó dòng sơn Galant cũng cho ra các sản phẩm ở dạng sơn xịt nhỏ gọn, thiết kế đơn giản, khối lượng nhỏ, dành cho các cá nhân muốn dùng để trang trí cho các vật dụng riêng của họ.

Sơn Galant còn cho ra đời dòng sơn trang trí nội ngoại thất, với công nghệ pha màu tiên tiến, màu sắc đa dạng, giá thành kinh tế, thích hợp cho các công trình nhà dân, công trình…Sơn Galant ngày càng khằng định được sự riêng biệt về chất lượng cũng như giá cả đối với các dòng sơn khác, chịu ưu thế về sự tin tưởng cũng như sự yêu thích của đại đa số khách hàng tin dùng.

Bảng báo giá sơn Galant mới nhất luôn được cập nhật

Các dòng sản phẩm của sơn Galant rất đa dạng và phong phú về chủng loại cũng như là quy cách đóng gói sản phẩm. Chính vì vậy giá cả sản phẩm sơn dầu Galant sẽ khác nhau, và thay đổi theo từng sản phẩm mà khách hàng lựa chọn.

Bảng báo giá sơn Galant luôn được cập nhật tại website sieuthison.vn hàng ngày với những đơn giá, cũng như tính năng sản phẩm riêng biệt cho từng dòng sản phẩm của Galant. Đến với website: sieuthison.vn, giá sơn Galant luôn luôn được cập nhất mới nhất, nhanh nhất, giúp đảm bảo có quý khách không bị bất ngờ về sự lên xuống về giá cả mà không được báo trước.

Các dòng sản phẩm của sơn Galant

– Sơn xịt ATM ( sơn chịu nhiệt, sơn phản quang, sơn thông dụng)

– Sơn dầu

– Sơn chống rỉ

– Sơn nước

Sơn nước TRACTOR

Sơn nước U90

Sơn nước ATM

Sơn nước Galant (ngoài trời)

– Các dòng sơn công nghiệp

Sieuthison đại lý phân phối sơn Galant chính hãng

Sieuthison chuyên cung cấp các sản phẩm sơn Galant chính hãng, địa điểm mua sơn tin cậy cho các chủ thầu công trình xây dựng. Đến với chúng tôi quý khách hoàn toàn yên tâm về giá cả cũng như chất lượng phục vụ. Quý khách có thể tham khảo thêm giá của các hãng sơn khác tại bảng giá sơn chính hãng của chúng tôi. Mọi thắc mắc về sản phẩm và báo giá sơn Galant chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6716 

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Đối với đơn hàng từ 10 triệu

THANH TOÁN LINH HOẠT

COD / Tiền mặt / Chuyển khoản

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tư vấn 24/7 - 0918 114 848