Bảng Báo Giá Sơn Hải Âu

Sơn Hải Âu được biết đến từ một thương hiệu sơn đến từ quân đội (tiền thân của hãng sơn từ một trong những đơn vị thành viên của tổng công ty ba son). Hãng sơn Hải Âu nổi tiếng ở phân khúc chuyên các dòng sơn công nghiệp hàng hải, đạt chuẩn chất lương theo tiêu chuẩn ISO Mỹ. Bên cạnh đó còn đạt nhiều thành tích do Nhà nước trao tặng và người tiêu dùng bình chọn

Nhận thấy đây là sản phẩm chất lượng tốt, thị trường đón nhận tạo nhiều thành công trong nhiều năm qua, Sieuthison – nhà phân phối các sản phẩm và bảng báo giá sơn Hải Âu cập nhập theo từng năm.

BẢNG BÁO GIÁ SƠN HẢI ÂU

STT LOẠI SƠN MÃ MỚI MÃ CŨ GIÁ BÁN
A/ SƠN CÔNG NGHIỆP
SƠN ALKYD LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn chống gỉ mờ AKL501 AK-501 71,800 335,400 1,249,700
2 Sơn chống gỉ bóng AKL502 AK-502 73,000 341,200 1,271,900
3 Sơn chống gỉ xám AKL702 AK-702 75,600 353,800 1,320,800
4 Sơn phủ xanh ngọc AKP256 AK-256 94,800 447,200 1,681,000
5 Sơn phủ xanh cẩm thạch AKP262 AK-262 89,700 422,400 1,585,400
6 Sơn phủ xanh lá cây AKP275 AK-275 89,700 422,400 1,585,400
7 Sơn phủ xanh dương AKP352 AK-352 91,000 428,800 1,609,900
8 Sơn phủ xanh hòa bình AKP355 AK-355 89,700 422,400 1,585,400
9 Sơn phủ đen AKP450 AK-450 75,600 353,800 1,320,800
10 Sơn phủ đỏ nâu AKP550 AK-550 85,800 403,400 1,512,000
11 Sơn hồng đơn AKP555 AK-555 96,800 457,000 1,718,800
12 Sơn hồng đơn AKP574 AK-574 99,000 468,000 1,761,100
13 Sơn phủ vàng cam AKP653 AK-653 103,800 491,000 1,850,000
14 Sơn phủ vàng cam AKP655 AK-655 102,500 484,700 1,825,600
15 Sơn phủ vàng kem AKP669 AK-669 96,800 457,000 1,718,800
16 Sơn phủ xám đậm AKP750 AK-750 85,800 403,400 1,512,000
17 Sơn phủ xám sáng AKP752 AK-752 85,800 403,400 1,512,000
18 Sơn phủ xám AKP761 AK-761 90,300 425,300 1,596,500
19 Sơn phủ trắng AKP790 AK-790 93,000 438,600 1,647,700
SƠN BÊ TÔNG LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn lót bê tông FE1609 FE-609 154,400 737,700 2,801,700
SƠN ACRYLIC LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn lót chống gỉ ARL501 AR-501 101,900 481,800 1,814,500
2 Sơn phủ xanh lá ARP275 AR-275 127,800 608,000 2,301,400
3 Sơn phủ xám sáng ARP752 AR-752 122,300 581,500 2,199,100
4 Sơn phủ trắng ARP790 AR-790 134,600 641,400 2,430,400
B/ SƠN TÀU BIỂN
SƠN ALKYD BIẾN TÍNH LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn lót chống gỉ AUL503 AS-503 97,700 461,600 1,736,600
2 Sơn chống gỉ xám AUL702 AS-702 100,300 474,300 1,785,600
3 Sơn phủ xanh lá cây AUP275 AU-275 108,900 515,800 1,945,700
4 Sơn phủ xanh dương AUP352 AU-352 103,800 491,000 1,850,000
5 Sơn phủ hòa bình AUP355 AU-355 105,300 498,500 1,878,900
6 Sơn phủ đen AUP450 AU-450 95,600 451,200 1,696,600
7 Sơn phủ xanh cỏ úa AUP452 AU-452 105,300 498,500 1,878,900
8 Sơn phủ đỏ nâu AUP550 AU-550 101,000 477,800 1,798,900
9 Sơn phủ đỏ cờ AUP551 AU-551 121,600 578,000 2,185,800
10 Sơn phủ vàng cam AUP653 AU-653 120,300 571,700 2,161,300
11 Sơn phủ vàng kem AUP669 AU-669 118,300 561,900 2,123,500
