Dung môi Nanpao

1.064.781

Mô tả

DUNG MÔI SƠN ACRYLIC 

 • GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:
 • Được tạo ra bởi dung môi của este, xeton, xylene và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Độ bay hơi trung bình, là dung môi tuyệt vời cho sơn acrylic.
 • CÔNG DỤNG:
 • Sử dụng chủ yếu làm dung môi sơn 815S
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
 • Mật độ: 0.86 + 0.05(g/ml)
 • Màu sắc: chất lỏng trong suốt
 • Đóng gói: – Lon : 3kg/3.6L – Thùng : 15kg /18L (Thể tích đóng gói có thể thay đổi tùy thuộc vào màu sắc và tỷ trọng nguyên liệu)
 • Tỷ lệ pha loãng: 10 – 15% (theo khối lượng)
 • LƯU Ý:
 • Sản phẩm này dễ bay hơi và dễ gây cháy, hãy cất ở nơi thoáng mát tránh xa nguồn lửa.
 • Nó có phần gây kích ứng nên tránh xa tiếp xúc với da và mắt.
 • Rửa sạch bằng nước sạch trong trường hợp tiếp xúc. C
 • hú ý đến bảo hộ lao động và tránh hít phải hơi sơn trong thời gian dài.
 • TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM:
 • Người sử dụng phải đọc và hiểu đầy đủ các thông tin trước khi sử dụng

DUNG MÔI SƠN ACRYLIC 

 • GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:
 • Được tạo ra bởi dung môi của este, xeton, xylene và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Độ bay hơi trung bình, là dung môi tuyệt vời cho sơn acrylic.
 • CÔNG DỤNG:
 • Sử dụng chủ yếu làm dung môi sơn 815S
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
 • Mật độ: 0.86 + 0.05(g/ml)
 • Màu sắc: chất lỏng trong suốt
 • Đóng gói: – Lon : 3kg/3.6L – Thùng : 15kg/18L (Thể tích đóng gói có thể thay đổi tùy thuộc vào màu sắc và tỷ trọng nguyên liệu)
 • Tỷ lệ pha loãng: 10 – 15% (theo khối lượng)
 • LƯU Ý:
 • Sản phẩm này dễ bay hơi và dễ gây cháy, hãy cất ở nơi thoáng mát tránh xa nguồn lửa. Nó có phần gây kích ứng nên tránh xa tiếp xúc với da và mắt. Rửa sạch bằng nước sạch trong trường hợp tiếp xúc. Chú ý đến bảo hộ lao động và tránh hít phải hơi sơn trong thời gian dài.
 • TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM:
 • Người sử dụng phải đọc và hiểu đầy đủ các thông tin trước khi sử dụng

DUNG MÔI SƠN PU GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xê-tôn và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Độ bay hơi chậm, là dung môi tuyệt vời cho sơn Polyurethane và MA366.

 • CÔNG DỤNG:

Sử dụng chủ yếu làm dung môi son MA366

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
 • Mật độ: 0.89 +0.05(g/ml)
 • Màu sắc: chất lỏng trong suốt
 • Đóng gói: – Lon : 3.16kg/3.6L – Thùng : 15.8kg/18L (Thể tích đóng gói có thể thay đổi tùy thuộc vào màu sắc và tỷ trọng nguyên liệu)
 • Tỷ lệ pha loãng: 10 – 15% (theo khối lượng)
 • LƯU Ý:
 • Sản phẩm này dễ bay hơi và dễ gây cháy, hãy cất ở nơi thoáng mát tránh xa nguồn lửa.
 • Nó có phần gây kích ứng nên tránh xa tiếp xúc với da và mắt.
 • Rửa sạch bằng nước sạch trong trường hợp tiếp xúc.
 • Chú ý đến bảo hộ lao động và tránh hít phải hơi sơn trong thời gian dài.
 • TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM:
 • Người sử dụng phải đọc và hiểu đầy đủ các thông tin trước khi sử dụng

3,6L~3KG

245.453

18L~15KG

1.064.781

Số lượng:

