Giỏ hàng

1900 6716
T2 - T7 (8:00 - 17:00)
Home / Bảng giá sơn / Bảng Giá Dung Môi Nanpao

Bảng Giá Dung Môi Nanpao

STT SẢN PHẦM MÔ TẢ SẢN PHẨM ĐVT  GIÁ BÁN
1 926D
Chất pha loãng dùng cho epoxy
Dung môi 18L~15KG       1,097,712
3,6L~3KG          253,044
2 NPS-100
Chất pha sơn Alkyd và sơn Acrylic
Hệ thống pha màu tự động Sơn Alkyd 18L~15KG       1,097,712
3,6L~3KG          253,044
3 NPS-600
Chất pha cao su clorua
Hệ thống pha màu tự động Sơn Alkyd 18L~15KG       1,097,712
3,6L~3KG          253,044
4 D111
Chất pha sơn PU
Hệ thống pha màu tự động Sơn Alkyd 18L~15KG       1,097,712
3,6L~3KG          253,044
5 31D
Chất pha loãng gốc dầu ngoại thất
Hệ thống pha màu tự động Sơn Alkyd 18L~15KG       1,097,712
3,6L~3KG          253,044
6 DR-620
Chất pha sơn epoxy
18L~15,8KG       1,207,008
7 DR-700
Chất pha PU
18L~15,8KG       1,207,008

Có thể bạn quan tâm>>>  Bảng Giá Sơn Dầu Alkyd Donasa