Bảng báo giá sơn oseven

BẢNG BÁO GIÁ OSEVEN

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH GIÁ
CHƯA VAT 
HỆ OSEVEN TRONG NHÀ
1 BÓNG PU 2099B 1 Kg ~ 905 ml 164,400
4 Kg ~ 3.714 Lít 628,800
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,342,400
2099 1 Kg ~ 905 ml 159,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 609,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,265,600
2007 1 Kg ~ 905 ml 164,400
4 Kg ~ 3.14 Lít 628,800
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,342,400
2247 1 Kg ~ 905 ml 147,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 561,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,073,600
K99- Chống trầy xước 1 Kg ~ 905 ml 259,200
4 Kg ~ 3.714 Lít 1,008,000
16 Kg ~ 15.7 Lít 3,859,200
5555 1 Kg ~ 905 ml 165,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 633,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,361,600
2 MỜ PU 711- Trong nhà 100%Y 1 Kg ~ 905 ml 183,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 705,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,668,800
100% 1 Kg ~ 905 ml 180,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 693,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,620,800
75% 1 Kg ~ 905 ml 177,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 681,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,572,800
50% 1 Kg ~ 905 ml 172,200
4 Kg ~ 3.714 Lít 660,000
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,486,400
50%S 1 Kg ~ 905 ml 169,440
4 Kg ~ 3.714 Lít 648,960
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,442,240
712- Trong nhà 100%Y 1 Kg ~ 905 ml 177,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 681,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,572,800
100% 1 Kg ~ 905 ml 174,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 669,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,524,800
75% 1 Kg ~ 905 ml 171,840
4 Kg ~ 3.714 Lít 658,560
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,480,640
50% 1 Kg ~ 905 ml 169,200
4 Kg ~ 3.714 Lít 648,000
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,438,400
50%S 1 Kg ~ 905 ml 166,560
4  Kg ~ 3.714 Lít 637,440
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,396,160
K77- Chống trầy xước 50%-100% 1 Kg ~ 905 ml 273,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 1,065,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 4,108,800
3 LÓT PU 611- Trong nhà 1 Kg ~ 905 ml 135,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 513,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 1,939,200
612G- Trong nhà 1 Kg ~ 905 ml 132,000
4 Kg ~ 3.714 Lít 499,200
16 Kg ~ 15.7 Lít 1,881,600
4 HARDENER
CHẤT LÀM CỨNG
OL 17 -Trong nhà 1 Kg ~ 905 ml 182,400
4 Kg ~ 3.714 Lít 700,800
16 Kg ~ 15.7 Lít  2,784,000
KL 79- Chống trầy xước 1 Kg ~ 905 ml 196,800
4 Kg ~ 3.714 Lít 758,400
16 Kg ~ 15.7 Lít  3,014,400
HỆ  MÀU TRONG NHÀ                            –
1 MÀU ĐẸP CHO GỖ TRONG NHÀ Tinh màu Xanh Dương, Xanh Lá 100 Gram 58,440
500 Gram 268,200
4 Kg 1,905,600
Tinh màu vàng 100 Gram 48,840
500 Gram 220,200
4 Kg 1,521,600
Tinh màu trắng 100 Gram 46,440
500 Gram 208,200
4 Kg 1,425,600
Tinh Màu Đen, Đỏ, hạt dẻ, Nho, Cam, Cánh gián, Cánh gián già, Nâu (đỏ, đen, gụ, vàng), Gõ Đỏ, Cẩm  lai, Căm xe 100 Gram 52,440
500 Gram 238,200
4 Kg 1,665,600
2 MÀU CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ
(1 THÀNH PHẦN)
445 -Trắng trong nhà 1 Kg ~ 905 ml 165,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 633,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,419,200
445-Trắng trong nhà 50-100% 1 Kg ~ 905 ml 171,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 657,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,515,200
445-Trắng trong nhà 100%Y 1 Kg ~ 905 ml 172,800
4 Kg ~ 3.714 Lít 662,400
16 Kg ~ 15.7 Lít  2,534,400
451-Đen 1 Kg ~ 905 ml 147,000
4 Kg ~ 3.714 Lít 559,200
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,121,600
452-Vàng Chanh
453-Vàng nghệ
454-Đỏ bầm
455- Xanh dương
456- Xanh lá
1 Kg ~ 905 ml 165,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 633,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,419,200
Lót trắng D 1 Kg ~ 905 ml 141,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 537,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,035,200
3 MÀU CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ
(2 THÀNH PHẦN)
701- Trắng trong nhà 1 Kg ~ 905 ml 177,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 681,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,611,200
701- Trắng trong nhà 100% 1 Kg ~ 905 ml 184,800
4 Kg ~ 3.714 Lít 710,400
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,726,400
701- Trắng trong nhà 75% 1 Kg ~ 905 ml 182,400
4 Kg ~ 3.714 Lít 700,800
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,688,000
