Bảng Báo Giá Sơn Tison

Thương hiệu sơn Tison, vượt qua nhiều khó khăn từ cơ sở sản xuất nhỏ, mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất theo nhu cầu ngày càng lớn tại Việt Nam những 1998. Cho đến nay sản phẩm được đầu tư mới từ dây chuyền sản xuất đến thành phần sơn tạo nên nhiều loại sơn đạt chuẩn chất lượng, đạt nhiều đánh giá và giải thưởng từ người tiêu dùng bình chọn

Thế mạnh của hãng sơn Tison có nhiều dòng sản phẩm kinh tế hợp với nhu cầu sử dụng của thị trường nên Sieuthison luôn có thêm sự lựa chọn cho thị trường cung cấp sản phẩm và bảng giá sơn Tison năm 2020 mới nhất

BẢNG BÁO GIÁ SƠN TISON

STT SẢN PHẨM CÔNG DỤNG ĐÓNG GÓI  GIÁ BÁN
 TRẮNG  MÀU  MÀU ĐẬM
                 I. NHÓM BỘT TRÉT
      1  TS9- TRONG  Trét nội thất  Bao/40 Kg      167,000                  –                     –
      2  TS9- NGOÀI  Trét ngoại thất  Bao/40 Kg      217,000                  –                     –
      5  MAXCOAT TRONG  Trét nội thất  Bao/40 Kg      222,000                  –                     –
      6  MAXCOAT NGOÀI  Trét ngoại thất  Bao/40 Kg      307,000                  –                     –
      3  UNILUX TRONG  Trét nội thất  Bao/40 Kg      230,000                  –                     –
      4  UNILUX NGOÀI  Trét ngoại thất  Bao/40 Kg      276,000                  –                     –
      7  BỘT YOKO TRONG  Trét nội thất  Bao/40 Kg      203,000                  –                     –
      8  BỘT YOKO NGOÀI  Trét ngoại thất  Bao/40 Kg      252,000                  –                     –
                 II. NHÓM SƠN TRÉT                  –                  –                     –
      1  SƠN TRÉT TS99  Sơn trét  Th/25 Kg      333,500                  –                     –
      2  SƠN TRÉT AAA  Sơn trét  Th/25 Kg      347,300                  –                     –
 Lon/5 Kg        87,400                  –                     –
                 III. NHÓM SƠN NỘI THẤT                  –                  –                     –
      1  SƠN NƯỚC TS99  Phủ nội thất  Th/25 Kg      462,300       462,300          492,200
 Lon/5 Kg      117,300       117,300          126,500
      2  SƠN NƯỚC WIN&WIN  Phủ nội thất  Th/25 Kg      568,100       568,100                     –
 Lon/5 Kg      142,600       142,600                     –
      3  SƠN NƯỚC YOKO
(Lau chùi dễ dàng)
 Phủ nội thất  Th/25 Kg      775,100       775,100                     –
 Lon/5 Kg      187,500       187,500                     –
      4  UNILUX – Interior
(trắng màu đồng giá)
 Phủ nội thất cao cấp  Th/25 Kg   1,147,700    1,147,700                     –
 Lon/5 Kg      276,000       276,000                     –
      5  UNILIC – Interior
(trắng màu đồng giá)
 Phủ nội thất cao cấp  Th/25 Kg      931,500       931,500                     –
 Lon/5Kg      234,600       234,600          356,500
                IV. NHÓM SƠN NGOẠI THẤT                  –                  –                     –
      1  SUPPER COAT PRO  Sơn chống thấm ngoài trời  Th/25 Kg   1,406,900    1,406,900      1,636,000
 Lon/5 Kg      447,100       447,100          519,500
 Lon/1 Kg      101,800       101,800          109,000
      2  SUPER COAT PRO
màu 2 chấm đỏ)
 Sơn chống thấm ngoài trời  Th/25 Kg                  –                  –      1,950,200
 Lon/5 Kg                  –                  –          619,500
 Lon/1 Kg                  –                  –          124,700
      3  UNILUX – Exterior  Sơn bóng cao cấp ngoài trời  Th/18 Lít   2,141,300    2,141,300                     –
 Lon/5 Lít      634,800       634,800                     –
      4  SATIN COAT  Sơn bóng cao cấp ngoài trời  Th/18 Lít   2,426,500    2,426,500      2,569,700
 Lon/5 Lít      721,100       721,100          824,600
 Lon/1 Lít      190,900       190,900          213,900
      6  UNILIC – Exterior  Sơn phủ ngoài trời cao cấp  Lon/5 Lít      851,000       851,000          940,700
 Lon/1 Lít      209,300       209,300          219,700
      7 UNILIC – Exterior Màu 2 chấm đỏ  Sơn phủ ngoài trời cao cấp  Lon/5 Lít                  –                  –      1,081,000
 Lon/1 Lít                  –                  –          248,400
