Bảng giá sơn Thế Hệ Mới

Sơn Thế Hệ Mới được nhiều khách hàng, dự án, nhà thầu thi công ưu tiên lựa chọn bởi vì sản phẩm ổn định, chất lượng cao. Và được phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp hay các lĩnh vực như:

 • Sửa chữa và bảo vệ tàu biển.
 • Xây dựng cầu đường, đường sắt hoặc đường không.
 • Công nghiệp cơ khí và chế tạo các loại máy móc.
 • Các trang thiết bị hoá chất, sơn chống cháy Thế Hệ Mới chịu nhiệt lên đến 1200 độ C.

Quý khách hàng muốn tham khảo về bảng báo giá sơn Thế Hệ Mới có thể xem qua phần tiếp theo dưới đây.

BẢNG BÁO GIÁ SƠN THỂ HỆ MỚI TRONG NĂM 2023

STT LOẠI SƠN MÃ SỐ  GIÁ 
I SƠN ALKYD 20 Lít 5 Lít 3Lít
1 Sơn Alkyd chống gỉ màu đỏ nâu AC1101    1,103,900        293,400      183,700
2 Sơn Alkyd chống gỉ màu xám AC1602    1,123,600        298,600      186,900
3 Sơn Alkyd chống gỉ màu xám đậm AC1603    1,064,400        283,100      177,400
4 Sơn Alkyd phủ màu xám trắng AC3653    1,202,400        319,200      199,600
5 Sơn Alkyd phủ màu xám sáng AC3652    1,241,900        329,500      205,900
6 Sơn Alkyd phủ màu xám đậm AC3650    1,241,900        329,500      205,900
7 Sơn Alkyd phủ màu đỏ nâu AC3150    1,340,400        355,200      221,800
8 Sơn Alkyd phủ màu đỏ cờ AC3151    1,557,200        411,800      256,600
9 Sơn Alkyd phủ màu cam AC3254    1,557,200        411,800      256,600
10 Sơn Alkyd phủ màu vàng kem AC3269    1,419,300        375,800      234,400
11 Sơn Alkyd phủ màu vàng AC3253    1,596,700        422,100      262,900
12 Sơn Alkyd phủ màu xanh dương AC3452    1,379,800        365,500      228,100
13 Sơn Alkyd phủ màu xanh lá AC3375    1,340,400        355,200      221,800
14 Sơn Alkyd phủ màu xanh ngọc AC3356    1,360,100        360,400      224,900
15 Sơn Alkyd phủ màu xanh cỏ úa AC3752    1,360,100        360,400      224,900
16 Sơn Alkyd phủ màu hòa bình AC3455    1,360,100        360,400      224,900
17 Sơn Alkyd phủ màu trắng AC3690    1,458,700        386,100      240,800
18 Sơn Alkyd phủ màu đen AC3750    1,182,700        314,000      196,400
II SƠN ALKYD BIẾN TÍNH  20Lít   5 Lít   3Lít 
1 Sơn Alkyd biến tính chống gỉ màu nâu bạc AM1103    1,419,300        375,800      234,400
2 Sơn Alkyd biến tính chống gỉ màu xám AM1602    1,458,700        386,100      240,800
3 Sơn Alkyd biến tính phủ màu xám sáng AM3652    1,419,300        375,800      234,400
4 Sơn Alkyd biến tính phủ màu xám đậm AM3650    1,419,300        375,800      234,400
5 Sơn Alkyd biến tính phủ màu đỏ nâu AM3150    1,498,100        396,400      247,100
6 Sơn Alkyd biến tính phủ màu đỏ cờ AM3151    1,675,500        442,700      275,600
7 Sơn Alkyd biến tính phủ màu vàng kem AM3269    1,557,200        411,800      256,600
8 Sơn Alkyd biến tính phủ màu vàng AM3253    1,655,800        437,600      272,400
9 Sơn Alkyd biến tính phủ màu xanh dương AM3452    1,478,400        391,200      243,900
10 Sơn Alkyd biến tính phủ màu xanh lá AM3375    1,537,500        406,700      253,400
11 Sơn Alkyd biến tính phủ màu xanh ngọc AM3356    1,517,800        401,500      250,300
12 Sơn Alkyd biến tính phủ màu hòa bình AM3455    1,458,700        386,100      240,800
13 Sơn Alkyd biến tính phủ màu trắng AM3690    1,655,800        437,600      272,400
14 Sơn Alkyd biến tính phủ màu đen AM3750    1,301,000        344,900      215,400
15 Sơn Alkyd biến tính phủ màu cỏ úa AM3752    1,399,600        370,700      231,300
16 Sơn Alkyd biến tính phủ màu nhũ bạc AM3691    1,517,800        401,500      250,300
III SƠN EPOXY PHỦ  20Lít   5 Lít   1Lít 
1  Sơn Epoxy phủ màu xám sáng EC3652    2,217,600        586,900      123,000
2  Sơn Epoxy phủ màu xám trắng EC3653    2,217,600        586,900      123,000
3  Sơn Epoxy phủ màu xám đậm EC3650    2,217,600        586,900      123,000
4  Sơn Epoxy phủ màu đỏ cờ EC3151    2,412,700        637,800      133,500
5  Sơn Epoxy phủ màu cam EC3254    2,412,700        637,800      133,500
6  Sơn Epoxy phủ màu vàng kem EC3269    2,306,300        610,000      127,800
7  Sơn Epoxy phủ màu vàng EC3253    2,359,500        623,900      130,600