701- Trắng trong nhà 50% 1 Kg ~ 905 ml 180,000
4 Kg ~ 3.714 Lít 691,200
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,649,600
751-Đen 1 Kg ~ 905 ml 154,800
4 Kg ~ 3.714 Lít 590,400
16 Kg ~ 15.7 Lít  2,246,400
752-Vàng chanh
753-Vàng nghệ
754-Đỏ bầm
755-Xanh Dương
756-Xanh lá
1 Kg ~ 905 ml 175,800
4 Kg ~ 3.714 Lít 674,400
16 Kg ~ 15.7 Lít  2,582,400
601- Lót Trắng trong nhà 1 Kg ~ 905 ml 151,200
4 Kg ~ 3.714 Lít 576,000
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,188,800
HỆ OSEVEN NGOÀI TRỜI                            –
1 BÓNG PU 8888 1 Kg ~ 905 ml 246,000
4 Kg ~ 3.714 Lít 955,200
16 Kg ~ 15.7 Lít 3,648,000
7777 1 Kg ~ 905 ml 231,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 897,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 3,417,600
2 MỜ PU 709- Ngoài trời 100% 1 Kg ~ 905 ml 218,400
4 Kg ~ 3.714 Lít 844,800
16 Kg ~ 15.7 Lít 3,225,600
75% 1 Kg ~ 905 ml 213,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 825,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 3,148,800
50% 1 Kg ~ 905 ml 210,000
4 Kg ~ 3.714 Lít 811,200
16 Kg ~ 15.7 Lít 3,091,200
50%-100% 1 Kg ~ 905 ml 273,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 1,065,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 4,108,800
3 LÓT PU 609- Ngoài trời 1 Kg ~ 905 ml 142,800
4 Kg ~ 3.714 Lít 542,400
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,054,400
4 CỨNG PU OL 09 ( Ngoài trời) 1 Kg ~ 905 ml 252,000
4 Kg ~ 3.714 Lít 979,200
16 Kg ~ 15.7 Lít 3,897,600
OL 07 ( Ngoài trời) 500 Gr ~ 480 ml 375,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 1,473,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 5,875,200
Cứng Lót( Ngoài trời) 500 Gr ~ 480ml 175,200
4 Kg ~ 3.714 Lít 672,000
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,668,800
HỆ MÀU NGOÀI TRỜI                            –
1 MÀU ĐẸP CHO GỖ TRONG NHÀ Tinh màu Xanh Dương, Xanh Lá 100 Gr 82,440
500 Gr 388,200
4 Kg  2,865,600
Tinh màu vàng, trắng 100 Gr 76,440
500 Gr 358,200
4 Kg 2,625,600
Tinh Màu Đen, Đỏ, hạt dẻ, Nho, Cam, Cánh gián, Cánh gián già, Nâu (đỏ, đen, gụ, vàng), Gõ Đỏ, Cẩm  lai, Căm xe 100 Gr 80,040
500 Gr 376,200
4 Kg 2,769,600
2 MÀU GLAZE GLAZE 1 ( Đen, Đỏ, vàng, trắng) 1 Kg ~ 905 ml 580,320
4 Kg ~ 3.714 Lít 2,292,480
16 Kg ~ 15.7 Lít  9,054,720
GLAZE 2 ( Đen, Đỏ, vàng, trắng) 1 Kg ~ 905 ml 267,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 1,041,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 4,051,200
3 MÀU CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI
( 1 THÀNH PHẦN)
446-Trắng ngoài trời 1 Kg ~ 905 ml 177,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 681,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,611,200
446-Trắng ngoài trời 50% – 100% 1 Kg ~ 905 ml 189,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 729,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,803,200
446-Trắng ngoài trời 100%Y 1 Kg ~ 905 ml 190,800
4 Kg ~ 3.714 Lít 734,400
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,822,400
461-Đen 1 Kg ~ 905 ml 166,800
4 Kg ~ 3.714 Lít  638,400
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,438,400
462-Vàng chanh
463-Vàng nghệ
464-Đỏ bầm
465-Xanh dương
466-Xanh lá
1 Kg ~ 905 ml 174,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 669,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,563,200
4 MÀU CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI
( 2 THÀNH PHẦN)
Trắng Bóng NT ( Chống trầy xước) 1 Kg ~ 905 ml 259,800
4 Kg ~ 3.714 Lít 1,010,400
16 Kg ~ 15.7 Lít 3,926,400
707- Trắng ngoài trời 1 Kg ~ 905 ml 207,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 801,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 3,091,200
707B- Trắng Ngoài trời 1 Kg ~ 905 ml  207,600
4 Kg ~ 3.714 Lít 801,600
16 Kg ~ 15.7 Lít 3,091,200
707- Trắng Ngoài trời 100% 1 Kg ~ 905 ml 214,800
4 Kg ~ 3.714 Lít 830,400
16 Kg ~ 15.7 Lít 3,206,400
707- Trắng Ngoài trời 75% 1 Kg ~ 905 ml 212,400
4 Kg ~ 3.714 Lít 820,800
16 Kg ~ 15.7 Lít 3,168,000
707- Trắng Ngoài trời 50% 1 Kg ~ 905 ml 210,000
4 Kg ~ 3.714 Lít 811,200
16 Kg ~ 15.7 Lít 3,129,600
761- Đen 1 Kg ~ 905 ml 182,400
4 Kg ~ 3.714 Lít 700,800
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,688,000
762- Vàng chanh
763- Vàng nghệ
764- Đỏ bầm
765- Xanh dương
766- Xanh lá
1 Kg ~ 905 ml 200,400
4 Kg ~ 3.714 Lít 772,800
16 Kg ~ 15.7 Lít 2,976,000
607D- Lót trắng ngoài trời 1 Kg ~ 905 ml                 168,000
4 Kg ~ 3.714 Lít                 643,200
16 Kg ~ 15.7 Lít             2,457,600

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Đối với đơn hàng từ 10 triệu

THANH TOÁN LINH HOẠT

COD / Tiền mặt / Chuyển khoản

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0918 114 848

tư vấn kỹ thuật - thi công

0918 114 848