Bảng Báo Giá Sơn Hải Âu

Sơn Hải Âu được biết đến từ một thương hiệu sơn đến từ quân đội (tiền thân của hãng sơn từ một trong những đơn vị thành viên của tổng công ty ba son). Hãng sơn Hải Âu nổi tiếng ở phân khúc chuyên các dòng sơn công nghiệp hàng hải, đạt chuẩn chất lương theo tiêu chuẩn ISO Mỹ. Bên cạnh đó còn đạt nhiều thành tích do Nhà nước trao tặng và người tiêu dùng bình chọn

Nhận thấy đây là sản phẩm chất lượng tốt, thị trường đón nhận tạo nhiều thành công trong nhiều năm qua, Sieuthison – nhà phân phối các sản phẩm và bảng báo giá sơn Hải Âu cập nhập theo từng năm.

BẢNG BÁO GIÁ SƠN HẢI ÂU

STT LOẠI SƠN MÃ MỚI MÃ CŨ GIÁ BÁN
LON/1L LON/5L TH/20L
A/ SƠN CÔNG NGHIỆP
SƠN ALKYD
1 Sơn chống gỉ mờ AKL501 AK-501 68,100 317,200 1,179,100
2 Sơn chống gỉ bóng AKL502 AK-502 68,100 317,200 1,179,100
3 Sơn chống gỉ xám AKL702 AK-702 70,500 328,800 1,223,600
4 Sơn phủ xanh ngọc AKP256 AK-256 88,200 415,300 1,557,400
5 Sơn phủ xanh cẩm thạch AKP262 AK-262 83,500 392,200 1,468,400
6 Sơn phủ xanh lá cây AKP275 AK-275 83,500 392,200 1,468,400
7 Sơn phủ xanh dương AKP352 AK-352 84,700 398,000 1,490,600
8 Sơn phủ xanh hòa bình AKP355 AK-355 83,500 392,200 1,468,400
9 Sơn phủ đen AKP450 AK-450 70,500 328,800 1,223,600
10 Sơn phủ đỏ nâu AKP550 AK-550 80,000 374,900 1,401,600
11 Sơn hồng đơn AKP555 AK-555 87,100 409,500 1,535,100
12 Sơn hồng đơn AKP574 AK-574 90,600 426,800 1,601,900
13 Sơn phủ vàng cam AKP653 AK-653 96,500 455,700 1,713,100
14 Sơn phủ vàng cam AKP655 AK-655 95,400 449,900 1,690,800
15 Sơn phủ vàng kem AKP669 AK-669 87,100 409,500 1,535,100
16 Sơn phủ xám đậm AKP750 AK-750 80,000 374,900 1,401,600
17 Sơn phủ xám sáng AKP752 AK-752 80,000 374,900 1,401,600
18 Sơn phủ xám AKP761 AK-761 87,100 409,500 1,535,100
19 Sơn phủ trắng AKP790 AK-790 85,900 403,800 1,512,900
SƠN BÊ TÔNG
1 Sơn lót bê tông FE1609 FE-609 129,700 617,200 2,336,000
SƠN ACRYLIC
1 Sơn lót chống gỉ ARL501 AR-501 85,900 403,800 1,512,900
2 Sơn phủ xanh lá ARP275 AR-275 111,900 530,700 2,002,300
3 Sơn phủ xám sáng ARP752 AR-752 107,200 507,600 1,913,300
4 Sơn phủ trắng ARP790 AR-790 117,900 559,500 2,113,600
B/ SƠN TÀU BIỂN 0 0 0
SƠN ALKYD BIẾN TÍNH 0 0 0
1 Sơn lót chống gỉ AUL503 AS-503 91,800 432,600 1,624,100
2 Sơn chống gỉ xám AUL702 AS-702 91,800 432,600 1,624,100
3 Sơn phủ xanh lá cây AUP275 AU-275 101,300 478,700 1,802,100
4 Sơn phủ xanh dương AUP352 AU-352 96,500 455,700 1,713,100
5 Sơn phủ hòa bình AUP355 AU-355 98,900 467,200 1,757,600
6 Sơn phủ đen AUP450 AU-450 88,200 415,300 1,557,400
7 Sơn phủ xanh cỏ úa AUP452 AU-452 98,900 467,200 1,757,600
8 Sơn phủ đỏ nâu AUP550 AU-550 89,400 421,100 1,579,600
9 Sơn phủ đỏ cờ AUP551 AU-551 113,100 536,400 2,024,600
10 Sơn phủ vàng cam AUP653 AU-653 107,200 507,600 1,913,300
11 Sơn phủ vàng kem AUP669 AU-669 107,200 507,600 1,913,300
12 Sơn phủ xám đậm AUP750 AU-750 94,200 444,100 1,668,600
13 Sơn phủ xám sáng AUP752 AU-752 94,200 444,100 1,668,600