8  Sơn Epoxy phủ màu xanh dương EC3452    2,306,300        610,000      127,800
9  Sơn Epoxy phủ màu xanh lá EC3375    2,306,300        610,000      127,800
10 Sơn Epoxy phủ màu xanh ngọc EC3356    2,306,300        610,000      127,800
11  Sơn Epoxy phủ màu hòa bình EC3455    2,306,300        610,000      127,800
12  Sơn Epoxy phủ màu trắng EC3690    2,359,500        623,900      130,600
13  Sơn Epoxy phủ màu đen EC3750    2,111,200        559,100      117,300
14  Sơn Epoxy phủ màu nhũ bạc EC3691    2,146,600        568,300      119,200
IV SƠN EPOXY LÓT VÀ PHỦ  20Lít   5 Lít   1Lít 
1 Sơn Epoxy chống gỉ giàu kẽm màu xám ET1601    3,765,000        991,000      205,900
2 Sơn Epoxy chống gỉ kẽm phốt phát ET1602S    1,793,800        476,200      100,300
3 Sơn Epoxy chống gỉ màu đỏ nâu ET1101S    1,714,900        455,600        96,100
4 Sơn Epoxy chống gỉ trung gian màu nâu bạc ET2103S    1,714,900        455,600        96,100
5 Sơn Epoxy phủ màu đỏ nâu ET3150S    1,852,900        491,600      103,500
V SƠN EPXOY CÔNG NGHỆ MỚI  20Lít   5 Lít   1Lít 
1 Sơn Epoxy chống gỉ giàu kẽm màu xám EI1602    1,793,800        476,200      100,300
2 Sơn Epoxy chống gỉ màu đỏ nâu EI1101    1,793,800        476,200      100,300
3 Sơn Epoxy chống gỉ trung gian màu nâu bạc EI2103    1,793,800        476,200      100,300
4 Sơn Epoxy phủ màu đỏ nâu EI3150    1,793,800        476,200      100,300
VI SƠN EPXOY CAO CẤP  20Lít   5 Lít   1Lít 
1 Sơn Epoxy chống gỉ giàu kẽm màu xám EH1601    3,765,000        991,000      205,900
2 Sơn Epoxy chống gỉ chất lượng cao màu xám EH1602    1,971,200        522,500      109,800
3 Sơn Epoxy trung gian chất lượng cao màu đỏ nâu EH2104    1,971,200        522,500      109,800
4 Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu đen EH3750    1,971,200        522,500      109,800
5 Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu vàng kem EH3269    1,971,200        522,500      109,800
6 Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu xanh dương EH3452    1,971,200        522,500      109,800
7 Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu xanh hòa bìn EH3455    1,971,200        522,500      109,800
8 Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu xám đậm EH3650    1,971,200        522,500      109,800
9 Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu xám sáng EH3652    1,971,200        522,500      109,800
10 Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu xanh lá EH3375    1,971,200        522,500      109,800
11 Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu đỏ nâu EH3150    1,971,200        522,500      109,800
12 Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu nâu đỏ EH3156    1,971,200        522,500      109,800
13 Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu xanh ngọc EH3356    1,971,200        522,500      109,800
14 Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu trắng EH3690    1,971,200        522,500      109,800
15 Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu vàng EH3253    1,971,200        522,500      109,800
16 Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu đỏ cờ EH3151    1,971,200        522,500      109,800
17 Sơn Epoxy phủ chất lượng cao màu cam EH3254    1,971,200        522,500      109,800
VII SƠN PHỦ PU SIÊU BỀN MÀU  20Lít   5 Lít   1Lít 
1 Sơn PU phủ màu đen PU3750    2,661,100        702,700      146,800
2 Sơn PU phủ màu vàng kem PU3269    2,661,100        702,700      146,800
3 Sơn PU phủ màu xanh dương PU3452    2,661,100        702,700      146,800
4 Sơn PU phủ màu hòa bình PU3455    2,661,100        702,700      146,800
5 Sơn PU phủ màu xám đậm PU3650    2,661,100        702,700      146,800
6 Sơn PU phủ màu xám sáng PU3652    2,661,100        702,700      146,800
7 Sơn PU phủ màu xanh lá PU3375    2,661,100        702,700      146,800
8 Sơn PU phủ màu đỏ nâu PU3150    2,661,100        702,700      146,800
9 Sơn PU phủ màu nâu đỏ PU3156    2,661,100        702,700      146,800
