Sơn lót chống rỉ Jotun Penguad Express

696.465

Mô tả

Sơn lót chống rỉ Jotun Penguad Express

Mô tả sản phẩm:

Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng amine. Sản phẩm này là loại sơn có thể sơn ở chiều dày cao, có phần trăm thể tích chất rắn cao, khô nhanh. Thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới có yêu cầu màng sơn khô nhanh để vận chuyển và thời gian sơn lớp kế ngắn. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon, nhôm, bê tông và thép tráng kẽm. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.

Mục đích sử dụng:

Những biến thể khác cùng dòng sản phẩm
– Penguard Express MIO
– Penguard Express ZP
– Penguard Express CF
Thích hợp cho kết cấu sắt thép và hệ thống ống dẫn nằm trong môi trường ăn mòn cao C5I hay C5M (ISO 12944-2). Đề nghị sử dụng cho
môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công trình cao tầng và thiết bị khai thác mỏ.

Phê chuẩn & chứng chỉ:

Thử nghiệm đánh giá chất lượng theo NORSOK M-501, Rev. 5 – Hệ số 1, thích hợp cho khu vực ngoài trời trong môi trường biển, dưới 120°C. Được kiểm nghiệm theo ISO 12944-5, môi trường C5-High
Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:
– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO 2010 FTP Code.

Màu sắc:

Màu xám, xám XO, đỏ, da bò, đỏ nhạt

Bảng tổng kết cho công tác chuẩn bị bề mặt

Chất nền vật sơn Tối thiểu
Thép carbon St 2 (ISO 8501-1) Sa 2½ (ISO 8501-1)
Tôn tráng kẽm. Bề mặt phải sạch, khô và có độ nhám
tốt.
Phun hạt cấp độ nhẹ, sử dụng hạt phi
kim loại để làm sạch bề mặt và tạo độ
nhám đồng đều.
Nhôm Bề mặt phải được tạo nhám bằng tay
hay bằng máy với hạt phi kim loại hay
vải nhám hay giấy nhám để tạo độ
nhám bề mặt.
Phun hạt làm sạch bề mặt sử dụng hạt
phi kim loại được phê chuẩn để đạt
được độ nhám bề mặt phù hợp.
Thép sơn lót tại xưởng Lớp sơn lót tạm thời tại xưởng gốc kẻm
vô cơ sạch, khô và đã được chấp thuận
.
Phun hạt lướt hay phun ít nhất 70%
diện tích bề mặt đạt tiêu chuẩn Sa 2
theo ISO 8501-1:1988.
Bề mặt sơn Lớp sơn tương thích sạch, khô và
không bị hư hại (ISO 12944-4, 6.1.4)
Lớp sơn tương thích sạch, khô và
không bị hư hại (ISO 12944-4, 6.1.4)
Bê tông Đóng rắn tối thiểu 4 tuần. Lượng hơi
ẩm tối đa 5%. Làm sạch cho bề mặt
bê tông bằng phương pháp đập, búa
đinh hay máy mài đĩa.
Đóng rắn tối thiểu 4 tuần. Lượng hơi
ẩm tối đa 5%. Chuẩn bị bề mặt bằng
phương pháp phun hạt kín hay mài đĩa
kim cương hay các phương pháp khác
để mài nhám bề mặt bê tông và tẩy
sạch lớp sữa bề mặt bê tông.

Phương pháp thi công:

Sản phẩm có thể được thi công bằng
Dạng phun: Sử dụng máy phun sơn yếm khí (airless spray).
Cọ/chổi sơn: Được đề nghị dùng cho công tác sơn dậm vá góc cạnh và diện tích nhỏ. Cẩn thận để đạt
được chiều dày khô qui định.

Sức khỏe và an toàn:

Xin tuân theo những lưu ý phòng ngừa ghi trên nhãn thùng sơn. Sử dụng trong điều kiện thông thoáng. Không hít bụi sơn. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Khi bị dính vào da, phải ngay lập tức rửa bằng dung dịch vệ sinh, xà bông và nước. Phải ngâm mắt vào nước và đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Đỏ, Xám/5L

Số lượng:

Hàng chính hãng

Thanh toán linh hoạt

Cam kết giá tốt

Miễn phí giao hàng

Trong nội thành TP. HCM

Từ 2.000.000 đ

giao hàng 24 giờ

Kể từ lúc đặt hàng

giao hàng 24 giờ

Miễn phí tư vấn

Mô tả

Sơn lót chống rỉ Jotun Penguad Express

Mô tả sản phẩm:

Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng amine. Sản phẩm này là loại sơn có thể sơn ở chiều dày cao, có phần trăm thể tích chất rắn cao, khô nhanh. Thiết kế đặc biệt cho công trình đóng mới có yêu cầu màng sơn khô nhanh để vận chuyển và thời gian sơn lớp kế ngắn. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon, nhôm, bê tông và thép tráng kẽm. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.