14 Sơn phủ trắng AUP790 AU-790 101,300 478,700 1,802,100
15 Sơn nhũ bạc AUP950 AU-950 101,300 478,700 1,802,100
SƠN EPOXY Lon/1 Lít Lon/3,5 L Th/15 L
1 Sơn chống gỉ giàu kẽm EP1701 EP-701 264,700 892,300 3,654,200
Lon/1 Lít Lon/5 L Th/20 L
2 Sơn chống gỉ kẽm photphat EP2702 EP-702 134,400 640,200 2,425,000
3 Sơn lót chống gỉ EPH706 HEP-706 175,900 842,100 3,203,700
4 Sơn chống gỉ nâu EP2502 EP-502 121,400 576,800 2,180,300
5 Sơn chống gỉ cam EP2605 EP-605 133,300 634,500 2,402,800
6 Sơn phủ xanh ngọc EP3256 EP-256 134,400 640,200 2,425,000
7 Sơn phủ xanh cẩm thạch EP3262 EP-262 139,200 663,300 2,514,000
8 Sơn phủ xanh lá EP3275 EP-275 139,200 663,300 2,514,000
9 Sơn phủ xanh dương EP3352 EP-352 132,100 628,700 2,380,500
10 Sơn phủ xanh hòa bình EP3355 EP-355 133,300 634,500 2,402,800
11 Sơn phủ xanh dương EP3380 EP-380 145,100 692,200 2,625,300
12 Sơn phủ đen EP3450 EP-450 129,700 617,200 2,336,000
13 Sơn phủ đỏ nâu EP3550 EP-550 139,200 663,300 2,514,000
14 Sơn phủ đỏ EP3551 EP-551 149,800 715,200 2,714,300
15 Sơn phủ hồng đơn EP3555 EP-555 142,700 680,600 2,580,800
16 Sơn phủ hồng đơn EP3574 EP-574 152,200 726,800 2,758,800
17 Sơn phủ vàng cam EP3653 EP-653 142,700 680,600 2,580,800
18 Sơn phủ vàng EP3655 EP-655 140,400 669,100 2,536,300
19 Sơn phủ vàng kem EP3669 EP-669 138,000 657,600 2,491,800
20 Sơn phủ xám đậm EP3750 EP-750 133,300 634,500 2,402,800
21 Sơn phủ xám sáng EP3752 EP-752 133,300 634,500 2,402,800
22 Sơn phủ xám EP3761 EP-761 133,300 634,500 2,402,800
23 Sơn phủ xám EP3763 EP-763 133,300 634,500 2,402,800
24 Sơn phủ trắng EP3790 EP-790 135,600 646,000 2,447,300
25 Sơn phủ nhũ bạc EP3950 EP-950 129,700 617,200 2,336,000
SƠN CAO SU CLO HÓA
1 Sơn chống gỉ CSL601 CS-601 106,000 501,800 1,891,100
SƠN CHỐNG HÀ Lon/1 L Lon/5 L Th/15 L
1 Sơn chống hà AF3557 AF3-557 462,500 2,238,000 6,440,800
2 Sơn chống hà AF4558 AF4-558 502,800 2,434,100 7,008,100
C/ SƠN ĐẶC BIỆT Lon/1 L Lon/5 L Th/20 L
SƠN CHỊU NHIỆT
1 Sơn nhũ (300 ̊C) SK3950 SK3-950 224,500 1,078,600 4,115,900
2 Sơn nhũ (600 ̊C) SK6950 SK6-950 254,100 1,222,800 4,672,100
SƠN POLYURETHAN (PUM)
1 Sơn phủ xanh lá cây PUM275 PU-275M 151,000 721,000 2,736,500
2 Sơn phủ xanh dương PUM352 PU-352M 149,800 715,200 2,714,300
3 Sơn phủ đen PUM450 PU-450M 159,300 761,400 2,892,200
4 Sơn phủ vàng cam PUP653 PU-653 193,700 928,600 3,537,400
5 Sơn phủ xám đậm PUM750 PU-750M 149,800 715,200 2,714,300
6 Sơn phủ đen PUP450 PU-450 175,900 842,100 3,203,700
7 Sơn phủ xám sáng PUM752 PU-752M 149,800 715,200 2,714,300
8 Sơn phủ trắng PUM790 PU-790M 161,700 772,900 2,936,700
D. DUNG MÔI PHA SƠN
1 Dung môi sơn Alkyd DMAS02 AS-02 40,300 182,300 667,400
2 Dung môi sơn Epoxy DMES03 ES-03 58,000 268,800 1,001,200
3 Dung môi sơn Cao su clo DMCS02 CS-02 50,900 234,200 867,700
4 Dung môi sơn PU DMPS02 PS-02 59,200 274,600 1,023,400
5 Dung môi thẩy rửa DMTS01 TS-01 58,000 268,800 1,001,200


