video giai thich

san pham son jotun

Ten Mau san pham Dong goi Gia
Sơn dầu Jotun Alkyd PrimerĐỏTh/20 Lít1948320
Lon/5 Lít487080
XámTh/20 Lít2209680
Lon/5 Lít552420
Sơn chống rỉ Jotun Resist 86Xám XanhBộ/10.6 Lít500000
Sơn chống rỉ Jotun giàu kẽm Resist 78XámBộ/11.6 Lít6835276.8
Sơn chống rỉ Epoxy Jotun Jotamastic 80NhômBộ/18.3 Lít3456723.6
Bộ/4.6 Lít868903.2
Đỏ nhũ nhômBộ/18.3 Lít3500204.4
Bộ/4.6 Lít879832.8
XámBộ/18.3 Lít3326281.2
Bộ/4.6 Lít836114.4
ĐỏBộ/18.3 Lít3174098.4
Bộ/4.6 Lít797860.8
Off whiteBộ/18.3 Lít3695868
Bộ/4.6 Lít929016