Sơn Epoxy Donasa

1.947.700

Mô tả

Sơn Epoxy Donasa

Cặp/0.75 Lít

100.716

Cặp/3 Lít

397.828

Cặp/15 Lít

1.947.700

Số lượng:

Hàng chính hãng

Thanh toán linh hoạt

Cam kết giá tốt

Miễn phí giao hàng

Trong nội thành TP. HCM

Từ 2.000.000 đ

giao hàng 24 giờ

Kể từ lúc dặc hàng

giao hàng 24 giờ

Miễn phí tư vấn

Mô tả

Sơn Epoxy Donasa

STT SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN GIÁ
1 DEP3131M ( Sơn lót cho kẽm ) Cặp/20 Lít 2,076,228
Cặp/5 Lít 528,759
Cặp/1 Lít 105,752
2 DEP3126 ( Sơn lót cho sàn bê tông ) Cặp/16 Lít 2,076,228
Cặp/4 Lít 528,759
Cặp/1 Lít 132,945
3 DEF1044, DEF3071, DEF3113, DEF3135, DEF6104, DEF6113, DEF8541, DEF9046, DEF2098, DEF3086, DEF3114, DEF5099, DEF6105, DEF7073, DEF8542, DEF9280 ( Sơn hoàn thiện cho sàn bê tông ) Cặp/15 Lít 1,947,700
Cặp/3 Lít 397,828
Cặp/0.75 Lít 100,716
4 DEP3072M ( Sơn lót cho kim loại ) Cặp/20 Lít 2,491,474
Cặp/5 Lít 634,511
Cặp/1 Lít 125,895
5 DEF1044M, DEF3071M, DEF3113M, DEF3135M, DEF6104M, DEF6113M, DEF8541M, DEF9046M, DEF2098M, DEF3086M, DEF3114M, DEF5099M, DEF6105M, DEF7073M, DEF8542M, DEF9280M. ( Sơn hoàn thiện cho kim loại ) Cặp/20 Lít 2,595,285
Cặp/5 Lít 659,690
Cặp/1 Lít 132,945

phụ kiện sơn

12.121

Chổi sơn số 4

20.000

Chổi sơn đẹp số 2.5

15.000

Bàn chà nhám