Các dòng sơn chính của Hải Âu đang được sử dụng và thi công cho công trình bao gồm:Bảng báo giá sơn Hải Âu thể hiện đầy đủ các dòng sơn chính thức của Hải Âu đang phân phối trên thị trường.
Sơn công nghiệp Hải Âu gồm có sơn dầu Alkyd, sơn cho bê tông, sơn Acrylic.

  • Sơn tàu biển Hải Âu gồm có các loại sơn chính như Sơn Alky biến tính, sơn epoxy hải âu, sơn cao su clo hóa Hải Âu và sơn chống hà Hải Âu.
  • Sơn đặc biệt của Hải Âu có những dòng sơn chính cho công trình như: sơn chịu nhiệt 300 độ 600 độ Hải Âu, sơn PolyUrethan (PU) và hệ dung môi pha sơn cho các loại sơn chuyên dụng của Hải Âu.

Đây đều là những dòng sơn chính của Hải Âu, những dòng sơn được dùng thông dụng và phân phối rộng rãi trên thị trường hiện nay. Với các dòng sơn chính này, sơn Hải Âu cao cấp luôn đáp ứng tốt nhất các nhu cầu cần thiết của công trình. Tất cả các sản phẩm đều được phân phối tại hệ thống sản phẩm sieuthison.vn

Các loại màu sắc trong bảng màu sơn Hải Âu

Các loại sơn của Hải Âu đều quy định mã màu tương ứng với từng đơn vị tính của sơn. Sơn dầu Alkyd Hải Âu bao gồm một số mã màu như đen, màu trắng, màu xanh lá cây, màu xanh hòa bình, màu vàng, màu đỏ nâu, …Sơn tàu biển Hải Âu gồm có một số mã màu thông dụng như màu nhũ, màu đỏ, màu vàng kem, màu hồng đơn, màu xám đậm xám nhạt… Tương ứng với từng mã màu sẽ có từng loại đóng gói tương ứng như đóng gói lon 1 lít, đóng gói lon 5 lít và đóng gói thùng 20 lít. Tuy màu sắc không phong phú nhưng đáp ứng đủ các tiêu chí bảo vệ bề mặt và sơn trang trí cho các công trình hàng hải. Bạn có thể xem qua bảng màu sơn hải âu để kiểm tra màu sắc và mã màu trước khi lựa chọn sản phẩm cho công trình của mình.

Hợp Thành Phát – là đại lý chính thức của sơn Hải Âu, chuyên cung cấp các dòng sơn chính của Hải Âu, cam kết phân phối sơn đúng chất lượng – hàng hóa đảm bảo ổn định nhất từ nhà máy.. Sản phẩm của sơn Hải Âu đươc sử dụng chủ yếu cho các công trình hàng hải, nhưng hiện nay vẫn được thi công cho các công trình có môi trường khắc nghiệt khác như các nhà máy sản xuất, nền sàn khu chế xuất. Nếu bạn đang có nhu cầu thi công hoặc sơn sửa lại bề mặt, liên hệ ngay với Sieuthison để biết thêm chi tiết về giá các sản phẩm sơn khác phù hợp nhất cho công trình của bạn. Tham khảo bảng giá sơn chính hãng và nhiều sản phẩm sơn trên website sieuthison.vn và hotline 1900 6716

 

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Đối với đơn hàng từ 10 triệu

THANH TOÁN LINH HOẠT

COD / Tiền mặt / Chuyển khoản

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0918 114 848

tư vấn kỹ thuật - thi công

0918 114 848