      8  UNILIC – Exterior Màu 47014 – 47015  Sơn phủ ngoài trời cao cấp  Lon/5 Lít                  –                  –      1,178,800
 Lon/1 Lít                  –                  –          301,300
      9  UNILIC – Exterior Màu 47016  Sơn phủ ngoài trời cao cấp  Lon/5 Lít                  –                  –      1,225,900
 Lon/1 Lít                  –                  –          311,700
   10  UNILIC TOPCOAT  Sơn phủ ngoài trời cao cấp  Lon/5 Lít      637,100       725,700                     –
 Lon/1 Lít      138,000       164,500                     –
               V. NHÓM SƠN LÓT CHỐNG KIỀM                  –                  –                     –
      1  HI – SEALER 2001
(LOẠI I)
 Chống kiềm ngoài trời  Th/18 Lít   1,776,800                  –                     –
 Lon/5 Lít      508,300                  –                     –
      2  HI – SEALER 2001
(LOẠI II)
 Chống kiềm trong nhà & ngoài trời  Th/18 Lít   1,370,800                  –                     –
 Lon/5 Lít      410,600                  –                     –
      3  UNILUX SEALER  Chống kiềm ngoài trời  Th/18 Lít   1,222,500                  –                     –
 Lon/5 Lít      358,800                  –                     –
      4  UNILUX PRIMER  Chống kiềm trong nhà & ngoài trời  Th/18 Lít   1,020,100                  –                     –
 Lon/5 Lít      323,200                  –                     –
      5  PRIMER
Độ thẩm thấu cao
 Chống kiềm kinh tế  Th/18 Kg      945,300                  –                     –
 Lon/4 Kg      241,500                  –                     –
 VI. NHÓM SƠN TRANG TRÍ  (ROUGHT COAT, STONE, PAINT)
      1  STONE PAINT  Sơn đá  Th/25 Kg                  –                  –                     –
 Lon/5 Kg                  –                  –                     –
                VII. NHÓM CHỐNG THẤM – KEO                  –                  –                     –
      1  BLACKOTE  Chống thấm đen vách song, sàn nước  Th/18 Kg                  –                  –                     –
 Lon/4 Kg                  –                  –                     –
 Lon/1 Kg                  –                  –                     –
      2  KEO CHỐNG THẤM  Phủ vách song, sàn nước  Th/20 Kg                  –                  –                     –
 Lon/4 Kg                  –                  –                     –
      3  CHỐNG THẤM SS10  Chống thấm ngược  Lon/4 Lít                  –                  –                     –
 Lon/1 Lít                  –                  –                     –
      4  TS 11A Chống thấm nền bê tông và vách song  Th/18 Kg   1,685,900                  –                     –
 Lon/5 Kg      484,200                  –                     –
                VIII. NHÓM SƠN DẦU                  –                  –                     –
      1  SƠN KIM LOẠI MẠ KẼM MÀU XÁM  Sơn dùng để lót & sơn trên sắt kẽm  Lon/800 ml        98,900                  –                     –
 Lon/3 Lít      342,700                  –                     –
 Th/18 Lít   1,987,200                  –                     –
      2  SƠN DẦU TISON BÓNG MỜ
Trắng & màu đồng giá
 Sơn phủ ngoài cho gỗ & kim loại, màu sơn bóng mờ sang trọng  Lon/400 ml       56,400          56,400                     –
 Lon/800 ml      103,500       103,500                     –
 Lon/3 Lít      328,900       328,900                     –
      3  SƠN DẦU TISON BÓNG
Trắng & màu đồng giá
 Sơn phủ ngoài cho gỗ & kim loại, màu sơn bóng đẹp  Lon/400 ml        46,000          46,000                     –
 Lon/800 ml        89,700          89,700                     –
 Lon/3 Lít      304,300       304,300                     –
      4  SƠN CHỐNG RỈ MÀU ĐỎ  Sơn lót gỗ và kim loại  Lon/800 ml        61,000                  –                     –
 Lon/3 Lít      224,300                  –                     –
 Th/18 Lít   1,201,800                  –                     –
      5  SƠN CHỐNG RỈ MÀU XÁM  Sơn lót gỗ và kim loại  Lon/800 ml        63,300                  –                     –
 Lon/3 Lít     233,500                  –                     –
 Th/18 Lít   1,336,300                  –                     –