Mục đích sử dụng:

Những biến thể khác cùng dòng sản phẩm
– Penguard Express MIO
– Penguard Express ZP
– Penguard Express CF
Thích hợp cho kết cấu sắt thép và hệ thống ống dẫn nằm trong môi trường ăn mòn cao C5I hay C5M (ISO 12944-2). Đề nghị sử dụng cho
môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công trình cao tầng và thiết bị khai thác mỏ.

Phê chuẩn & chứng chỉ:

Thử nghiệm đánh giá chất lượng theo NORSOK M-501, Rev. 5 – Hệ số 1, thích hợp cho khu vực ngoài trời trong môi trường biển, dưới 120°C. Được kiểm nghiệm theo ISO 12944-5, môi trường C5-High
Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:
– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO 2010 FTP Code.

Màu sắc:

Màu xám, xám XO, đỏ, da bò, đỏ nhạt

Bảng tổng kết cho công tác chuẩn bị bề mặt

Chất nền vật sơn Tối thiểu
Thép carbon St 2 (ISO 8501-1) Sa 2½ (ISO 8501-1)
Tôn tráng kẽm. Bề mặt phải sạch, khô và có độ nhám
tốt.
Phun hạt cấp độ nhẹ, sử dụng hạt phi
kim loại để làm sạch bề mặt và tạo độ
nhám đồng đều.
Nhôm Bề mặt phải được tạo nhám bằng tay
hay bằng máy với hạt phi kim loại hay
vải nhám hay giấy nhám để tạo độ
nhám bề mặt.
Phun hạt làm sạch bề mặt sử dụng hạt
phi kim loại được phê chuẩn để đạt
được độ nhám bề mặt phù hợp.
Thép sơn lót tại xưởng Lớp sơn lót tạm thời tại xưởng gốc kẻm
vô cơ sạch, khô và đã được chấp thuận
.
Phun hạt lướt hay phun ít nhất 70%
diện tích bề mặt đạt tiêu chuẩn Sa 2
theo ISO 8501-1:1988.
Bề mặt sơn Lớp sơn tương thích sạch, khô và
không bị hư hại (ISO 12944-4, 6.1.4)
Lớp sơn tương thích sạch, khô và
không bị hư hại (ISO 12944-4, 6.1.4)
Bê tông Đóng rắn tối thiểu 4 tuần. Lượng hơi
ẩm tối đa 5%. Làm sạch cho bề mặt
bê tông bằng phương pháp đập, búa
đinh hay máy mài đĩa.
Đóng rắn tối thiểu 4 tuần. Lượng hơi
ẩm tối đa 5%. Chuẩn bị bề mặt bằng
phương pháp phun hạt kín hay mài đĩa
kim cương hay các phương pháp khác
để mài nhám bề mặt bê tông và tẩy
sạch lớp sữa bề mặt bê tông.

Phương pháp thi công:

Sản phẩm có thể được thi công bằng
Dạng phun: Sử dụng máy phun sơn yếm khí (airless spray).
Cọ/chổi sơn: Được đề nghị dùng cho công tác sơn dậm vá góc cạnh và diện tích nhỏ. Cẩn thận để đạt
được chiều dày khô qui định.

Sức khỏe và an toàn:

Xin tuân theo những lưu ý phòng ngừa ghi trên nhãn thùng sơn. Sử dụng trong điều kiện thông thoáng. Không hít bụi sơn. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Khi bị dính vào da, phải ngay lập tức rửa bằng dung dịch vệ sinh, xà bông và nước. Phải ngâm mắt vào nước và đến cơ sở y tế ngay lập tức.

SẢN PHẨM MÀU SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ
SƠN JOTUN PENGUARD EXPRESS - Sơn lớp lót hay lớp trung gian sử dụng trên bề mặt sắt thép,khô nhanh Đỏ Bộ/20 Lít 2,785,860
Bộ/5 Lít 696,465
Xám Bộ/20 Lít 2,976,890
Bộ/5 Lít 744,223
SƠN JOTUN PENGUARD EXPRESS ZP - Sơn phốt phát kẽm - Sơn lớp lót trên bề mặt sắt thép, khô nhanh Đỏ Bộ/20 Lít 3,358,951
Bộ/5 Lít 839,738
Xám Bộ/20 Lít 3,534,062
Bộ/5 Lít 883,516
SƠN JOTUN PENGUARD EXPRESS MIO - Sơn có chứa oxit sắt - vảy mica - Sơn lớp lót hay lớp trung gian sử dụng trên bề mặt sắt thép,khô nhanh Đỏ Bộ/20 Lít 3,040,567
Bộ/5 Lít 760,142
Xám Bộ/20 Lít 3,231,598
Bộ/5 Lít 807,899

phụ kiện sơn

12.121

Chổi sơn số 4

20.000

Chổi sơn đẹp số 2.5

15.000

Bàn chà nhám