12 Sơn phủ xám đậm AUP750 AU-750 102,900 487,000 1,834,500
13 Sơn phủ xám sáng AUP752 AU-752 102,900 487,000 1,834,500
14 Sơn phủ trắng AUP790 AU-790 112,600 534,200 2,016,800
15 Sơn nhũ bạc AUP950 AU-950 113,600 538,800 2,034,600
SƠN EPOXY Lon/1 L Lon/3.5 L Th/15 L
1 Sơn chống gỉ giàu kẽm EP1701 EP-701 321,500 1,086,000 4,456,100
Lon/1 L Lon/5 L Th/20 L
2 Sơn chống gỉ kẽm photphat EP2702 EP-702 162,700 778,000 2,957,400
3 Sơn lót chống gỉ EPH706 HEP-706 202,900 973,900 3,713,400
4 Sơn chống gỉ nâu EP2502 EP-502 139,900 666,800 2,528,200
5 Sơn chống gỉ cam EP2605 EP-605 153,600 733,600 2,786,200
6 Sơn phủ xanh ngọc EP3256 EP-256 166,600 797,000 3,030,800
7 Sơn phủ xanh cẩm thạch EP3262 EP-262 172,500 825,800 3,141,900
8 Sơn phủ xanh lá EP3275 EP-275 172,500 825,800 3,141,900
9 Sơn phủ xanh dương EP3352 EP-352 163,600 782,600 2,975,200
10 Sơn phủ xanh hòa bình EP3355 EP-355 161,300 771,100 2,930,700
11 Sơn phủ xanh dương EP3380 EP-380 165,900 793,600 3,017,400
12 Sơn phủ đen EP3450 EP-450 158,200 756,100 2,872,900
13 Sơn phủ đỏ nâu EP3550 EP-550 165,800 793,000 3,015,200
14 Sơn phủ đỏ EP3551 EP-551 178,500 855,200 3,255,400
15 Sơn phủ hồng đơn EP3555 EP-555 176,900 847,200 3,224,200
16 Sơn phủ hồng đơn EP3574 EP-574 175,500 840,200 3,197,500
17 Sơn phủ vàng cam EP3653 EP-653 181,000 867,300 3,302,000
18 Sơn phủ vàng EP3655 EP-655 173,900 832,800 3,168,600
19 Sơn phủ vàng kem EP3669 EP-669 171,000 818,300 3,113,000
20 Sơn phủ xám đậm EP3750 EP-750 165,100 789,500 3,001,900
21 Sơn phủ xám sáng EP3752 EP-752 165,100 789,500 3,001,900
22 Sơn phủ xám EP3761 EP-761 165,100 789,500 3,001,900
23 Sơn phủ xám EP3763 EP-763 165,100 789,500 3,001,900
24 Sơn phủ trắng EP3790 EP-790 174,500 835,600 3,179,700
25 Sơn phủ nhũ bạc EP3950 EP-950 160,700 768,200 2,919,600
SƠN CAO SU CLO HÓA LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn chống gỉ CSL601 CS-601 126,000 599,400 2,268,100
SƠN CHỐNG HÀ Lon/1 L Lon/5 L Th/15 L
1 Sơn chống hà AF3557 AF3-557 530,500 2,569,700 7,402,900
C/ SƠN ĐẶC BIỆT
SƠN CHỊU NHIỆT Lon/1 L Lon/5 L Th/20 L
1 Sơn nhũ (300 ̊C) SK3950 SK3-950 246,100 1,184,300 4,525,000
2 Sơn nhũ (600 ̊C) SK6950 SK6-950 278,600 1,342,800 5,136,500
SƠN POLYURETHAN (PUM) LON/1L LON/5L TH/20L
1 Sơn phủ xanh lá cây PUM275 PU-275M 180,000 862,100 3,282,000
2 Sơn phủ xanh dương PUM352 PU-352M 178,500 855,200 3,255,400
3 Sơn phủ đen PUM450 PU-450M 189,900 910,600 3,468,800
4 Sơn phủ vàng cam PUP653 PU-653 221,700 1,065,600 4,067,000
5 Sơn phủ xám đậm PUM750 PU-750M 178,500 855,200 3,255,400
6 Sơn phủ đen PUP450 PU-450 201,300 965,900 3,682,300
7 Sơn phủ xám sáng PUM752 PU-752M 178,500 855,200 3,255,400
8 Sơn phủ trắng PUM790 PU-790M 192,700 924,400 3,522,200
D/ DUNG MÔI PHA SƠN LON/1L LON/5L TH/20L
1 Dung môi sơn Alkyd DMAS02 AS-02 49,100 225,300 833,900
2 Dung môi sơn Epoxy DMES03 ES-03 84,600 398,200 1,500,900
3 Dung môi sơn Cao su clo DMCS02 CS-02 69,300 323,900 1,214,100
4 Dung môi sơn PU DMPS02 PS-02 72,800 340,600 1,278,600
5 Dung môi thẩy rửa DMTS01 TS-01 71,300 333,700 1,251,900