10 Sơn PU phủ màu xanh ngọc PU3356    2,661,100        702,700      146,800
11 Sơn PU phủ màu nhũ bạc PU3691    2,661,100        702,700      146,800
12 Sơn PU phủ màu trắng PU3690    2,858,200        754,200      157,300
13 Sơn PU phủ màu vàng PU3253    2,858,200        754,200      157,300
14 Sơn PU phủ màu đỏ cờ PU3151    2,858,200        754,200      157,300
15 Sơn PU phủ màu cam PU3254    2,858,200        754,200      157,300
VIII SƠN CHỐNG HÀ  20Lít   5 Lít   1Lít 
1 Sơn Epoxy trung gian chống hà EC2101    1,793,800        476,200      100,300
2 Sơn chống hà 24 đến 36 tháng AF3152    7,254,000     1,902,200      392,800
3 Sơn chống hà 12 đến 24 tháng AF3118    6,505,000     1,706,600      354,800
IX SƠN CHỐNG RỈ  20Lít   5 Lít   1Lít 
1 Chống rỉ kẽm phosphate màu xám EC1602    2,326,000        615,200                –
X SƠN EPOXY 2IN CHO KẼM VÀ INOX (2 Thành Phần)  20Lít   5 Lít   1Lít 
1 Sơn Epoxy 2in1 màu xám đậm EC1650    2,399,000        626,500      132,400
2 Sơn Epoxy 2in1 màu xám sáng EC1652    2,399,000        626,500      132,400
3 Sơn Epoxy 2in1 màu xám trắng EC1653    2,399,000        626,500      132,400
4 Sơn Epoxy 2in1 màu đỏ cờ EC1151    2,399,000        626,500      132,400
5 Sơn Epoxy 2in1 màu đen EC1750    2,399,000        626,500      132,400
6 Sơn Epoxy 2in1 màu vàng EC1253    2,399,000        626,500      132,400
7 Sơn Epoxy 2in1 màu vàng kem EC1269    2,399,000        626,500      132,400
8 Sơn Epoxy 2in1 màu cam EC1254    2,399,000        626,500      132,400
9 Sơn Epoxy 2in1 màu xanh lá EC1375    2,399,000        626,500      132,400
10 Sơn Epoxy 2in1 màu hòa bình EC1455    2,399,000        626,500      132,400
11 Sơn Epoxy 2in1 màu trắng EC1690    2,399,000        626,500      132,400
12 Sơn Epoxy 2in1 màu nhũ bạc EC1691    2,399,000        626,500      132,400
X SƠN CHO KẼM VÀ INOX (PU 1Thành Phần)  20Lít   5 Lít   0.8L 
1 Sơn PU 1K xám sáng PU1K652    1,759,300        464,600        88,800
2 Sơn PU 1K xám đậm PU1K650    1,759,300        464,600        88,800
3 Sơn PU 1K xám trắng PU1K653    1,759,300        464,600        88,800
4 Sơn PU 1K đen PU1K750    1,759,300        464,600        88,800
5 Sơn PU 1K đỏ nâu PU1K150    1,759,300        464,600        88,800
6 Sơn PU 1K đỏ cờ PU1K151    1,759,300        464,600        88,800
7 Sơn PU 1K trắng PU1K690    1,759,300        464,600        88,800
8 Sơn PU 1K vàng kem PU1K269    1,759,300        464,600        88,800
9 Sơn PU 1K cam PU1K253    1,759,300        464,600        88,800
10 Sơn PU 1K vàng cam PU1K254    1,759,300        464,600        88,800
11 Sơn PU 1K xanh dương PU1K452    1,759,300        464,600        88,800
12 Sơn PU 1K xanh lá PU1K375    1,759,300        464,600        88,800
13 Sơn PU 1K hòa bình PU1K455    1,759,300        464,600        88,800
X SƠN CHO KẼM VÀ INOX (PU 2Thành Phần)  20Lít   5 Lít   1Lít 
1 Sơn PU 2K xám sáng PU2K652    2,202,800        583,700      122,400
2 Sơn PU 2K xám đậm PU2K650    2,202,800        583,700      122,400
3 Sơn PU 2K xám trắng PU2K653    2,202,800        583,700      122,400
4 Sơn PU 2K đen PU2K750    2,202,800        583,700      122,400
5 Sơn PU 2K đỏ nâu PU2K150    2,202,800        583,700      122,400
6 Sơn PU 2K đỏ cờ PU2K151    2,202,800        583,700      122,400
7 Sơn PU 2K trắng PU2K690    2,202,800        583,700      122,400
8 Sơn PU 2K vàng kem PU2K269    2,202,800        583,700      122,400
9 Sơn PU 2K cam PU2K253    2,202,800        583,700      122,400
10 Sơn PU 2K vàng cam PU2K254    2,202,800        583,700      122,400
11 Sơn PU 2K xanh dương PU2K452    2,202,800        583,700      122,400
12 Sơn PU 2K xanh lá PU2K375    2,202,800        583,700      122,400
13 Sơn PU 2K hòa bình PU2K455    2,202,800        583,700      122,400
XI DUNG MÔI  19Lít   5 Lít   1Lít 
1 Dung môi sơn Alkyd AT01       861,400        244,500        61,800
2 Dung môi sơn Alkyd biến tính và chống hà AMT01       861,400        244,500        61,800
3 Dung môi sơn Epoxy và PU ET01       861,400        244,500        61,800