Hàng chính hãng

Thanh toán linh hoạt

Cam kết giá tốt

Miễn phí giao hàng

Trong nội thành TP. HCM

Từ 2.000.000 đ

giao hàng 24 giờ

Kể từ lúc đặt hàng

giao hàng 24 giờ

Miễn phí tư vấn

Mô tả

DUNG MÔI SƠN ACRYLIC 

 • GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:
 • Được tạo ra bởi dung môi của este, xeton, xylene và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Độ bay hơi trung bình, là dung môi tuyệt vời cho sơn acrylic.
 • CÔNG DỤNG:
 • Sử dụng chủ yếu làm dung môi sơn 815S
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
 • Mật độ: 0.86 + 0.05(g/ml)
 • Màu sắc: chất lỏng trong suốt
 • Đóng gói: – Lon : 3kg/3.6L – Thùng : 15kg /18L (Thể tích đóng gói có thể thay đổi tùy thuộc vào màu sắc và tỷ trọng nguyên liệu)
 • Tỷ lệ pha loãng: 10 – 15% (theo khối lượng)
 • LƯU Ý:
 • Sản phẩm này dễ bay hơi và dễ gây cháy, hãy cất ở nơi thoáng mát tránh xa nguồn lửa.
 • Nó có phần gây kích ứng nên tránh xa tiếp xúc với da và mắt.
 • Rửa sạch bằng nước sạch trong trường hợp tiếp xúc. C
 • hú ý đến bảo hộ lao động và tránh hít phải hơi sơn trong thời gian dài.
 • TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM:
 • Người sử dụng phải đọc và hiểu đầy đủ các thông tin trước khi sử dụng

DUNG MÔI SƠN ACRYLIC 

 • GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:
 • Được tạo ra bởi dung môi của este, xeton, xylene và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Độ bay hơi trung bình, là dung môi tuyệt vời cho sơn acrylic.
 • CÔNG DỤNG:
 • Sử dụng chủ yếu làm dung môi sơn 815S
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
 • Mật độ: 0.86 + 0.05(g/ml)
 • Màu sắc: chất lỏng trong suốt
 • Đóng gói: – Lon : 3kg/3.6L – Thùng : 15kg/18L (Thể tích đóng gói có thể thay đổi tùy thuộc vào màu sắc và tỷ trọng nguyên liệu)
 • Tỷ lệ pha loãng: 10 – 15% (theo khối lượng)
 • LƯU Ý:
 • Sản phẩm này dễ bay hơi và dễ gây cháy, hãy cất ở nơi thoáng mát tránh xa nguồn lửa. Nó có phần gây kích ứng nên tránh xa tiếp xúc với da và mắt. Rửa sạch bằng nước sạch trong trường hợp tiếp xúc. Chú ý đến bảo hộ lao động và tránh hít phải hơi sơn trong thời gian dài.
 • TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM:
 • Người sử dụng phải đọc và hiểu đầy đủ các thông tin trước khi sử dụng

DUNG MÔI SƠN PU GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

Được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xê-tôn và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Độ bay hơi chậm, là dung môi tuyệt vời cho sơn Polyurethane và MA366.

 • CÔNG DỤNG:

Sử dụng chủ yếu làm dung môi son MA366

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
 • Mật độ: 0.89 +0.05(g/ml)
 • Màu sắc: chất lỏng trong suốt
 • Đóng gói: – Lon : 3.16kg/3.6L – Thùng : 15.8kg/18L (Thể tích đóng gói có thể thay đổi tùy thuộc vào màu sắc và tỷ trọng nguyên liệu)
 • Tỷ lệ pha loãng: 10 – 15% (theo khối lượng)
 • LƯU Ý:
 • Sản phẩm này dễ bay hơi và dễ gây cháy, hãy cất ở nơi thoáng mát tránh xa nguồn lửa.
 • Nó có phần gây kích ứng nên tránh xa tiếp xúc với da và mắt.
 • Rửa sạch bằng nước sạch trong trường hợp tiếp xúc.
 • Chú ý đến bảo hộ lao động và tránh hít phải hơi sơn trong thời gian dài.
 • TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM:
 • Người sử dụng phải đọc và hiểu đầy đủ các thông tin trước khi sử dụng
STT SẢN PHẦM MÔ TẢ SẢN PHẨM ĐVT  GIÁ BÁN
1 926D Chất pha loãng dùng cho epoxy Dung môi 18L~15KG       1,064,781
3,6L~3KG          245,453
2 NPS-100 Chất pha sơn Alkyd và sơn Acrylic Hệ thống pha màu tự động Sơn Alkyd 18L~15KG       1,064,781
3,6L~3KG          245,453
3 NPS-600 Chất pha cao su clorua Hệ thống pha màu tự động Sơn Alkyd 18L~15KG       1,064,781
3,6L~3KG          245,453
4 D111 Chất pha sơn PU Hệ thống pha màu tự động Sơn Alkyd 18L~15KG       1,064,781
3,6L~3KG          245,453
5 31D Chất pha loãng gốc dầu ngoại thất Hệ thống pha màu tự động Sơn Alkyd 18L~15KG       1,064,781
3,6L~3KG          245,453
6 DR-620 Chất pha sơn epoxy 18L~15,8KG       1,170,798
7 DR-700 Chất pha PU 18L~15,8KG       1,170,798

phụ kiện sơn

12.121

Chổi sơn số 4

20.000

Chổi sơn đẹp số 2.5

15.000

Bàn chà nhám