Bảng báo giá sơn oseven

BẢNG BÁO GIÁ OSEVEN

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH GIÁ BÁN
HỆ OSEVEN TRONG NHÀ
1 BÓNG PU 2099B 1 Kg ~ 905 ml  LIÊN HỆ 
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
2099 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
2007 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.14 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
2247 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
K99- Chống trầy xước 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
5555 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
2 MỜ PU 711- Trong nhà 100%Y 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
100% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
75% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
50% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
50%S 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
712- Trong nhà 100%Y 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
100% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
75% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
50% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
50%S 1 Kg ~ 905 ml
4  Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
K77- Chống trầy xước 50%-100% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
3 LÓT PU 611- Trong nhà 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
612G- Trong nhà 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
4 HARDENER
CHẤT LÀM CỨNG
OL 17 -Trong nhà 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
KL 79- Chống trầy xước 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
HỆ  MÀU TRONG NHÀ
1 MÀU ĐẸP CHO GỖ TRONG NHÀ Tinh màu Xanh Dương, Xanh Lá 100 Gram
500 Gram
4 Kg
Tinh màu vàng 100 Gram
500 Gram
4 Kg
Tinh màu trắng 100 Gram
500 Gram
4 Kg
Tinh Màu Đen, Đỏ, hạt dẻ, Nho, Cam, Cánh gián, Cánh gián già, Nâu (đỏ, đen, gụ, vàng), Gõ Đỏ, Cẩm  lai, Căm xe 100 Gram
500 Gram
4 Kg
2 MÀU CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ
 (1 THÀNH PHẦN)
445 -Trắng trong nhà 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
445-Trắng trong nhà 50-100% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
445-Trắng trong nhà 100%Y 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
451-Đen 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
452-Vàng Chanh
453-Vàng nghệ
454-Đỏ bầm
455- Xanh dương
456- Xanh lá
1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
Lót trắng D 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
3 MÀU CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ
 (2 THÀNH PHẦN)
701- Trắng trong nhà 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
701- Trắng trong nhà 100% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
701- Trắng trong nhà 75% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
701- Trắng trong nhà 50% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
751-Đen 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
752-Vàng chanh
753-Vàng nghệ
754-Đỏ bầm
755-Xanh Dương
756-Xanh lá
1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
601- Lót Trắng trong nhà 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
HỆ OSEVEN NGOÀI TRỜI
1 BÓNG PU 8888 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
7777 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
2 MỜ PU 709- Ngoài trời 100% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
75% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
50% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
50%-100% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
3 LÓT PU 609- Ngoài trời 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
4 CỨNG PU OL 09 ( Ngoài trời) 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
OL 07 ( Ngoài trời) 500 Gr ~ 480 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
Cứng Lót( Ngoài trời) 500 Gr ~ 480ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
HỆ MÀU NGOÀI TRỜI
1 MÀU ĐẸP CHO GỖ TRONG NHÀ Tinh màu Xanh Dương, Xanh Lá 100 Gr
500 Gr
4 Kg
Tinh màu vàng, trắng 100 Gr
500 Gr
4 Kg
Tinh Màu Đen, Đỏ, hạt dẻ, Nho, Cam, Cánh gián, Cánh gián già, Nâu (đỏ, đen, gụ, vàng), Gõ Đỏ, Cẩm  lai, Căm xe 100 Gr
500 Gr
4 Kg
2 MÀU GLAZE GLAZE 1 ( Đen, Đỏ, vàng, trắng) 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
GLAZE 2 ( Đen, Đỏ, vàng, trắng) 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
3 MÀU CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI
( 1 THÀNH PHẦN)
446-Trắng ngoài trời 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
446-Trắng ngoài trời 50% – 100% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
446-Trắng ngoài trời 100%Y 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
461-Đen 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
462-Vàng chanh
463-Vàng nghệ
464-Đỏ bầm
465-Xanh dương
466-Xanh lá
1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
4 MÀU CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI
( 2 THÀNH PHẦN)
Trắng Bóng NT ( Chống trầy xước) 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
707- Trắng ngoài trời 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
707B- Trắng Ngoài trời 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
707- Trắng Ngoài trời 100% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
707- Trắng Ngoài trời 75% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
707- Trắng Ngoài trời 50% 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
761- Đen 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
762- Vàng chanh
763- Vàng nghệ
764- Đỏ bầm
765- Xanh dương
766- Xanh lá
1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít
607D- Lót trắng ngoài trời 1 Kg ~ 905 ml
4 Kg ~ 3.714 Lít
16 Kg ~ 15.7 Lít

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Đối với đơn hàng từ 10 triệu

THANH TOÁN LINH HOẠT

COD / Tiền mặt / Chuyển khoản

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0918 114 848

tư vấn kỹ thuật - thi công

0918 114 848