Đại lý Phân phối sơn Thế Hệ Mới chất lượng, uy tín trên thị trường

Sieuthison.vn là đại lý chuyên phân phối các dòng sơn Thế Hệ Mới chất lượng cao, đảm bảo chính hãng 100% với mức giá ưu đãi nhất thị trường. Bảng báo giá và bảng màu sơn luôn được Sieuthison.vn cập nhật mới nhất. Vì vậy, để biết thêm chi tiết bạn hãy liên hệ đến số 0918.114.848 hoặc 1900.6716.

Các sản phẩm của Thế Hệ Mới mà Sieuthison.vn đang cung cấp

 • Sơn Alkyd
 • Sơn Alkyd biến tính
 • Sơn Epoxy
 • Sơn phủ PU
 • Sơn Cao su Clo hoá
 • Sơn Chống hà

Sơn Thế Hệ Mới sử dụng cho các công trình:

 • Sơn tàu biển.
 • Sơn công nghiệp.
 • Sơn chống cháy.
 • Sơn sàn bê tông.
 • Sơn chịu nhiệt,kết cấu thép.
 • Sơn cho kết cấu mã kẽm, Inox.
 • Máy công nghiệp.
 • Công trình giao thông, viễn thông.
 • Sàn bê tông.
 • Chống cháy cho kết cấu thép chịu lực.
 • Sơn bảo vệ lớp tráng thuỷ.

Qúy khách hàng đang có nhu cầu mua Sơn Thế Hệ Mới hoặc cần tư vấn về kỹ thuật sơn, bảng màu, vui lòng liên hệ đến Sieuthison.vn thông qua:

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Đối với đơn hàng từ 10 triệu

THANH TOÁN LINH HOẠT

COD / Tiền mặt / Chuyển khoản

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0918 114 848

tư vấn kỹ thuật - thi công

0918 114 848