Các dòng sơn chính của Hải Âu đang được sử dụng và thi công cho công trình bao gồm:Bảng báo giá sơn Hải Âu thể hiện đầy đủ các dòng sơn chính thức của Hải Âu đang phân phối trên thị trường.
Sơn công nghiệp Hải Âu gồm có sơn dầu Alkyd, sơn cho bê tông, sơn Acrylic.

  • Sơn tàu biển Hải Âu gồm có các loại sơn chính như Sơn Alky biến tính, sơn epoxy hải âu, sơn cao su clo hóa Hải Âu và sơn chống hà Hải Âu.
  • Sơn đặc biệt của Hải Âu có những dòng sơn chính cho công trình như: sơn chịu nhiệt 300 độ 600 độ Hải Âu, sơn PolyUrethan (PU) và hệ dung môi pha sơn cho các loại sơn chuyên dụng của Hải Âu.

Đây đều là những dòng sơn chính của Hải Âu, những dòng sơn được dùng thông dụng và phân phối rộng rãi trên thị trường hiện nay. Với các dòng sơn chính này, sơn Hải Âu cao cấp luôn đáp ứng tốt nhất các nhu cầu cần thiết của công trình. Tất cả các sản phẩm đều được phân phối tại hệ thống sản phẩm sieuthison.vn

Các loại màu sắc trong bảng màu sơn Hải Âu

Các loại sơn của Hải Âu đều quy định mã màu tương ứng với từng đơn vị tính của sơn. Sơn dầu Alkyd Hải Âu bao gồm một số mã màu như đen, màu trắng, màu xanh lá cây, màu xanh hòa bình, màu vàng, màu đỏ nâu, …Sơn tàu biển Hải Âu gồm có một số mã màu thông dụng như màu nhũ, màu đỏ, màu vàng kem, màu hồng đơn, màu xám đậm xám nhạt… Tương ứng với từng mã màu sẽ có từng loại đóng gói tương ứng như đóng gói lon 1 lít, đóng gói lon 5 lít và đóng gói thùng 20 lít. Tuy màu sắc không phong phú nhưng đáp ứng đủ các tiêu chí bảo vệ bề mặt và sơn trang trí cho các công trình hàng hải. Bạn có thể xem qua bảng màu sơn hải âu để kiểm tra màu sắc và mã màu trước khi lựa chọn sản phẩm cho công trình của mình.

Hợp Thành Phát – là đại lý chính thức của sơn Hải Âu, chuyên cung cấp các dòng sơn chính của Hải Âu, cam kết phân phối sơn đúng chất lượng – hàng hóa đảm bảo ổn định nhất từ nhà máy.. Sản phẩm của sơn Hải Âu đươc sử dụng chủ yếu cho các công trình hàng hải, nhưng hiện nay vẫn được thi công cho các công trình có môi trường khắc nghiệt khác như các nhà máy sản xuất, nền sàn khu chế xuất. Nếu bạn đang có nhu cầu thi công hoặc sơn sửa lại bề mặt, liên hệ ngay với Sieuthison để biết thêm chi tiết về giá các sản phẩm sơn khác phù hợp nhất cho công trình của bạn. Tham khảo bảng giá sơn chính hãng và nhiều sản phẩm sơn trên website sieuthison.vn và hotline 1900 6716

 

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Đối với đơn hàng từ 10 triệu

THANH TOÁN LINH HOẠT

COD / Tiền mặt / Chuyển khoản

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0918 114 848

tư vấn kỹ thuật - thi công

0918 114 848