Sơn dầu Alkyd Donasa

1.430.768

Mô tả

Sơn dầu Alkyd Donasa  

Lon/0.35Kg

30.279

Lon/0.7Kg

58.993

Thùng/2.8Kg

230.228

Thùng/18Kg

1.430.768

Số lượng:

Hàng chính hãng

Thanh toán linh hoạt

Cam kết giá tốt

Miễn phí giao hàng

Trong nội thành TP. HCM

Từ 2.000.000 đ

giao hàng 24 giờ

Kể từ lúc dặc hàng

giao hàng 24 giờ

Miễn phí tư vấn

Mô tả

Sơn dầu Alkyd Donasa  

STT SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN GIÁ
1 DSP2001, DSP3001 ( Sơn lót cao cấp một thành phần ) Th/24 Kg 1,767,760
Th/4 Kg 303,457
Lon/1 Kg 77,249
Lon/0.5 Kg 39,279
2 DLF1000 ( Sơn hoàn thiện ) Th/18 Kg 1,430,768
Th/2.8 Kg 230,228
Lon/0.7 Kg 58,993
Lon/0.35 Kg 30,279
3 DLF2057, DLF3000, DLF3029, DLF3040, DLF3041, DLF3062, DLF3106, DLF6000, DLF6053, DLF6055, DLF6068, DLF6301, DLF7052, DLF7055, DLF7079, DLF8000, DLF8051, DLFL8052, DLF8053, DLF8054, DLF8055, DLF8503, DLF9000, DLF9013, DLF9051, DLF9052, DLF9055, DLF 9058, DLF9062, DLF9254, DLF9255 ( Sơn hoàn thiện ) Th/21 Kg 1,669,229
Th/20 Kg 1,589,742
Th/3 Kg 246,203
Lon/0.8 Kg 67,033
Lon/0.4 Kg 34,038
4 DLF2021, DLF2054, DLF2059, DLF5000, DLF7053 ( Sơn hoàn thiện ) Th/21 Kg 1,733,650
Th/20 Kg 1,651,096
Th/2.8 Kg 238,697
Lon/0.8 Kg 69,494
Lon/0.4 Kg 35,251

phụ kiện sơn

12.121

Chổi sơn số 4

20.000

Chổi sơn đẹp số 2.5

15.000

Bàn chà nhám