Sản phẩm sơn Tison

Thế mạnh của thương hiệu sơn Tison hiểu rõ được sản phẩm sơn cần gì để đạt được hiệu quả cao, từ việc nghiên cứu màng sơn thích ứng với môi trường nhiệt độ tại khí hậu ở Việt Nam đạt được chất lượng tốt, qua từng năm

Riêng tại Sieuthison chúng tôi đã cập nhật sản phẩm Tison tại website sieuthison.vn có những loại sơn như

– Nhóm bột trét dành cho ngoài trời và trong nhà

– Nhóm sơn nước: loại sơn trang trí nội và ngoại thất

– Nhóm sơn lót kháng kiềm

– Nhóm sơn trang trí giả đá

– Nhóm sơn dầu cho kim loại

– Nhóm sơn chống thấm – keo

Bảng màu sơn Tison có gì đặc biệt

Nếu bạn đang xây dựng nhà cho thuê, homestay, tiêu chí dùng “hàng Việt, chất lượng cao” thì sơn nước Tison sẽ đáp ứng đầy đủ về chất lượng, lẫn màu sắc. Bảng màu sơn Tison phong phú, thỏa sức cho bạn trang trí hoặc vẽ, kết hợp nhiều màu sắc với nhau. Tiết kiệm chi phí, chất lượng màng sơn, màu sơn lên đẹp không thua kém hãng sơn ngoại nào.

Cập nhật ngay bảng giá Tison tại Sieuthison

Đi qua nhiều năm, cạnh tranh khốc liệt với nhiều hãng sơn trong nước và các hãng sơn ngoại. Ngoài chất lượng thực sự tốt thì giá cả ổn định cũng góp phần quan trọng để người tiêu dùng vẫn luôn lựa chọn cho công trình

Từ những ưu điểm của thương hiệu sơn Tison, Sieuthison đã phân phối sản phẩm của hãng sơn từ nhiều năm nên có nhiều kinh nghiệm tư vấn báo giá cho bạn qua hotline 1900 6716. Hoặc bạn muốn chúng tôi hỗ trợ tư vấn trực tiếp tại showroom 82 Cộng Hòa, P4, Q. Tân Bình, chúng tôi luôn sẵn sàng! Để cập nhật nhanh so sánh giá, tìm hiểu thêm nhiều loại sơn khác cho nhà của bạn, truy cập bảng giá sơn chính hãng của hơn 30 nhà sản xuất tại website sieuthison biết thêm thông tin chi tiết.

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Đối với đơn hàng từ 10 triệu

THANH TOÁN LINH HOẠT

COD / Tiền mặt / Chuyển khoản

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

0918 114 848

tư vấn kỹ thuật - thi công

0918 114 848